Χρήστος Κεχαγιάς

under construction-

 1. Κεχαγιάς, Χ.Θ., & Λάζου, Α. (2021). Ο θεραπευτικός ‘λόγος’ του αρχαίου χορού: λειτουργικές αρχές & φιλοσοφικές προϋποθέσεις. Στο Η Φιλοσοφία ως αντίδοτο του φόβου, 147-232. Αθήνα: Αγγελάκη. [ACA] [RG] [PRG] [pdf
 2. Editorial board member of the journal «The Review of Contemporary Scientific and Academic Studies (RCSAS)» (2021/11/05)
 3. Μάθημα «Επιχειρηματολογία σε επιστημονικά και κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα» (Argumentation on socio-scientific issues). [Ευ. Μαυρικάκη, Χ. Κεχαγιάς, Κ. Στεφανίδου] Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α. «Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και των Ψηφιακών Τεχνολογιών (Didactics and Public Understanding of Science and Digital Technology [Αθήνα, 2021/11/04-2022/02/04).
 4. Κεχαγιάς, Χ. (2021). Μετρική ανάλυση και διδασκαλία στην τραγωδία Πέρσες του Αισχύλου, [Πραγματεία, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών]. Αθήνα.
 5. Dalavouras, G., & Kechagias, C. T. (2021). Social Values and Education: A Brief Comparative Approach from Schwartz to White’s and Hand’s TheoriesInternational Journal of Social Science and Human Research, 4(8), 2087-2091. (doi) [ACA] [RG] [ijssh] [PERG] [pdf] (publ. 2021/08/08)
 6. Webinar με τίτλο «Φιλοσοφικές και Κοινωνικές λειτουργίες της Εκπαίδευσης. Διαμορφώνοντας τις δικές μας φιλοσοφικές αρχές εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση», ΕΚΠΑ. (2021-07-03, 10:00-15:00)
 7. Skordis, I., Kechagias, CT. & Antoniou, AS. (2021). Letting Nietzsche inside schools? Educational potential and an acknowledgement of the optimism of his philosophySN Soc Sci 1157. (doi) [ACA] [RG] [Springer] [PERG] [pdf] (publ. 2021/06/03)
 8. Kechagias, C., Stefanopoulou, S., & Antoniou, A.-S. (2021). Thucydides and Brexit: Parallels and Functional PrinciplesEuropean Journal Of Social Sciences Studies, 6(3), 51-68. (DOI) [ACA] [RG] [EJSSS] [PERG] [pdf] (publ. 2021/04/13)
 9. Chatzidaki, N., Kyridis, A., & Kechagias, C. (2021). A view on the Greek Shadow Education at the era of the economic crisis. How do private tutors’ working conditions are formed? European Journal of Education Studies, 8(3), 310-326. (doi) [ACA] [RG] [EJOES] [PERG] (2021/03/26)
 10. Webinar με τίτλο «Λειτουργικές Αρχές-Φιλοσοφία-Παιδεία«στο πλαίσιο του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση», ΕΚΠΑ. (27/03/2021, 10:00-16:00).
 11. Κεχαγιάς, Χ, & Λάζου, Α. (2021). Ο θεραπευτικός ‘λόγος’ του αρχαίου χορού. Webinar στο πλαίσιο του κύκλου: «Αρχαίος λόγος και χορός στις παραδόσεις και στους πολιτισμούς: Διεπιστημονική προσέγγιση. Διεθνές Συμβούλιο Χορού CID Τμήμα Πειραιά. Ερευνητική & καλλιτεχνική ομάδα δρΥός ΤόΠοι, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ, [Αθήνα, 13/03/2020, ώρα: 20:30]. [leaflet]
 12. Κεχαγιάς, Χ. (2021). Οδηγίες για την εκπόνηση επιστημονικών εργασιών, [Εγχειρίδιο, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών]. Αθήνα. doi: 10.13140/RG.2.2.13834.80324 [RG] [ACA] [link]
 13. Κεχαγιάς, Χ. (2021). Μετρική ανάλυση, έρευνα και διδασκαλία πάνω στην τραγωδία Πέρσες του Αισχύλου. Διάλεξη στην ερευνητική ομάδα «Χορός & αρχαίο δράμα Σεμινάρια Λάζου Άννα Dance & Ancient Drama A. Lazou», zoom meeting. [Αθήνα, 09/02/2021, 13/02/2021]. 
 14. Stefanopoulou, S., Kechagias, C.-T., & Malafantis, K. (2021). Education in Fictional Dystopian Societies: The Case of Veronica Roth’s “Divergent”Journal of Advances in Education Research, 6(1), 49-59. [ACA] [RG] [JAER] [PERG] (publ. 2021/01/11)
 15. Κεχαγιάς, Χ. (2021). Μετρική ανάλυση και διδασκαλία (Α’ & Β’ Στάσιμον) στην τραγωδία Πέρσες του Αισχύλου. Διάλεξη στην ερευνητική ομάδα «Χορός & αρχαίο δράμα Σεμινάρια Λάζου Άννα Dance & Ancient Drama A. Lazou», zoom meeting. [Αθήνα, 26/01/2021, 30/01/2021, 02/02/2021, 06/02/2021]. 
 16. Κεχαγιάς, Χ. (2021). Μετρική ανάλυση και διδασκαλία (Β’ Στάσιμον) στην τραγωδία Πέρσες του Αισχύλου. Διάλεξη στην ερευνητική ομάδα «Χορός & αρχαίο δράμα Σεμινάρια Λάζου Άννα Dance & Ancient Drama A. Lazou», zoom meeting. [Αθήνα, 16/01/2021, 19/01/2021, 23/01/2021].
 17. Κεχαγιάς, Χ. (2021). Μετρική ανάλυση της Παρόδου στην τραγωδία Πέρσες του Αισχύλου. Διάλεξη στην ερευνητική ομάδα «Χορός & αρχαίο δράμα Σεμινάρια Λάζου Άννα Dance & Ancient Drama A. Lazou», zoom meeting. [Αθήνα, 05/01/2021, 12/01/2021].
 18. Κεχαγιάς, Χ-Θ. (2020). Μάθηση και Διδασκαλία στις Νεφέλες του Αριστοφάνη. Το «φροντιστήριον» του Σωκράτη. Eos, 7(1): 66-79. [links: 123pdf]
 19. Κεχαγιάς, Χ. & Λάζου, Α. (2020). Εισαγωγή στην τραγωδία Πέρσες του Αισχύλου. Διάλεξη στην ερευνητική ομάδα «Χορός & αρχαίο δράμα Σεμινάρια Λάζου Άννα Dance & Ancient Drama A. Lazou», zoom meeting, [Αθήνα, 29/12/2020].
 20. Κεχαγιάς, Χ., & Λάζου, Α. (2020). Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική Μετρική. Διάλεξη στην ερευνητική ομάδα «Χορός & αρχαίο δράμα Σεμινάρια Λάζου Άννα Dance & Ancient Drama A. Lazou», zoom meeting. [Αθήνα, 15/12/2020].
 21. Κεχαγιάς, Χ. (2020). Άνθρωπος & μέτρο στον αισχύλειο ΠρομηθέαΦιλοσοφία τέχνη θεραπεία-PATh, 1: 95-104. (doi) [RG] [ACA] [PRG]
 22. Διδασκαλία μαθήματος «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ηθική Δεοντολογία στην Εκπαίδευση» (συνδ. Α. Γιώτσα, Χ. Κεχαγιάς). Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) υλοποιείται με τη συνεργασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α., της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. και του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. [Αθήνα, 30/10/2020-27/11/2020].
 23. Μέλος της επιστημονικής & συντακτικής επιτροπής/Scientific & Editorial Board του περιοδικού Φιλοσοφία, τέχνη, θεραπεία/ Philosophy, Art, Therapy-PATh (2020-today)
 24. Kechagias, C. (2020, April 16). Greeks prepare for muted Easter under extra lockdown measures – Who’s unruly now? Reuters. Retrieved from http://reuters.com (link)
 25. Κεχαγιάς, Χ. (2020). Προλογισμός. Στο Κορκιδάκης Ε. Η Εθνική Γλώσσα ημών Ελλήνων: Έξοχον σόφισμα και υπείροχον τέχνεργον. Αθήνα: Επιμενίδης ο Κρης, 11-19. [ACA] [RG] [PRG]
 26. Μάθημα «Φιλοσοφία Παιδείας» [Κ.Μ.146], Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Αθήνα, μέσω webex 21/03/2020-09/06/2020).
 27. Κεχαγιάς, Χ. (2020). Ζητήματα φιλοσοφικής ανθρωπολογίας και Μέτρου στον Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου. Διάλεξη στην Ερευνητική Ομάδα Φιλοσοφία, Τέχνη, θεραπεία. ΕΚΠΑ. [Πανεπιστημιακή Λέσχη ΕΚΠΑ, 4ος όροφος, Αθήνα, 18/1/2020].
 28. Pella, K., Tsoukalochoriti, G., & Kechagias, CT. (2019). Collaborative Iconic And Symbolic Representation Activities Using Edusemiotics In English As A Second Language (ESL): A Philosophical ApproachJournal for Research Scholars and Professionals of English Language Teaching, 3(16), 1-13. [ACA] [RG] [jsrp-elt] [PRG] [pdf] (publ. 2019/11/30)
 29. Chatzidaki, N., & Kechagias, C.-T. (2019). Can We Teach Creativity? Extending Socrates’s Criteria to Modern EducationJournal of Aesthetic Education, 53(4), 86-98. [ACA] [RG] [JAE] [MUSE] [PRG] (publ. 2019/11/03)
 30. Kechagias, C.-T., Antoniou, A.-S. (2019). 7. Goddess Athena as leader and mentor in Homeric epics. In Antoniou, AS., Cooper, C., Gatrell, C. (Eds.), Women, Business and Leadership: Gender and Organisations, (pp. 106-120). Edward Elgar Publishing. (doi) [ACA] [books.google] [PRG] [Elgar] (publ. 2019/04/26)
 31. Κατσίμπρας, Α., & Κεχαγιάς, Χ.-Θ. (2019). Πολιτειότητα και Αμοιβαιότητα στο σύγχρονο Σχολείο: μια φιλοσοφική προσέγγισηΕπιστήμες Αγωγής, 2019(1), 39-56. [ACA] [pdf] [EA] [PRG] (publ. 2019/02/28)
 32. Reviewer στο Conatus – Journal of Philosophy (2019-today)
 33. Μάθημα «Φιλοσοφία Παιδείας» [Κ.Μ.146], Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Αθήνα,  10/02/2019-11/06/2019). 
 34. Κεχαγιάς, Χ-Θ., & Μπούτσικα, Ε. (2018). Διδασκαλία και μάθηση στον Προμηθέα Δεσμώτη του ΑισχύλουΠαιδαγωγική Επιθεώρηση, 66, 34-47. [ACA] [RG] [ΠΕΕ] [PRG]
 35. Stefanidou, C., Skordoulis, C., & Kechagias, C. (2018). The Relationship between Student Science Teachers’ Views on Nature of Science and Classroom Practice: Is There Any? Journal of Studies in Education, 8(4), 28-44. (doi) [ACA] [pdf] [RG] [PRG] [JSE] (publ. 2018/11/01)
 36. Κεχαγιάς, Χ., (επιμ.) (2018). Το Λιμάνι της Ραφήνας. Αθήνα: Διάδραση [ISBN: 978-618-5059-82-8] (The Port of Rafina). [academia] [pdf]
 37. Kechagias, C., Papaioannou, G., & Antoniou, A.-S. (2018). Burning Socrates’ School down with Aristophanes: Learning and Teaching under CloudsRevista Dramaturgias, (7), 512-527. [ACA] [RG] [RD] [pdf] [PRG]
 38. Κεχαγιάς, Χ. (2018). Προλογικά Σημειώματα. Στο Διγενή, Σ. Κίτρινο Υποβρύχιο, (σελ. 14-16). Αθήνα: Πατάκης. [ACA] [RG]
 39. Αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ), Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (2018-today)
 40. Μέλος editorial board/reviewer του European Journal of Education Studies (2018-today)
 41. Stefanopoulou, S., & Kechagias, C. (2018). Improving the educational practice using simulations in science education. The contribution of Althusser’s theory on the cognitive procedureEuropean Journal of Education Studies4(3), 61-78. (doi) [ACA] [RG] [PRG] [oapub] [pdf]
 42. Μέλος του Internationally Advisory Board – Europe του European Journal of Social Sciences Studies (2018-today)
 43. Teaching ethical principles and sustainable entrepreneurship at schools and at their related communities-Ethicsboard 2017‐1‐EL01‐KA201‐036386. Key-action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Program Erasmus+. School of Education (NKUA, Greece), Maraslios (Greece), Escola Montserrat (Spain), European Projects Association (Belgium), Mathemagenesis LTD (Bulgaria), Escola Dr. Horacio Bento de Gouveia (Portugal) (2017/10/01-2018/07/21).
 44. Μέλος advisory board του European Journal of Special Education Research (2018-today)
 45. Κεχαγιάς, Χ. (2017). Έρευνα για τις εκπαιδευτικές διαστάσεις του έργου ‘Look back in anger’ του John Osborne. Μετάφραση πρωτοτύπου στην ελληνική γλώσσα. Επιστημονικός υπεύθυνος: δρ. Χ. Κεχαγιάς. [Εταιρεία Androdely Θεατρικές παραγωγές, ΕΚΠΑ]. Αθήνα. (2017/10/19-2018/01/10)
 46. Kechagias, C. (2017). (Consultant on issues of Philosophy and Epistemology). In Paipetis, S.A., Ancient Greece and Contemporary World. The influence of Greek Thought on Philosophy, Science and Technology. Athens: University of Patras. [ISBN 978-960-530-171-2] [academia] [pdf]
 47. Κεχαγιάς, Χ. (2017). (Σύμβ. έκδ. για θέματα Φιλοσοφίας και Επιστημολογίας). Στο Παϊπέτης Σ.Α. (επιμ.) Η αρχαία Ελλάδα και ο σύγχρονος κόσμος: Η επίδραση της αρχαίας ελληνικής σκέψης στη φιλοσοφία, την επιστήμη και την τεχνολογία. Αθήνα: Παν/μιο Πατρών/Λιβάνης [ISBN 978-960-530-170-5]
 48. Paipetis, S.A., & Kechagias, C. (2017). Ancient Greece and Contemporary World. The influence of Greek Thought on Philosophy, Science and Technology, Consultant on issues of Philosophy and Epistemology, [Edited Conference Proceedings, University of Patras]. Patra.
 49. Κεχαγιάς, Χ. (2017, September 18). Τώρα, που η ελιά και το αμπέλι (ξανα-)κάηκαν το καλοκαίρι| (post)
 50. Μέλος του Εργαστηρίου «Εργαστήριο Παιδαγωγικών Εφαρμογών και Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού» (ΦΕΚ 10493 τ.β’./7-4-2017). (υπ. Καθ. Κ. Μαλαφάντης). ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Αθήνα, 07/04/2017- )
 51. Κεχαγιάς, Χ. (2017, January 02). Τα ‘Π’ του Ήλιου.. | (post)
 52. Κεχαγιάς, Χ. (2016). Αμοιβαιότητα και ανταπόδοση: μορφές και οι απαρχές της φιλοσοφίας της Παιδείας. Eos: Journal of Scientific and Educational Research, 4(2), 151-168. [ACA] [RG] [pdf] [PRG]
 53. Κεχαγιάς, Χ. (2016). Η Ομορφιά και το Ουράνιο Φυτό. παρουσίαση βιβλίου Αντώνη Πλατανιά, πανεπιστημιακό εντευκτήριο ΕΚΠΑ. (Αθήνα, 31/10/2016)
 54. Κεχαγιάς, Χ. (2016, October 07). Μυστική συνάντηση| (post)
 55. Κεχαγιάς, Χ. (2016, September 05). Ο Βόλος κι από πάνω του το Πήλιο να κουτσομπολεύει | (post)
 56. Κεχαγιάς, Χ. (2016, July 19). Ύβρις – Άτη – Νέμεσις (το αδράχτι περιμένει) | (post)
 57. Κεχαγιάς, Χ. (2016, July 19). Ενώ εξελίσσεται το πραξικόπημα στην Τουρκία | (post)
 58. Κεχαγιάς, Χ. (2015, December 19). Ο Φάλσταφ του Σαίξπηρ (09/12/2015) | (post)
 59. Παρακολούθηση σεμιναρίων SPSS: Εισαγωγή στο Στατιστικό πακέτο IBM SPSS Statistics: Βασικά θέματα Επεξεργασίας και Ανάλυσης Δεδομένων, Υπολογιστικό Κέντρο ΕΚΠΑ. [Ζωγράφου, 02-03/11/2015]. 
 60. Κεχαγιάς, Χ. (2015, October 27). Όταν το ΟΧΙ μετατρέπεται σε «αξία χρήσης» του αντιθέτου – Η Ελληνική παράνοια. (In ‘No’ shapes Greek history, even when it’s not the last word). Συνέντευξη στο Πρακτορείο Reuters. Retrieved from http://reuters.com (link)
 61. Kechagias, C. (2015). Αρετές και Αξίες (Virtues and Values), 11th International Symposium of Delphi Idea: The future of the youth”, National and Kapodistrian University of Athens, Central Building. [Athens, Greece, 16/10/2015]  (presentations)
 62. Κεχαγιάς, Χ. (2015, September 20). Πόσο ανήδονες αυτές οι εκλογές (..) | (post)
 63. Κεχαγιάς, Χ. (2015, August 24). Λουκιανός εκ Κομμαγηνής – 2015 μ.Χ. | (post)
 64. Κεχαγιάς, Χ. (2015, July 26). Ελληνική ψύχωση. Συνέντευξη στο ΒΗΜΑGAZINO, http://www.tovima.gr/vimagazino/views/article/?aid=724947 | (άρθρο-συνέντευξη)
 65. Κεχαγιάς, Χ. (2015, July 10). Διαπραγμάτευση και Οδική βοήθεια, με αφορμή την κατεπείγουσα συζήτηση στη Βουλή για την ψήφιση νέου μνημονίου | (post)
 66. Κεχαγιάς, Χ. (2015, July 10). Καλώς ήρθατε στη Νέα Εποχή της Φεουδαρχίας | (post «Welcome to the new era of Feudalism»)
 67. Κεχαγιάς, Χ. (2015, July 08). Πού είναι η Θεωρία Παιγνίων; (ανάρτηση στη σελίδα στο fb) | (post)
 68. Κεχαγιάς, Χ. (2015, July 07). Ι. Καποδίστριας: «τα μεγάλα του κόσμου συμφέροντα δεν εξισάζονται ειμή δια της διπλής ενεργείας του καιρού και της δυνάμεως», (ανάρτηση στη σελίδα στο fb) | (post)
 69. Κεχαγιάς, Χ. (2015, July 06). Από το Restart στο IOU-Μια ελληνική τραγωδία παιγνίων, (από ανάρτηση στη σελίδα στο fb με τα σχόλια και τη σχετική συζήτηση, μετά το δημοψήφισμα της 5/7/2015) | (post)
 70. Κεχαγιάς, Χ. (2015, July 01). Για ένα Διάγγελμα και ένα Μνημόνιο, (από ανάρτηση στη σελίδα στο FB με τα σχόλια και τη σχετική συζήτηση, επ’ ευκαιρία του δημοψηφίσματος της 5/7/2015) | (post)
 71. Κεχαγιάς, Χ. (2015, June 27). Καβάφης για δύο αναγνώσεις. Μπορεί και αμφίδρομες..(από ανάρτηση στο fb) | (post)
 72. Κεχαγιάς, Χ. (2015, June 27). Η Μεταπολιτευτική ωριμότητα του Πραγματικού, (από ανάρτηση στο fb) | (post)
 73. Κεχαγιάς, Χ. (2015, June 21). Άνδρες: το νέο ασθενές φύλο, Συνέντευξη στο ΒΗΜΑGAZINO – ΤοΒΗΜΑRetrieved from http://www.tovima.gr  (link)| (link)
 74. Παρακολούθηση εκδήλωσης με τίτλο «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διαχείριση μνημείων». Πρόγραμμα μεταπτ. σπουδών Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική. Κεντρικό κτήριο ΕΚΠΑ. [Αθήνα, 02/06/2015].
 75. Παρακολούθηση διεθνούς συνεδρίου για την προϊστορική Αττική «Στη γη του Θησέα: Η προϊστορία της Αθήνας και της Αττικής». Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης ΕΚΠΑ, Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών, Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ΥΠΠΟ. Κεντρικό κτήριο ΕΚΠΑ. [Αθήνα, 27/05/2015].
 76. Κεχαγιάς, Χ. (2015, March 15). Δεν είναι δική μας Ευρώπη αυτή η Ευρώπη της βαρβαρότητας («..μας βαραίνουν οι φίλοι που δεν ξέρουν πια πώς να πεθάνουν»).  (Tribune) | (άρθρο)
 77. Κεχαγιάς, Χ. (2015, March 01). Πολιτισμική και βιολογική συρρίκνωση.  (Tribune) | (άρθρο)
 78. Κεχαγιάς, Χ. (2015, February 06). Ραδιοφωνική εκπομπή Feeling Good με τη Σεμίνα Διγενή στον Real fm. (Real fm, audio)
 79. Κεχαγιάς, Χ. (2015, January, 30). Το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορεί να συμβεί είναι η ισοπαλία! (Απομαγνητοφώνηση από ραδιοφωνική εκπομπή της 30/1/2015 Feeling Good, καλεσμένος της Σεμίνας Διγενή. Real fm. [το κρίσιμο κατώφλι του εξαμήνου (Ιούλιος 2015), η πίεση για εκλογές, οι κινήσεις Βαρουφάκη, το τελικό αποτέλεσμα) | (συνέντευξη, εκπομπή)
 80. Κεχαγιάς, Χ. (2015, January 30). Ραδιοφωνική εκπομπή Feeling Good με τη Σεμίνα Διγενή στον Real fm,  (Real fm, audio)
 81. Κεχαγιάς, Χ. (2015, January 29). Νέος Πολιτικός και Πολιτισμικός Χώρος μέσω της αξιοποίησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Mediasoup | (άρθρο)
 82. Κεχαγιάς, Χ. (2014, January 24). Τα τοτέμ του βάλτου (κραυγάζουν: ψηφίστε μας), δρ. Χ. Κεχαγιάς, 24/1/2015TheCitizen |  (άρθρο)
 83. Kechagias, C. (2014, November 26). Mystery of Alexander the Great-era tomb holds Greeks in thrall, interview: Reuters. Reuters|in.gr|quotes.net|enikos.gr| newsbeast star |
 84. Κεχαγιάς, Χ. (2014, November 07). Ραδιοφωνική εκπομπή Feeling Good με τη Σεμίνα Διγενή στον Real fm | (Real fm, audio).
 85. Κεχαγιάς, Χ. (2014, October 31). Ραδιοφωνική εκπομπή Feeling Good με τη Σεμίνα Διγενή στον Real fm  (Real fm, audio).
 86. Κεχαγιάς, Χ. (2014, October 19). Η σέλφι του γυμνού δεσμοφύλακα. Mediasoup | (άρθρο)
 87. Κεχαγιάς, Χ. (2014, October 17). Ραδιοφωνική εκπομπή Feeling Good με τη Σεμίνα Διγενή στον Real fm | (Real fm, audio).
 88. Κεχαγιάς, Χ. (2014, October 08). Το φάντασμα του Βουκεφάλα. Mediasoup | (άρθρο)
 89. Κεχαγιάς, Χ. (2014, October 07). Η μόδα του νεοφεμινισμού, ToVima |Mediasoup | (άρθρο-συνέντευξη στο BHMA) [link]
 90. Κεχαγιάς, Χ. (2014, October 03). Ραδιοφωνική εκπομπή Feeling Good με τη Σεμίνα Διγενή στον Real fm| (Real fm, audio).
 91. Κεχαγιάς, Χ. (2014, September 19). Ραδιοφωνική εκπομπή Feeling Good με τη Σεμίνα Διγενή στον Real fm| (Real fm, audio).
 92. Κεχαγιάς, Χ. (2014, September 12). Ραδιοφωνική εκπομπή Feeling Good με τη Σεμίνα Διγενή στον Real fm| (Real fm, audio).
 93. Κεχαγιάς, Χ. (2014, September 05). Ραδιοφωνική εκπομπή Feeling Good με τη Σεμίνα Διγενή στον Real fm| (Real fm, audio).
 94. Prof. L. Gogou; Prof. S. Ortigosa-Lopez; Dr. C. Kechagias. Chair: 1st Session. 6ο Διεθνές Συμπόσιο της Δελφικής Ιδέας «Θέσπιση της Δελφιάδος & η Ελληνική Δυνατότητα Ασκήσεως Πολιτιστικής Διπλωματίας». Κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών. [Αθήνα, 04/09/2014].
 95. Κεχαγιάς, Χ. (2014). Η ευεργεσία ως αντίδοτο στην τυραννία στον Προμηθέα του Αισχύλου, [Πραγματεία, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών]. Αθήνα. (και εισήγηση στο 6ο Διεθνές Συμπόσιο της Δελφικής Ιδέας «Θέσπιση της Δελφιάδος & η Ελληνική Δυνατότητα Ασκήσεως Πολιτιστικής Διπλωματίας». Κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών. [Αθήνα, 2014/09/03].
 96. Κεχαγιάς, Χ. (2014, May 07). Το θέατρο και οι τέσσερις εξισώσεις. Mediasoup | OnlyTheater.gr | (άρθρο)  
 97. Μάθημα Επιστημολογία Κοινωνικών Επιστημών [Κ.Μ. Υ212]. Διδασκαλία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ «Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική & Εκπαίδευση» (Υπ. Καθ.: Κων/νος Σκορδούλης). [2014-2015]
 98. Γενικές Αρχές και Στρατηγικές Διδασκαλίας & Πρακτική Άσκηση Ι (PRIMEDU200) [Κ.Μ.200]. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπ. Καθ.: Ιωάννης Βρεττός) [2014-2016]
 99. Γενικές Αρχές και Στρατηγικές Διδασκαλίας & Πρακτική Άσκηση ΙΙ (PRIMEDU200) [Κ.Μ.260]. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπ. Καθ.: Ιωάννης Βρεττός). [2014-2015]
 100. Kechagias, C. (2013). Culture and Survive, 5th International Symposium of Delphi Idea & 9th Summer School: «Bioethics and Survive» («Βιοηθική και Επιβίωση»), National and Kapodistrian University of Athens. [Central Building, Athens, Greece, 06/09/2013]. (presentation)
 101. Prof. I. Mylonakou; Prof. M. Meri; Dr. C. Kechagias (2013). Chair: 5th International Symposium of Delphi Idea & 9th Summer School: «Bioethics and Survive» («Βιοηθική και Επιβίωση»), National and Kapodistrian University of Athens. [Central Building, Athens, Greece, 06/09/2013] 
 102. Μάθημα Κοινωνιοβιολογία [Κ.Μ. Υ214]. Διδασκαλία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση»  [2013].
 103. Μάθημα Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας [Κ.Μ. Υ210]. Διδασκαλία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» [2013].
 104. Μάθημα Επιστημολογία & Γνωσιοθεωρία [Κ.Μ. Υ212]. Διδασκαλία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» (υπ. Καθηγ. Μενέλαος Γκίβαλος. [Αθήνα, 2013].
 105. Κεχαγιάς, Χ. (2013, April 19). Ραδιοφωνική εκπομπή Feeling Good με τη Σεμίνα Διγενή στον Real fm| (Real fm, audio).
 106. Μάθημα Συστημική Σκέψη και Κυβερνητική [Κ.Μ. Ε307]. Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» (συνδιδ. Καθ. Μ. Τζάνη) [04/03/2013-30/06/2013].
 107. Μάθημα Φιλοσοφία της Παιδείας & Πολιτισμική Αγωγή [Κ.Μ. Ε312]. Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» (συνδιδ. Καθ. Μ. Τζάνη) [04/03/2013-30/06/2013].
 108. Κεχαγιάς, Χ. (2013, March 04). Η φάτνη και η bimbo. δρ. Χ. Κεχαγιάς, 4/3/2013 —Mediasoup | (άρθρο)
 109. Κεχαγιάς, Χ. (2013, February 12). Σε ποια Αγορά πουλάνε τον εαυτό μας; Mediasoup | (άρθρο)
 110. Κεχαγιάς, Χ. (2013, February 08). Ζούμε περίπου, στενά δεμένοι.  Mediasoup | (άρθρο)
 111. Κεχαγιάς, Χ. (2013, January 29). Ο ορισμός της υποβάθμισης. Mediasoup | (άρθρο)
 112. Κεχαγιάς, Χ. (2013, January 15). Τα μηδενικά της Αγοράς. OnlyTheater | (άρθρο)
 113. Κεχαγιάς, Χ. (2012, November 02). Το Θέατρο και οι Τέσσερις Εξισώσεις. OnlyTheater | (άρθρο
 114. Κεχαγιάς, Χ., Γώγου, Λ., Τζάνη, Μ., & Κυρίδης, Α. (2012). Οι αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για τη δημιουργική προσωπικότητα και τις αξίες της Ελληνικής κοινωνίας, Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, [Πραγματεία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης]. Αλεξανδρούπολη. (Post Doc, ολοκλήρωση έρευνας: Οκτώβριος 2012, χωρίς παρουσίαση)
 115. Κεχαγιάς, Χ. (2012, September 28). Συνέντευξη στο RealFm και τη Σεμίνα Διγενή,  Real Fm | (συνέντευξη, audio).
 116. Κεχαγιάς, Χ. (2012, September 21). Οι νεο-Ούννοι. Mediasoup | (άρθρο
 117. Kechagias, C., & Atzampou, M. (2012). Moral values in scholar books: a comparative approach. [8th International Symposium of Delphi Idea: ‘Globalize Impact: Case Greece’, National and Kapodistrian University of Athens, Central Building. [Athens, 12/7/2012].
 118. Research: “Moral values in scholar books: a comparative approach”, C. Kechagias. & M. Atzampou, [1st presentation at the 8th International Symposium of Delphi Idea: ‘Globalize Impact: Case Greece’, National and Kapodistrian University of Athens, Central Building, [Athens, 12/07/2012].
 119. Prof. M. Tzani; Prof. Ath. Trilianos; Prof. M. Meri, dr. C. Kechagias. Chair/1st session: «Globalize School Education-a Utopia«. 8th International Symposium of Delphi Idea: ‘Globalize Impact: Case Greece’, National and Kapodistrian University of Athens, Central Building. [Athens, 11/7/2012]. 
 120. Διοργάνωση 8ου Διεθνούς Συμποσίου Δελφικής Ιδέας: «Εμβολή Παγκοσμιοποίησης: Περίπτωση Ελλάδας» (‘Globalize Impact: Case Greece’). Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» και «Εργαστήριο Βιοφυσικό Περιβάλλον, Νευροεπιστήμες και Μάθηση», ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δρακόπουλος, ΕΚΠΑ [Αθήνα, 11-14/07/2012].
 121. Κεχαγιάς, Χ. (2012, July 04). Συνέντευξη στο Real Fm.
 122. Κεχαγιάς, Χ. (2012, May 11). Συνέντευξη στο Real Fm.
 123. Κεχαγιάς, Χ. (2012, May 05). «Ψήφος-εντολή και όχι ..μήνυμα». Άρθρο στην εφημερίδα Realnews. [11/05/2012].
 124. Κεχαγιάς, Χ. (2012, May 04). Ραδιοφωνική εκπομπή Feeling Good με τη Σεμίνα Διγενή στον Real fm | (Real fm, audio).
 125. Κεχαγιάς, Χ. (2012, May 02). Για την Ελλάδα της κρίσης, τον πολιτισμό, τις εκλογές, τη δημοκρατία και το δικαίωμα στην ευδαιμονία. Συνέντευξη στον Διονύση Τσιλιμιδό. mediasoup.gr| (συνέντευξη, youtube video).
 126. Συμμετοχή στο Εργαστήριο για τον εμπλουτισμό της Wikipedia στα Ελληνικά. Αίθουσα εκδηλώσεων Βιβλιοθήκης Σχολής Θετικών Επιστημών, Παν/λη Ζωγράφου [Αθήνα, 03/04/2012].
 127. Συνεργασία με τον εθελοντικό οργανισμό «το Χαμόγελο του Παιδιού» – ενεργοποίηση σπουδαστών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για παροχή εθελοντικής ενισχυτικής διδασκαλίας, για τα παιδιά που διαμένουν στα Σπίτια του Συλλόγου. [Πάτρα, 13/03/2012].
 128. Κεχαγιάς, Χ. (2012, February 28). Κι η Αριάδνη έχει μπερδευτεί. Mediasoup | (άρθρο)
 129. Κεχαγιάς, Χ. (2012, February 02). Ο Πολιτισμός μας τελείωσε. STOP. Άδοξα… Mediasoup | (άρθρο)
 130. Κεχαγιάς, Χ. (2012, February 02). Μπαμπά γιατί τρέχει η Κοκκινοσκουφίτσα; Mediasoup | (άρθρο)
 131. Κεχαγιάς, Χ. (2012, January 07). Ο νέος Φεουδάρχης. Mediasoup | (άρθρο)
 132. Κεχαγιάς, Χ. (2012, January 03). Η φάτνη και η Bimbo. Mediasoup | (άρθρο
 133. Μάθημα Κοινωνιοβιολογία [Κ.Μ. Υ214]. Διδασκαλία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση». [Αθήνα, 2012].
 134. Μάθημα Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας [Κ.Μ. Υ210]. Διδασκαλία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» [Αθήνα, 2012].
 135. Μάθημα Συστημική Σκέψη και Κυβερνητική [Κ.Μ. Ε307]. Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» (υπεύθ. Καθ. Ηρώ Μυλωνάκου-Κεκέ [Αθήνα, 2012]
 136. Μάθημα Φιλοσοφία του Ανθρώπου & Πολιτική Αγωγή | Φιλοσοφία της Παιδείας & Πολιτισμική Αγωγή» [Κ.Μ. Ε311], Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» [Αθήνα, 2012].
 137. Μάθημα Επιστημολογία & Γνωσιοθεωρία [Κ.Μ. Υ212]. Διδασκαλία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» (υπ. Καθηγ. Μενέλαος Γκίβαλος. [Αθήνα, 2012].
 138. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Κοινωνιολογία Παιδείας» [Κ.Μ.140] ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη) [Αθήνα, 2012].
 139. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Φιλοσοφία Παιδείας [Κ.Μ.146]. ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη) [Αθήνα, 2012].
 140. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης [Κ.Μ.Α013].  ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη). [Αθήνα, 2012].
 141. Διδασκαλία Κοινωνιολογία Παιδείας. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Αθήνα, 2012]
 142. Διδασκαλία Κοινωνιολογικές διαστάσεις στην Εκπαίδευση. Διδασκαλία Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Αθήνα, 2012]
 143. Κεχαγιάς, Χ. (2011, November 30). Η προφητεία και τα παντελόνια. Mediasoup | (άρθρο)
 144. Κεχαγιάς, Χ. (2011, September 13). Τον κιαρατά το δάσκαλο… Mediasoup | (άρθρο)
 145. Κεχαγιάς, Χ. (2011, September 05). Τα έκνομα πάθη. Mediasoup | (άρθρο)
 146. Συμμετοχή στην Έρευνα: Στάθμιση για την Ελλάδα του Runco Ideational Behavior Scale (RIBS-III), on behalf of Professor Marc Runco (http://www.markrunco.com/), University of Georgia USA [01/09/2011-30/12/2012].
 147. Κεχαγιάς, Χ. (2011, August 23). Οι 2 θίασοι της Κρήτης. Mediasoup | (άρθρο)
 148. Κεχαγιάς, Χ. (2011, July 27). Γιατί μας θυσίασε η Ευρώπη; Mediasoup | (άρθρο
 149. Κεχαγιάς, Χ. (2011, July 20). «Xρωστάω άρα δεν υπάρχω» και οι πάνες Βρυξελλών. Mediasoup | (άρθρο)
 150. Κεχαγιάς, Χ. (2011, July 12). Η νέα γεωγραφία της Ευρώπης (Μέρος 1ο). Mediasoup | (άρθρο)
 151. Κεχαγιάς, Χ. (2011, July 03). Πώς τα ΜΑΤ »εκπαιδεύουν» τους Αγανακτισμένους. Mediasoup | (άρθρο)
 152. Κεχαγιάς, Χ. (2011, June 07). Η σιωπή του Χατζιδάκι και ο εκφασισμός του τέρατος. Mediasoup | (άρθρο)
 153. Κεχαγιάς, Χ., & Κούσουλας, Φ. (2010). Παραμετροποίηση – Ανάπτυξη – Μοντελοποίηση κριτηρίων για την ανίχνευση και επιλογή ταλέντων, κλίσεων και δεξιοτήτων στην εφηβική ηλικία, Ερευνητικό πρόγραμμα «Καποδίστριας», Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών ΕΚΠΑ, [Τελική Έκθεση, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών]. Αθήνα.
 154. Έρευνα: Παραμετροποίηση – Ανάπτυξη – Μοντελοποίηση κριτηρίων για την ανίχνευση και επιλογή ταλέντων, κλίσεων και δεξιοτήτων στην εφηβική ηλικία. Δρ. Κεχαγιάς Χ., Δρ. Κούσουλας Φ. (Πρόγραμμα & χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών ΕΚΠΑ, πρόγραμμα Καποδίστριας – ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας μελών ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ) [11/05/2011-31/08/2011].
 155. Κεχαγιάς, Χ. (2011, March 05). Η Ιερά Βίβλος του δημόσιου χρέους και ο Γκάνταλφ. Mediasoup | (άρθρο)
 156. Κεχαγιάς, Χ. (2011, March 03). Ποιός φοβάται το δημοψήφισμα ή τις εκλογές του 2011; Mediasoup | (άρθρο)
 157. Μάθημα Κοινωνιοβιολογία [Κ.Μ. Υ214]. Διδασκαλία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» [2011].
 158. Μάθημα Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας [Κ.Μ. Υ210]. Διδασκαλία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» [2011].
 159. Μάθημα Συστημική Σκέψη και Κυβερνητική [Κ.Μ. Ε307]. Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» (υπεύθ. Καθ. Ηρώ Μυλωνάκου-Κεκέ [2011].
 160. Μάθημα Φιλοσοφία του Ανθρώπου & Πολιτική Αγωγή | Φιλοσοφία της Παιδείας & Πολιτισμική Αγωγή» [Κ.Μ. Ε311], Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» [2011].
 161. Μάθημα Επιστημολογία & Γνωσιοθεωρία [Κ.Μ. Υ212]. Διδασκαλία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» (υπ. Καθηγ. Μενέλαος Γκίβαλος. [Αθήνα, 2011].
 162. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Κοινωνιολογία Παιδείας» [Κ.Μ.140] ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη) [Αθήνα, 2011].
 163. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Φιλοσοφία Παιδείας [Κ.Μ.146]. ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη) [Αθήνα, 2011].
 164. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης [Κ.Μ.Α013].  ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη). [Αθήνα, 2011].
 165. Διδασκαλία Κοινωνιολογία Παιδείας. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Αθήνα, 2011].
 166. Διδασκαλία Κοινωνιολογικές διαστάσεις στην Εκπαίδευση. Διδασκαλία Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Αθήνα, 2011]. 
 167. Matti, M., Divljan, S., Cutura, I, Tzani, M., & Kechagias, C. (2010). Introduction of new methodology of work for development of specific competencies and skills in teacher education, Tempus Joint European Project EU, [Technical report, University of Kragujevac]. Jagodina.
 168. Ortigosa-Lopez, S., & Kechagias, C. (2010). Plato’s Gorgias and the Power of Man. 2nd International Delphi Symposium: «Society 2030: Communities, Communication, Culture», National & Kapodistrian University of Athens/ Post Graduate Program ‘Sociobiology, Neurosciences & Education/ ‘Biophysical Environment: Neurosciences & Learning’ lab. [European Cultural Centre of Delphi, 28-31/7/2010]. | (presentation)
 169. Διοργάνωση του 2ου Διεθνούς Συμποσίου Δελφών, με θέμα «Κοινωνία 2030: Κοινότητες, Επικοινωνία, Πολιτισμός». (2nd International Delphi Symposium: «Society 2030: Communities, Communication, Culture»). Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» και «Εργαστήριο Βιοφυσικό Περιβάλλον, Νευροεπιστήμες και Μάθηση», ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ. [Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 28-31/07/2010].
 170. Μάθημα Επιστημολογία & Γνωσιοθεωρία [Κ.Μ. Υ212]. Διδασκαλία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» (υπ. Καθηγ. Μενέλαος Γκίβαλος. [Αθήνα, 2010].
 171. Τιμητικό ερευνητικό μέλος του Πανεπιστημίου Complutense Madrid (Spain). “UCM-PROMOCIÓN DE LA EXCELENCIA EN EL QUEHACER EDUCATIVO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 951345. Este grupo ha sido evaluado positivamente por la ANEP” Complutense University of Madrid. Excellence in Education within Knowledge Society. nº 951345. It has been recognized by the Spanish Secretary of Education and Complutense University. Greek members: Dr. C. Kechagias. [Madrid, 25/11/2010].
 172. Kechagias, C. (2010). Social structure and theory of education. Lecture- Invited Lecturer, Faculty of Education, Universitad Complutense de Madrid (Spain). [Madrid, 25/11/2010].
 173. Kechagias, C. (2010). Philosophy of Education in Greece today. Lecture- Invited Lecturer. Faculty of Education, Universitad Complutense de Madrid (Spain). [Madrid, 22/11/2010].
 174. Διδασκαλία του μαθήματος «Ανθρώπινη Οντολογία & Κοινωνική Τελεολογία» [Κ.Μ.81Α148], Διδασκαλία (Π.Δ. 407/80) στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ [01/11/2010-29/02/2011].
 175. Μάθημα Συστημική Σκέψη και Κυβερνητική [Κ.Μ. Ε307]. Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» (υπεύθ. Καθ. Ηρώ Μυλωνάκου-Κεκέ [2010].
 176. Μάθημα Φιλοσοφία του Ανθρώπου & Πολιτική Αγωγή | Φιλοσοφία της Παιδείας & Πολιτισμική Αγωγή [Κ.Μ. Ε311]. Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» [Αθήνα, 2010].
 177. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Κοινωνιολογία Παιδείας» [Κ.Μ.140] ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη) [Αθήνα, 2010].
 178. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Φιλοσοφία Παιδείας [Κ.Μ.146]. ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη) [Αθήνα, 2010].
 179. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης [Κ.Μ.Α013].  ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη). [Αθήνα, 2010].
 180. Διδασκαλία. Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Μαράσλειο, 2010].
 181. Διδασκαλία. Φιλοσοφία Παιδείας. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Μαράσλειο, 2010].
 182. Διδασκαλία. Ιστορία του Νεοελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Μαράσλειο, 2010].
 183. Διδασκαλία Κοινωνιολογία Παιδείας. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Αθήνα, 2010]
 184. Διδασκαλία Κοινωνιολογικές διαστάσεις στην Εκπαίδευση. Διδασκαλία Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Αθήνα, 2010]
 185. Κεχαγιάς, Χ. (2010). Η εταιρεία GERMANOS ως case study. Κεντρικός ομιλητής στο ετήσιο συνέδριο ΟΤΕ-COSMOTE-GERMANOS. [Αθήνα, Φεβρουάριος 2010]. (presentation)
 186. Τοποθέτηση στο Εργαστήριο «Βιοφυσικό Περιβάλλον: Νευροεπιστήμες και Μάθηση». (απόφ. πρυτ. συμβ. ΕΚΠΑ). [Αθήνα, 13/04/2010].
 187. Τζάνη, Μ., & Κεχαγιάς, Χ. (2010). Διερεύνηση του βαθμού ενημέρωσης & ετοιμότητας των δημοτών Λαυρεωτικής για τις επικείμενες αλλαγές και μετασχηματισμούς στον Δήμο, [Τελική Έκθεση, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών]. Λαύριο.
 188. Τζάνη, Μ., & Κεχαγιάς, Χ. (2010). Έρευνα «Διερεύνηση του βαθμού ενημέρωσης & ετοιμότητας των δημοτών Λαυρεωτικής για τις επικείμενες αλλαγές και μετασχηματισμούς στον Δήμο», Δ. Λαυρεωτικής, ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ. Κύριος ερευνητής: δρ. Χ. Κεχαγιάς. [Λαύριο, Αθήνα, 01/01/2010-26/07/2010].
 189. Κεχαγιάς, Χ. (2009). Πειραματική εφαρμογή διδακτικού μεθοδολογικού μοντέλου βασισμένου στους κανόνες του μέτρου και της προσωδίας για την διδασκαλία της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας σε παιδιά 6-12 ετών (ΕΜΜΕΛΕΙΑ), Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών ΕΚΠΑ, [Τελική Έκθεση, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών]. Αθήνα.
 190. Κεχαγιάς, Χ. (2010). Eρευνα με τίτλο: «Πειραματική εφαρμογή διδακτικού μεθοδολογικού μοντέλου βασισμένου στους κανόνες του μέτρου και της προσωδίας για την διδασκαλία της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας σε παιδιά 6-12 ετών» (ΕΜΜΕΛΕΙΑ), (Πρόγραμμα & χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών ΕΚΠΑ) [Αθήνα, 01/01/2010-30/09/2010].
 191. Master στις Επιστήμες της Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατεύθυνση: «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση». [βαθμός Άριστα 9,9/10]. Διπλωματική εργασία: Ο ρόλος του επιστημονικού θέτειν στο φιλοσοφικώς θεωρείν και πράττειν της Παιδείας (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: Καθ. Τζάνη Μαρία, Επ. Καθ. Μυλωνάκου Ηρώ) [Βαθμός Άριστα, ορκωμοσία: 02/12/2010] [Αθήνα, 21/12/2009].
 192. Κεχαγιάς, Χ. (2009). Ο ρόλος του επιστημονικού θέτειν στο φιλοσοφικώς θεωρείν και πράττειν της Παιδείας [Master’s thesis, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών]. Αθήνα.
 193. Κεχαγιάς Χ. (2009). Η Φύση της Θέσης στην Ελληνική σύλληψη του κόσμου. Αθήνα: Ηρόδοτος. [ISBN: 575-960-485-000-6] [academia]
 194. Κεχαγιάς, Χ. (2009). Η πολιτική θεσμοθέτηση της διαφορετικότητας στην αρχαία Ελλάδα, [Πραγματεία, Μ.Σ.Ε.]. Αθήνα
 195. Κεχαγιάς, Χ. (2009). Η πολιτική θεσμοθέτηση της διαφορετικότητας στην αρχαία Ελλάδα. Διάλεξη στην ανοιχτή εκδήλωση της Μ.Σ.Ε. με θέμα: «Ο εαυτός και ο άλλος… Ο διαχειρισμός της διαφορετικότητας».  [Αθήνα, 14/11/2009]. (presentation)
 196. Kechagias, C. (2009). Philosophy of intercultural education. Lecture-Invited Lecturer. Faculty of Education in Jagodina, University in Kragujevac (Serbia). [Jagodina, 05/2009]
 197. N. K. Kakizis, A. Baldoukas, A. Tasios, C. Kechagias, M. Tzani (2009). “Technological Recycling of Materials: A novel concept framework for reinforcing communication and strengthening synergetic integrated education in science and technology principles”. [International Scientific Conference (eRA-4),  The Conference for the contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education & International Scientific Conference, SynEnergy Forum (S.E.F.-2) – Science and Society Session, (Alternative Educational & Science Communication Concepts). [Spetses, Greece, 25/09/09].
 198. N. K. Kakizis, A. Baldoukas, A. Tasios , C. Kechagias, M. Tzani (2009). “The exchange of S&T experiences and the cognitive integration of generations through the implementation of the ‘Technological-Recycling’ concept framework: developing a framework for the exchange of experiences, views and scientific knowledge between parents, pupils and teachers”. [International Scientific Conference (eRA-4),  The Conference for the contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education & International Scientific Conference, SynEnergy Forum (S.E.F.-2) – Science and Society Session, (Alternative Educational & Science Communication Concepts). [Spetses, Greece, 25/09/09].
 199. N. Kakizis, A. Baldoukas, A. Tasios, C. Kechagias, M. Tzani (2009). “The integration of scientific knowledge and technological experiences through hands-on science communication workshops”. [International Scientific Conference (eRA-4),  The Conference for the contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education & International Scientific Conference, SynEnergy Forum (S.E.F.-2) – Science and Society Session, (Alternative Educational & Science Communication Concepts). [Spetses, Greece, 25/09/09].
 200. Έρευνα στο πλαίσιο του έργου “Curriculum Reform in Teacher Education” (CRTE)-Curriculum Development, [Project ID: JEP-41074200, Project Type: Cards 2006 Curriculum Development, Target Country: Republic of Serbia, Subject area: T820-Education and Teacher Training]. TEMPUS Project, Education and Culture-Joint European Projects, ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Grant holder: University of Helsinki (Finland), Coordinator: University Kragujevac (Serbia), Partners: Laboratory «Biophysical Environment: Neurosciences & Learning» University of Athens, University of Belgrade, University of NIS-Vranje, University of Primorska. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Curriculum Reform at Teacher Education faculties in Serbia. Introduction of new methodology of work for development of specific competencies and skills in teacher education: “Introduction of new methodology of work for development of specific competencies and skills in teacher education” Tempus Joint European Project” EU, [02/09/2009-12/01/2010].
 201. Kechagias, C., & Ortigosa-Lopez, S. (2009). What would Aristotle suggest we should do for the survival of the mankind? 1st International Delphi Symposium: Nature & Morality: Dialogue for the survival. [Delphi, 12-18/07/2009]. (presentation)
 202. Διοργάνωση του 1ου Διεθνούς Συμποσίου Δελφών, με θέμα «Φύση και Ηθική: Διάλογος για την επιβίωση». Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» και «Εργαστήριο Βιοφυσικό Περιβάλλον, Νευροεπιστήμες και Μάθηση», ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ. [Δελφοί, 12-18/07/2009].
 203. Κεχαγιάς, Χ. (2009). Στα βήματα του Κάλβου: ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο, [Πραγματεία, Ιόνιος Ακαδημία]. Κέρκυρα. [02/10/2009]
 204. Μάθημα Φιλοσοφία του Ανθρώπου & Πολιτική Αγωγή | Φιλοσοφία της Παιδείας & Πολιτισμική Αγωγή» [Κ.Μ. Ε311], Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» (συνδιδ. Καθ. Κ. Μαλαφάντης, δρ. Ρωμανός) [2009-2010].
 205. Μάθημα Συστημική Σκέψη και Κυβερνητική [Κ.Μ. Ε307]. Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» (συνδιδ. Καθ. Χ. Μεταξάκη)  [2009-2010].
 206. Διδασκαλία του μαθήματος «Ανθρώπινη Οντολογία & Κοινωνική Τελεολογία» [Κ.Μ.81Α148], Διδασκαλία (Π.Δ. 407/80) στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ [01/11/2009-29/02/2010].
 207. Kechagias, C. (2009). Multidisciplinary approach in primary education. In M. Meri (ed.). Promoting Teacher Education-From Intake system to teaching practice, vol II, (pp. 7-19). Faculty of Education in Jagodina. [academia] [pdf]
 208. Kechagias, C. (2009). The Doctrine and the Core Rupture. «UZDANICA», Magazine for language, literature and pedagogy. Faculty of Education in Jagodina, University of Kragujevac, Serbia. VI/2, November 2009. [Jagodina, Serbia, 11/2009].
 209. Tzani, M., & Kechagias, C. (2009). The Guide and the Mentor. In M. Meri (ed.). Promoting Teacher Education-From Intake system to teaching practice, (pp. 35-46). Faculty of Education in Jagodina.  [academia] [pdf]
 210. Tzani, M., & Kechagias, C. (2009). Criteria and Methodology of evaluation in Teacher Education. In M. Meri (ed.). Promoting Teacher Education-From Intake system to teaching practice, vol II, (pp. 197-202). Faculty of Education in Jagodina. [academia] [pdf]
 211. Κεχαγιάς, Χ. (2009). Προλεγόμενα. Στο Ε. Κορκιδάκης. Μία προσέγγισις των Ηθικών του Χαιρωνέως μυσταγωγού του δελφικού ιερού φιλοσόφου Πλουτάρχου, (σσ. 9-15). Αθήνα: Επιμενίδης ο Κρης. [academia] [pdf]
 212. Κεχαγιάς, Χ. (2009, February 03). Συνέντευξη στην ραδιοφωνική εκπομπή «Περί Αισθητικής» (με τους Γιάννη Ζαχαρόπουλο και Χαρά Δάφνα). [STOP FM, Καβάλα, 03/02/2009]. (youtube audio)
 213. Member of Editorial Board στο UZDANICA, Magazine for language, literature and pedagogy, (issue VI/2, November 2009, Publisher Faculty of Education in Jagodina, University of Kragujevac, Serbia, ISSN 1451-673X) [2009-2015]
 214. Κύριος Ερευνητής σε έρευνα με τίτλο: «Πειραματική εφαρμογή διδακτικού μεθοδολογικού μοντέλου βασισμένου στους κανόνες του μέτρου και της προσωδίας για την διδασκαλία της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας σε παιδιά 6-12 ετών» (ΕΜΜΕΛΕΙΑ), (Πρόγραμμα & χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών ΕΚΠΑ) [Αθήνα, 01/01/2009-31/12/2009].
 215. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Κοινωνιολογία Παιδείας» [Κ.Μ.140] ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη) [Αθήνα, 2009]
 216. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Φιλοσοφία Παιδείας [Κ.Μ.146]. ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη) [Αθήνα, 2009]
 217. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης [Κ.Μ.Α013].  ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη). [Αθήνα, 2009]
 218. Διδασκαλία. Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Μαράσλειο, 2009].
 219. Διδασκαλία. Φιλοσοφία Παιδείας. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Μαράσλειο, 2009].
 220. Διδασκαλία. Ιστορία του Νεοελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Μαράσλειο, 2009].
 221. Διδασκαλία Κοινωνιολογία Παιδείας. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Αθήνα, 2009].
 222. Διδασκαλία Κοινωνιολογικές διαστάσεις στην Εκπαίδευση. Διδασκαλία Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Αθήνα, 2009].
 223. Συμμετοχή με παρουσίαση στην Έκθεση «Το Αέριο Χθες, το Αέριο Σήμερα», Εργαστήριο Βιοφυσικό Περιβάλλον, Νευροεπιστήμες και Μάθηση», ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ, «Αθηναϊκό Αέριο Α.Ε.», Δήμος Αθηναίων. [Τεχνόπολις, Αθήνα, 04-05/11/2008].
 224. Διδασκαλία του μαθήματος «Ανθρώπινη Οντολογία & Κοινωνική Τελεολογία» [Κ.Μ.81Α148], Διδασκαλία (Π.Δ. 407/80) στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ [01/11/2008-29/02/2009].
 225. Κεχαγιάς, Χ. (2008). Η προσωδιακή φύση της θέσης στην Ελληνική σύλληψη του κόσμου. Εισήγηση στο 4ο Θερινό Σχολείο Δελφών «Η αποτελεσματικότητα της Ελληνικής σκέψης». Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Κατ. ΜΠΣ ‘Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση/ Εργ. ‘Βιοφυσικό Περιβάλλον: Νευροεπιστήμες & Μάθηση’. [Δελφοί, 11/08/2008]. (presentation)
 226. Διοργάνωση του Δ’ Θερινού Σχολείου Δελφών, με θέμα «Η αποτελεσματικότητα της Ελληνικής σκέψης». Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» και «Εργαστήριο Βιοφυσικό Περιβάλλον, Νευροεπιστήμες και Μάθηση», ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ. [Δελφοί, 07-12/08/2008].
 227. Συμμετοχή στην Αξιολόγηση Προγραμμάτων, ως Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου (ΙΠΕ). [09/06/2008-11/07/2008].
 228. Matti, M., Divljan, S., Cutura, I, Tzani, M., & Kechagias, C. (2008). «Tempus: Curriculum Reform in Teacher Education”, TEMPUS Project, Education and Culture-Joint European Projects, University of Helsinki, University Kragujevac, National and Kapodistrian University of Athens, University of Belgrade, University of NIS-Vranje, University of Primorska, [Technical report, University of Helsinki]. Helsinki.
 229. Συμμετοχή στην προετοιμασία της πρότασης για την αναγόρευση σε Επίτιμο Διδάκτορα του ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ του μουσικοσυνθέτη κ. Βαγγέλη Παπαθανασίου [Αθήνα, 12/05/2008].
 230. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Δημιουργία μιας δυναμικής δικτυακής πύλης για την αλιεία στην Ελλάδα» (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΕΚΠΑ) [Αθήνα, 01/04/2008-30/06/2008].
 231. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Λαυρεωτικής στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2013») Δήμος Λαυρεωτικής [Λαύριο, Αθήνα, 29/02/2008-30/10/2008].
 232. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο εφαρμογής αλιευτικού τουρισμού στην Ελλάδα με την δραστηριοποίηση των γυναικών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την αλιεία» (Γ’ ΚΠΣ, Ε.Π. Αλιεία, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας. Επ. Υπεύθ.: Καστρίτση Ιωάννα, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ. Κ.Π.: 8549) [Αθήνα, 01/01/2008-31/03/2008].
 233. Έρευνα στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης (Master στις Επιστήμες της Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατεύθυνση: «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση»): Ο ρόλος του επιστημονικού θέτειν στο φιλοσοφικώς θεωρείν και πράττειν της Παιδείας (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: Καθ. Τζάνη Μαρία, Επ. Καθ. Μυλωνάκου Ηρώ) [Αθήνα, 01/01/2008 – 21/12/2009].
 234. Διδασκαλία Κοινωνιολογία Παιδείας. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Αθήνα, 2008]
 235. Διδασκαλία Κοινωνιολογικές διαστάσεις στην Εκπαίδευση. Διδασκαλία Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Αθήνα, 2008]
 236. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Κοινωνιολογία Παιδείας» [Κ.Μ.140] ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη). [Αθήνα, 2008].
 237. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Φιλοσοφία Παιδείας [Κ.Μ.146]. ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη). [Αθήνα, 2008].
 238. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης [Κ.Μ.Α013].  ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη). [Αθήνα, 2008].
 239. Διδασκαλία. Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Μαράσλειο, 2008].
 240. Διδασκαλία. Φιλοσοφία Παιδείας. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Μαράσλειο, 2008].
 241. Διδασκαλία. Ιστορία του Νεοελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Μαράσλειο, 2008].
 242. Διδασκαλία του μαθήματος «Ανθρώπινη Οντολογία & Κοινωνική Τελεολογία» [Κ.Μ.81Α148], Διδασκαλία (Π.Δ. 407/80) στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ [01/11/2007-29/02/2008].
 243. Συμμετοχή στην Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διακρατικής Συνεργασίας, ως Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου (ΙΠΕ). [03/12/2007].
 244. Μάθημα Κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της εκπαιδευούσης κοινωνίας. Διδασκαλία (συνολικής διάρκειας 391 ωρών). Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Εξομοίωση). [Κέντρο Εξομοίωσης: Αθήνας 01/11/2007-30/11/2007] 
 245. 1ος επιτυχών στις εισαγωγικές εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών (09/2007).
 246. Έρευνα στο πλαίσιο του έργου “Tempus: Curriculum Reform in Teacher Education”. TEMPUS Project, Education and Culture-Joint European Projects, ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Grant holder: University of Helsinki (Finland), Coordinator: University Kragujevac (Serbia), Partners: Laboratory «Biophysical Environment: Neurosciences & Learning» University of Athens, University of Belgrade, University of NIS-Vranje, University of Primorska. [01/09/2007-30/04/2008].
 247. Διοργάνωση του Γ’ Θερινού Σχολείου Δελφών, με θέμα «Τον Κόσμον μου έδωσαν Ελληνικόν». Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» και «Εργαστήριο Βιοφυσικό Περιβάλλον, Νευροεπιστήμες και Μάθηση», ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ. [Δελφοί, 20-26/08/2007].
 248. Μαυροπούλου, Ε., & Κεχαγιάς, Χ. (2007). Συστηματοποίηση των κανόνων προσωδίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσης (ονοματικοί και ρηματικοί τύποι) με βάση τους τύπους των καταλήξεων, [Master’s thesis, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών]. Αθήνα.
 249. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Ψηφιοποίηση ιστορικού υλικού δήμου Άργους» (Δήμος Άργους – Κοινωνία της Πληροφορίας) [Άργος, Αθήνα, 01/04/2007-30/09/2007].
 250. Κεχαγιάς, Χ. (2007). Πιλοτική έρευνα της λειτουργίας των μετρικών προτύπων (patterns) στην ποιητική δημιουργία του Αισχύλου. Αναζήτηση παιδαγωγικών και δομολειτουργικών προδιαγραφών, με σκοπό την ανάπτυξη ενός ιδιοφυούς, πολυδυνάμου, εκπαιδευτικού, αυτοπροσαρμοζομένου, πολυμεσικού, νοήμονος συστήματος, [Τελική Έκθεση, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών]. Αθήνα.
 251. Έρευνα με τίτλο: «Πιλοτική έρευνα της λειτουργίας των μετρικών προτύπων (patterns) στην ποιητική δημιουργία του Αισχύλου. Αναζήτηση παιδαγωγικών και δομολειτουργικών προδιαγραφών, με σκοπό την ανάπτυξη ενός ιδιοφυούς, πολυδυνάμου, εκπαιδευτικού, αυτοπροσαρμοζομένου, πολυμεσικού, νοήμονος συστήματος» (ΕΚΠΑ) [Αθήνα, 01/02/2007-13/06/2007].
 252. Διδασκαλία του μαθήματος «Ανθρώπινη Οντολογία & Κοινωνική Τελεολογία» [Κ.Μ.81Α148], Διδασκαλία (Π.Δ. 407/80) στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ [01/11/2006-31/03/2007].
 253. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Κοινωνιολογία Παιδείας» [Κ.Μ.140] ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη) [Αθήνα, 2007]
 254. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Φιλοσοφία Παιδείας [Κ.Μ.146]. ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη) [Αθήνα, 2007]
 255. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης [Κ.Μ.Α013].  ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη). [Αθήνα, 2007]
 256. Διδασκαλία. Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Μαράσλειο, 2007].
 257. Διδασκαλία. Φιλοσοφία Παιδείας. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Μαράσλειο, 2007].
 258. Διδασκαλία. Ιστορία του Νεοελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Μαράσλειο, 2007].
 259. Συμμετοχή στο Ε’ Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα». Εργαστήριο Μικροδιδασκαλίας, Τομέας Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ, Παράρτημα Μακεδονίας της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. [Θεσσαλονίκη, 26/11/2006].
 260. Συμμετοχή στην ημερίδα «Θεόφραστος Γέρου (1916-1996): Αγώνες και Όραμα για μια Δημοκρατική Εκπαίδευση«. Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, Κατεύθυνση Μεταπτ. Σπουδών «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική», ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ. [Αθήνα, 10/11/2006].
 261. Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου (ΙΠΕ). [31/10/2006]
 262. Κεχαγιάς, Χ. (2006). Κοινωνική Ανθρωπολογία: Από τις βιοφυσικές συνθήκες σχηματισμού της γνώσης στον πολιτικό άνθρωπο. Σειρά διαλέξεων – Διδασκαλία (Δημοτικό Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δήμου Αγ. Παρασκευής – υπεύθυνος Καθηγητής: Εμμ. Κολιάδης). [Αγία Παρασκευή, 24/10/2006. 31/10/2006. 07/11/2006. 14/11/2006. 21/11/2006. 28/11/2006. 05/12/2006. 12/12/2006. 19/12/2006].
 263. Διοργάνωση του Β’ Θερινού Σχολείου Δελφών, με θέμα «Νοοστρατηγική Διαπραγμάτευση του Μέντορα». Εργαστήριο Βιοφυσικό Περιβάλλον, Νευροεπιστήμες και Μάθηση ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ. [Δελφοί, 21-25/08/2006].
 264. Κεχαγιάς, Χ., Λυγερός, Ν., Καλκάνης, Γ., & Κολιάδης, Ε. (2006). Πιλοτική έρευνα της λειτουργίας των μετρικών προτύπων (patterns) στην ποιητική δημιουργία του Αισχύλου. Αναζήτηση παιδαγωγικών και δομολειτουργικών προδιαγραφών, με σκοπό την ανάπτυξη ενός ιδιοφυούς, πολυδυνάμου, εκπαιδευτικού αυτοπροσαρμοζόμενο συστήματος, Ερευνητικό πρόγραμμα «Καποδίστριας», Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών ΕΚΠΑ, [Τελική Έκθεση, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών]. Αθήνα.
 265. Κύριος Ερευνητής στην χρηματοδοτούμενη έρευνα «Πιλοτική έρευνα της λειτουργίας των μετρικών προτύπων (patterns) στην ποιητική δημιουργία του Αισχύλου. Αναζήτηση παιδαγωγικών και δομολειτουργικών προδιαγραφών, με σκοπό την ανάπτυξη ενός ιδιοφυούς, πολυδυνάμου, εκπαιδευτικού αυτοπροσαρμοζόμενο συστήματος». Συμμετέχοντες ερευνητές: δρ. Κεχαγιάς, Χ. (κύριος ερευνητής), δρ. Λυγερός, Ν. (κύριος ερευνητής). Επιστ. Υπεύθ.: Καθ. Μ. Τζάνη. Συμμετέχοντες-μέλη ΔΕΠ: Καθ. Γ. Καλκάνης, Καθ. Εμ. Κολιάδης. Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Καποδίστριας», Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών ΕΚΠΑ. [Αθήνα, 03/07/2006-03/07/2007].
 266. Κούσουλας, Φ., Κεχαγιάς, Χ., Τζάνη, Μ., & Μυλωνάκου, Η. (2006). Σχεδιασμός ερευνητικού εργαλείου αξιολόγησης του δημιουργικού κλίματος μιας σχολικής μονάδας ως χώρου εργασίας, Ερευνητικό πρόγραμμα «Καποδίστριας», Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών ΕΚΠΑ, [Τελική Έκθεση, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών]. Αθήνα.
 267. Μετέχων Ερευνητής στην χρηματοδοτούμενη έρευνα «Σχεδιασμός ερευνητικού εργαλείου αξιολόγησης του δημιουργικού κλίματος μιας σχολικής μονάδας ως χώρου εργασίας». Συμμετέχοντες ερευνητές: δρ. Φ. Κούσουλας (κύριος ερευνητής), δρ. Κεχαγιάς, Χ. (ερευνητής). Επιστ. Υπεύθ.: Καθ. Μ. Τζάνη. Συμμετέχοντες-μέλη ΔΕΠ: Λέκτ. Η. Μυλωνάκου. Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Καποδίστριας», Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών ΕΚΠΑ. [Αθήνα, 03/07/2006-03/07/2007].
 268. Κεχαγιάς, Χ. (2006). Κοινωνική Προσωδία: ένας νέος προσδιορισμός της προέλευσης και των τρόπων δράσεως των νοητικών οντοτήτων στο πλαίσιο της συνεξέτασης της ανθρώπινης οντολογίας και κοινωνικής τελεολογίας. Εισήγηση στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με θέμα «Φιλοσοφία των Επιστημών». Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. [Θεσσαλονίκη, 06-08/05/2006].
 269. Κεχαγιάς Χ. (2006). Λειτουργικές Αρχές και Κοινωνική Δομή του Ελληνικού Πολιτισμού. Αθήνα: Ατραπός. [ISBN: 960‐88699‐3‐5] [academia]
 270. Διδασκαλία Γενική Παιδαγωγική. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο: «Εκπαίδευση εκπαιδευτών κομμωτών». (Κέντρα Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη, Αθήνα, 08/01/2006-20/03/2006].
 271. Διδασκαλία Κοινωνιολογία. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο: «Εκπαίδευση εκπαιδευτών κομμωτών». (Κέντρα Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη, Αθήνα, 08/01/2006-20/03/2006].
 272. Διδασκαλία Αισθητική Αγωγή. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο: «Εκπαίδευση εκπαιδευτών κομμωτών». (Κέντρα Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη, Αθήνα, 08/01/2006-20/03/2006].
 273. Διδασκαλία Διδακτική Μεθοδολογία. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο: «Εκπαίδευση εκπαιδευτών κομμωτών». (Κέντρα Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη, Αθήνα, 08/01/2006-20/03/2006].
 274. Διδασκαλία Επαγγελματική δεοντολογία και Ηθική. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο: «Εκπαίδευση εκπαιδευτών κομμωτών». (Κέντρα Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη, Αθήνα, 08/01/2006-20/03/2006].
 275. Διδασκαλία Επικοινωνία. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο: «Εκπαίδευση εκπαιδευτών κομμωτών». (Κέντρα Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη, Αθήνα, 08/01/2006-20/03/2006].
 276. Κρέμου, Ε., & Κεχαγιάς, Χ. (2006). Οι ορίζουσες ενός Σχολικού Πολιτισμού. Στο Κριτική, Δημιουργική, Διαλεκτική σκέψη στην Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη, (σελ. 13-18). Αθήνα: ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. [ISSN: 1790-8574] [academia] [pdf]
 277. Κρέμου, Ε., & Κεχαγιάς, Χ. (2006). Οι ορίζουσες ενός σχολικού πολιτισμού που συνιστά την προϋπόθεση και το μέσο για την καλλιέργεια και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στον αναπτυσσόμενο άνθρωπο. Εισήγηση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Κριτική, Δημιουργική, Διαλεκτική σκέψη στην Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη». [Αθήνα, 2006].
 278. Κεχαγιάς, Χ. (2006). Μεθοδολογία Πιλοτικού Ολοημέρου Δημοτικού Σχολείου. Στο Μ. Τζάνη, Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο: Η Ελληνική πρόταση για το σχολείο του μέλλοντος, (σελ. 159-169). Θεσσαλονίκη: Ερωδιός. [ISBN 960-454-011-4] [academia] [pdf]
 279. Κεχαγιάς, Χ. (2006). Παραδείγματα εφαρμογής της Μεθοδολογίας του Πιλοτικού Ολοημέρου Δημοτικού Σχολείου: Μουσικοκινητική και Φυσική Αγωγή. Στο Μ. Τζάνη, Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο: Η Ελληνική πρόταση για το σχολείο του μέλλοντος, (σελ. 197-235). Θεσσαλονίκη: Ερωδιός. [ISBN 960-454-011-4] [academia] [pdf]
 280. Κεχαγιάς Χ. (2006) [επιμ.]. Στο Τζάνη Μ., Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο: Η Ελληνική πρόταση για το σχολείο του μέλλοντος. Θεσσαλονίκη: Ερωδιός. [ISBN 960-454-011-4] [academia]
 281. Κεχαγιάς, Χ. (2006). Σημείωμα του επιμελητή της έκδοσης. Στο Μ. Τζάνη, Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο. Η Ελληνική πρόταση για το Σχολείο του Μέλλοντος, Θεσσαλονίκη: Ερωδιός. [academia] [researchgate]
 282. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Κοινωνιολογία Παιδείας» [Κ.Μ.140] ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη) [Αθήνα, 2006]
 283. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Φιλοσοφία Παιδείας [Κ.Μ.146]. ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη) [Αθήνα, 2006]
 284. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης [Κ.Μ.Α013].  ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη). [Αθήνα, 2006]
 285. Διδασκαλία. Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Μαράσλειο, 2006].
 286. Διδασκαλία. Φιλοσοφία Παιδείας. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Μαράσλειο, 2006].
 287. Διδασκαλία. Ιστορία του Νεοελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Μαράσλειο, 2006].
 288. Μάθημα Κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της εκπαιδευούσης κοινωνίας. Διδασκαλία (συνολικής διάρκειας 391 ωρών). Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Εξομοίωση). [Κέντρα Εξομοίωσης: Αθήνας, Ικαρίας, 11/09/2006-18/06/2007].
 289. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη – προβολή πολιτιστικής κληρονομιάς Λαυρεωτικής (Δήμος Λαυρεωτικής (Διακήρυξη αριθμός: 1/2005, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, EL_008/04/2005, Ε.Κ.Π.Α., Εργαστήριο Βιοφυσικό Περιβάλλον: Νευροεπιστήμες & Μάθηση, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος) [02/02/2006-30/04/2006] & [01/07/2006-31/08/2006].
 290. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δάσκαλοι) 2002-2005-ΠΤΔΕ» στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηματοδοτήθηκε από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους για τα διαστήματα [01/01/2006-30/06/2006] & [01/09/2006-30/11/2006].
 291. Μάθημα Κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της εκπαιδευούσης κοινωνίας. Διδασκαλία (συνολικής διάρκειας 391 ωρών). Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Εξομοίωση). [Κέντρα Εξομοίωσης: Αθήνας, Αργυρούπολης, Νίκαιας, Χαλκίδας, 06/09/2005-29/06/2006].
 292. Διδασκαλία του μαθήματος «Ανθρώπινη Οντολογία & Κοινωνική Τελεολογία» [Κ.Μ.81Α148], Διδασκαλία (Π.Δ. 407/80) στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ [01/11/2005-31/03/2006].
 293. Κεχαγιάς, Χ. (2005). Κοινές Δομικές μορφές της λειτουργίας του νου και της αρχαίας ελληνικής ποίησης. Η περίπτωση της προσωδίας. Εισήγηση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Βασικών Ιατρικών Επιστημών (Ε.Β.Ι.Ε.Ε. – Ευγενίδειο Ίδρυμα): «Από την Εργαστηριακή Εξέταση στην Κλινική Εφαρμογή & Πράξη» [Αθήνα, 10/12/2005] | (pdf
 294. Διοργάνωση του Α’ Θερινού Σχολείου Δελφών, με θέμα «Δυναμικές Στρατηγικές στην Εκπαίδευση». Εργαστήριο Βιοφυσικό Περιβάλλον, Νευροεπιστήμες και Μάθηση ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ. [Δελφοί, 17-21/08/2005].
 295. Συμμετοχή στην Έκθεση: «Το ΕΚΠΑ στην Εβδομάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας» Ερμής. Εργαστήρια: Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος. Βιοφυσικό Περιβάλλον, Νευροεπιστήμες και Μάθηση ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ. Προβολή δειγμάτων από το ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου Αθηνών στους τομείς του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης, των Θετικών Επιστημών, της Τεχνολογίας και της Ιατρικής. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ζάππειο Μέγαρο [Αθήνα, 30/06/2005-07/07/2005].
 296. Διδασκαλία Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Μαράσλειο, 2005].
 297. Διδασκαλία Φιλοσοφία Παιδείας. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Μαράσλειο, 2005].
 298. Διδασκαλία Ιστορία του Νεοελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Διδασκαλία Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. [Μαράσλειο, 2005].
 299. Κεχαγιάς, Χ. (2005). Μεθοδολογία της Φυσικής Αγωγής». Στο Τζάνη, Μ. Πιλοτικό Ολοήμερο Σχολείο: Μια Ελληνική πρόταση για το σχολείο του μέλλοντος. Θεσσαλονίκη: Ερωδιός. (βιβλίο)
 300. Διδασκαλία του μαθήματος «Κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της εκπαιδευούσης κοινωνίας». (συνολικής διάρκειας 391 ωρών). Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Εξομοίωση[Κέντρα Εξομοίωσης: Αθήνας, Αργυρούπολης, 15/06/2005-05/07/2005].
 301. Κεχαγιάς, Χ. (2005). Το αγωνιστικό πνεύμα των Ελλήνων μέσα από τους Επιταφίους Αθλητικούς Αγώνες ως λειτουργική αρχή της κοινωνικής ζωής [Διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο]. Αθήνα.
 302. PhD Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βαθμός: «Άριστα» (παμψηφεί). Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Το αγωνιστικό πνεύμα των Ελλήνων μέσα από τους Επιταφίους Αθλητικούς Αγώνες ως λειτουργική αρχή της κοινωνικής ζωής». Επταμελής εξεταστική επιτροπή: Καθ. Σαρρής Νεοκλής (Πάντειο Παν/μιο – επιβλέπων), Καθ. Τζάνη Μαρία (ΕΚΠΑ), Επ. Καθ. Μυστακίδου Αικ. (ΑΠΘ), Καθ. Τριλιανός Αθανάσιος (ΕΚΠΑ), Καθ. Καλκάνης Γεώργιος (ΕΚΠΑ), Αν. Καθ. Μελετιάδης Χάρης (ΑΠΘ), Καθ. Περεντίδης Σταύρος (Παν/μιο Θεσσαλίας). [Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 16/06/2005].
 303. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δάσκαλοι) 2002-2005-ΠΤΔΕ» στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηματοδοτήθηκε από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους για τα διαστήματα [01/06/2005-31/7/2005] & [1/9/2005-31/12/2005].
 304. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Κοινωνιολογία Παιδείας» [Κ.Μ.140] ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη) [Αθήνα, 2005].
 305. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Φιλοσοφία Παιδείας [Κ.Μ.146]. ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη) [Αθήνα, 2005].
 306. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης [Κ.Μ.Α013].  ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη). [Αθήνα, 2005].
 307. Κεχαγιάς, Χ., & Τζάνη, Μ. (2005). Φιλοσοφία και Ρόλος της Αγωγής και Εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα. Στο Α. Τριλιανός, Ι. Καράμηνας, Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης, (σελ. 81-89). Αθήνα: Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ. («Πολιτισμική αβεβαιότητα εν… αριστοφανικώ ιγδίω»). [academia] [pdf]
 308. Κεχαγιάς, Χ., Στατεράς, Χ., Κούσουλας, Φ. Σταμάτη, Ε. Καραμπίνη, Π., Κρέμου, Ε., Τζάνη, Μ., Μυλωνάκου, Η., Τριλιανός, Α., & Κολιάδης, Ε. (2005). Το Ελληνικό Μέτρο. Μια κωδικοποιημένη μορφή του Φυσικού Νόμου (ΙΙ). Εφαρμογές στην Διδακτική της Φυσικής και της Μουσικοκινητικής Αγωγής στην Α’βάθμια Εκπαίδευση. Παραγωγή ειδικών καινοτόμων λογισμικών, Ερευνητικό πρόγραμμα «Καποδίστριας», Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών ΕΚΠΑ, [Τελική Έκθεση, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών]. Αθήνα.
 309. Κύριος Ερευνητής στην χρηματοδοτούμενη έρευνα «Το Ελληνικό Μέτρο. Μια κωδικοποιημένη μορφή του Φυσικού Νόμου (ΙΙ). Εφαρμογές στην Διδακτική της Φυσικής και της Μουσικοκινητικής Αγωγής στην Α’βάθμια Εκπαίδευση. Παραγωγή ειδικών καινοτόμων λογισμικών». Συμμετέχοντες ερευνητές: Κεχαγιάς, Χ. (κύριος ερευνητής), Στατεράς, Χ. (δρ. ερευνητής, Μαθηματικός), Κούσουλας, Φ. (δρ. ερευνητής, εκπαιδευτικός), Σταμάτη, Ε. (ερευν. εκπαιδευτικός), Καραμπίνη, Π. (ερευνητής φιλόλογος), Κρέμου, Έ. (ερευνητής, εκπαιδευτικός). Επιστ. Υπεύθ.: Καθ. Μ. Τζάνη. Συμμετέχοντες-μέλη ΔΕΠ: Καθ. Αθ. Τριλιανός, Καθ. Εμ. Κολιάδης, Αν. Καθ. Ι. Κεκές, Λέκτ. Η. Μυλωνάκου. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Καποδίστριας», Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών ΕΚΠΑ. [Αθήνα, 24/01/2005-24/01/2006].
 310. Κεχαγιάς, Χ., & Τζάνη, Μ. (2004). Πολιτισμική αβεβαιότητα εν… αριστοφανικώ ιγδίω» – Φιλοσοφία και ρόλος της Αγωγής και Εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα. Εισήγηση στο Ε΄ Πανελλήνιο Συνέδριο: «Μάθηση και διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης», ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ, Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ., Αθήνα, [26-28/11/2004].
 311. Τζάνη, Μ., & Κεχαγιάς, Χ. (2004). Η συμβολή της λακωνικής γης στη διαμόρφωση των αξιών του Ελληνισμού. Στο Λακωνία: Γλώσσα-Ιστορία-Πολιτισμός, (σελ. 205-217). Αθήνα: Ατραπός [academia] [pdf]
 312. Ιδρυτικό μέλος του Εργαστηρίου «Βιοφυσικό Περιβάλλον: Νευροεπιστήμες & Μάθηση» (ΦΕΚ 1262/17-08-2004) : Έρευνα των Βιολογικών – Φυσιολογικών παραμέτρων των συναισθηματικών και γνωστικών λειτουργιών. Μελέτη των παραγόντων μάθησης από την περιοχή του περιβάλλοντος στο οποίο ζει και αναπτύσσεται ο άνθρωπος (βιολογικού και κοινωνικού) και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εξέλιξη της φιλοσοφίας, υπό το πρίσμα των ερευνών των νευροεπιστημών και την επίδραση των νέων τεχνολογιών. Συστημική θεώρηση στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Συνδρομή των νέων πορισμάτων από τους τομείς της φυσιολογίας, βιολογίας και των νευροεπιστημών στην εκπαίδευση κλπ. ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ. [Αθήνα, 17/08/2004-06/04/2017]
 313. Κεχαγιάς, Χ., & Τζάνη, Μ. (2004). Η συμβολή της λακωνικής γης στη διαμόρφωση των αξιών του Ελληνισμού. Εισήγηση στο ΣΤ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή «Λακωνία: Γλώσσα-Ιστορία-Πολιτισμός». Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Κέντρο Έρευνας Επιστήμης & Εκπαίδευσης. Νομαρχία Λακωνίας, [Αρεόπολη Μάνης, 14-16/5/2004].
 314. Παρακολούθηση ημερίδας με τίτλο «Ολοήμερο Σχολείο: Υγεία, διατροφή, χώρος, εκπαιδευτικό πρόγραμμα». Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας. Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ [Θεσσαλονίκη, 08/05/2004].
 315. Τζάνη, Μ., Μπόλης, Θ., & Κεχαγιάς, Χ. (2004). Διάγνωση της αποτελεσματικότητας του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος και δημιουργία μοντέλου μόνιμης αξιολόγησής του, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ, Πρόγραμμα «Αποτίμηση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών και των θεσμοθετημένων οργάνων της εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.1.2, κατηγορία πράξεων (β) του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, αρ. πρωτ. 196/ΚΕΕ/11-03-03, [Τελική Έκθεση, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών]. Αθήνα.
 316. Συμμετοχή στην έρευνα «Διάγνωση της αποτελεσματικότητας του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος και δημιουργία μοντέλου μόνιμης αξιολόγησής του» (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, [Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ] «Αποτίμηση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών και των θεσμοθετημένων οργάνων της εκπαίδευσης» (Ενέργεια 2.1.2, κατηγορία πράξεων (β) του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, αρ. πρωτ. 196/ΚΕΕ/11-03-03) [01/01/2004-30/04/2004].
 317. Κεχαγιάς Χ. (2004) (επιμ.). Στο Τζάνη Μ., Κοινωνιολογία Παιδείας. Αθήνα: Γρηγόρης. [ISBN: 960-333-369-7] [academia]
 318. Κεχαγιάς, Χ. (2004). Η σημασία των Ολυμπιακών Αγώνων στη διαμόρφωση του πολιτικού ανθρώπου. Στο Μ. Τζάνη. Κοινωνιολογία Παιδείας, (σελ: 62-78). Αθήνα: Γρηγόρης. [academia] [pdf]
 319. Κεχαγιάς, Χ. (2004). Ρυθμοί της αρχαίας ελληνικής ποίησης και βιολογικοί ρυθμοί. Διάλεξη. Ροταριανός Όμιλος Χαλκίδας. [Χαλκίδα, 2004]. (presentation)
 320. Κεχαγιάς, Χ. (2004). Η προέλευση των Ολυμπιακών Αγώνων και των Ολυμπιακών Ιδεωδών. Στο Α. Παυλίδης. Ιστορία και περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών της Εκπαίδευσης, (σελ. 197-213). Αθήνα: Ατραπός. [academia] [pdf]
 321. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Κοινωνιολογία Παιδείας» [Κ.Μ.140] ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη). [Αθήνα, 2004].
 322. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Φιλοσοφία Παιδείας [Κ.Μ.146]. ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη). [Αθήνα, 2004].
 323. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης [Κ.Μ.Α013].  ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη). [Αθήνα, 2004].
 324. Διδασκαλία του μαθήματος Γενική Παιδαγωγική. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο: «Εκπαίδευση εκπαιδευτών κομμωτών». (Κέντρα Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη, Αθήνα, 2003-2004].
 325. Διδασκαλία Κοινωνιολογία. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο: «Εκπαίδευση εκπαιδευτών κομμωτών». (Κέντρα Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη, Αθήνα, 2003-2004].
 326. Διδασκαλία του μαθήματος Αισθητική Αγωγή. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο: «Εκπαίδευση εκπαιδευτών κομμωτών». (Κέντρα Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη, Αθήνα, 2003-2004].
 327. Διδασκαλία του μαθήματος Διδακτική Μεθοδολογία. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο: «Εκπαίδευση εκπαιδευτών κομμωτών». (Κέντρα Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη, Αθήνα, 2003-2004].
 328. Διδασκαλία του μαθήματος Επαγγελματική δεοντολογία και Ηθική. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο: «Εκπαίδευση εκπαιδευτών κομμωτών». (Κέντρα Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη, Αθήνα, 2003-2004].
 329. Διδασκαλία του μαθήματος «Επικοινωνία». Εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο: «Εκπαίδευση εκπαιδευτών κομμωτών». ΕΚΠΑ (Κέντρα Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη, Αθήνα, 2003-2004].
 330. Κεχαγιάς, Χ. (2003). Καλλιέργεια του ευ αγωνίζεσθαι και του ευ επιχειρείν ως μέσων αντιμετώπισης των θανασίμων απειλών από την κατίσχυση της Υψηλής Τεχνολογίας (θέμα προσυνεδριακής ημερίδας Κοζάνης: «Παγκοσμιοποίηση και Εκπαίδευση. Το Δημόσιο Σχολείο στο νέο περιβάλλον». [Κοζάνη, 2003]. (abstract_pdf)
 331. Κεχαγιάς, Χ. (2003). Τηλεοπτική συζήτηση με θέμα:  «Ολυμπιακοί Αγώνες: Χθες, σήμερα, αύριο». [Τηλεόραση TRT Θεσσαλίας, Λάρισα, 2003].
 332. Κεχαγιάς, Χ. (2003). Περί της ορθής προφοράς της αρχαίας ελληνικής ΓλώσσαςΔιάλεξη στο summer school του Παν/μίου του Connecticut. Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. [Δελφοί, 20/07/2003](presentation)
 333. Κεχαγιάς, Χ. (2003). Η προέλευση των Ολυμπιακών Αγώνων και των Ολυμπιακών Ιδεωδών. Εισήγηση  στο συνέδριο «Ιστορία και περιεχόμενο της εκπαίδευσης». Πανελλήνιος Σύλλογος Ποντίων Εκπαιδευτικών, Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών της Εκπαίδευσης. [Κοζάνη, 24-25/10/2003]. [δημοσίευση πρακτικών εκδ. Ατραπός, 2003] [pdf]
 334. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Κοινωνιολογία Παιδείας» [Κ.Μ.140] ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη). [Αθήνα, 2003].
 335. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Φιλοσοφία Παιδείας [Κ.Μ.146]. ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη). [Αθήνα, 2003].
 336. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης [Κ.Μ.Α013].  ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη). [Αθήνα, 2003].
 337. Ερευνητική συνεργασία με τον Em. Professor Robert Sonkowsky (Classical and Near East Studies Department, University of Minnesota, USA) πάνω σε ζητήματα αρχαίας Ελληνικής Μετρικής και εγκεφαλικής δραστηριότητας (brain wave activity associated with poetic rhythm). Professor Sonkowsky passed away peacefully /November 16th 2014. Επίσης, με τον Em. Professor Stephen Daitz (Department of Classical Languages and Hebrew at The City College and the CUNY Graduate Center, σε θέματα μελέτης της αρχαίας ελληνικής μετρικής στις Κωμωδίες του Αριστοφάνη και των μετρικών – ρητορικών σχημάτων. (Prof. Daitz died in June 19, 2014) [24/03/2003-30/11/2007].
 338. Παρακολούθηση του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής & Εκπαίδευσης, με συνδιοργανωτή τα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων» και θέμα «Γνώσεις, Αξίες και Δεξιότητες στη σύγχρονη Εκπαίδευση«. ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. [Αθήνα, 28-30/03/2003].
 339. Συμμετοχή στη διεθνή συνάντηση «Πολιτιστικός τουρισμός στην Τρίτη Χιλιετία«. Δήμος Δελφών, Συνεδριακό Κέντρο Δελφών [Δελφοί, 21-23/02/2003].
 340. Συμμετοχή στην έρευνα «Διάγνωση της αποτελεσματικότητας του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος και δημιουργία μοντέλου μόνιμης αξιολόγησής του» (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, [Πανεπιστήμιο Αθηνών-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Κέντρο εκπαιδευτικής Έρευνας] «Αποτίμηση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών και των θεσμοθετημένων οργάνων της εκπαίδευσης» (Ενέργεια 2.1.2, κατηγορία πράξεων (β) του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, αρ. πρωτ. 196/ΚΕΕ/11-03-03) [01/02/2003-20/09/2003].
 341. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Εκπαίδευση εκπαιδευτών κομμωτών» [Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 08/01/2003-20/03/2003] & [01/05/2003-29/06/2003].
 342. Κεχαγιάς, Χ., Τζάνη, Μ., & Παππάς, Α. (2003). Το Ελληνικό Μέτρο. Μια κωδικοποιημένη μορφή του συμπαντικού νόμου. Εφαρμογές στην Διδακτική της Φυσικής και της Μουσικοκινητικής Αγωγής στην Α’βάθμια Εκπαίδευση. Παραγωγή ειδικών καινοτόμων λογισμικών, Ερευνητικό πρόγραμμα «Καποδίστριας», Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών ΕΚΠΑ, [Τελική Έκθεση, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών]. Αθήνα.
 343. Κύριος Ερευνητής στην χρηματοδοτούμενη έρευνα «Το Ελληνικό Μέτρο. Μια κωδικοποιημένη μορφή του συμπαντικού νόμου. Εφαρμογές στην Διδακτική της Φυσικής και της Μουσικοκινητικής Αγωγής στην Α’βάθμια Εκπαίδευση. Παραγωγή ειδικών καινοτόμων λογισμικών». Επ. Υπεύθ.: Καθ. Μ. Τζάνη. Συμμετέχων Καθ. Αθ. Παππάς. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Καποδίστριας», Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών ΕΚΠΑ. [Αθήνα, 10/01/2003-10/06/2003].
 344. Κεχαγιάς, Χ., Τζάνη, Μ., & Δημάκος, Γ. (2003). Η επίδραση της θεσμοθετημένης μαθηματικής εκπαίδευσης στην μαθηματική ικανότητα των μαθητών της Β’ θμιας εκπαίδευσης (γ’ γυμνασίου – γ’ λυκείου), Ερευνητικό πρόγραμμα «Καποδίστριας», Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών ΕΚΠΑ, [Τελική Έκθεση, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών]. Αθήνα
 345. Κύριος Ερευνητής στην χρηματοδοτούμενη έρευνα «Η επίδραση της θεσμοθετημένης μαθηματικής εκπαίδευσης στην μαθηματική ικανότητα των μαθητών της Β’ θμιας εκπαίδευσης (γ’ γυμνασίου – γ’ λυκείου)». Επ. Υπεύθ.: Καθ. Μ. Τζάνη. Συμμετέχων Καθ. Γ. Δημάκος. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Καποδίστριας», Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών ΕΚΠΑ. [Αθήνα, 10/01/2003-10/06/2003].
 346. Κεχαγιάς, Χ. (2002). Μια διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση στη φράση «Νους υγιής εν σώματι υγιεί. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Συνέδριο: Ερμηνευτική Φιλοσοφίας. [Θεσσαλονίκη, 2002].
 347. Κεχαγιάς, Χ. (2002). Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου «Λαέρτης- Πιλοτική αξιοποίηση Δικτυακής και Υπολογιστικής Υποδομής στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση της Ενέργειας ‘Οδύσσεια‘», μετά τη δεύτερη σχολική χρονιά εφαρμογής του (φορείς: ΥΠΕΠΘ, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Conceptum Α.Ε., Exodus Α.Ε., Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες (Interface) Α.Ε., Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, ΕΚΠΑ), [Τελική Έκθεση, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών]. Πάτρα.
 348. Μέλος της ομάδας για την Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου Λαέρτης»- Πιλοτική αξιοποίηση Δικτυακής και Υπολογιστικής Υποδομής στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση της Ενέργειας «Οδύσσεια», μετά τη δεύτερη σχολική χρονιά εφαρμογής του (ΥΠΕΠΘ, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Conceptum Α.Ε., Exodus Α.Ε., Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες (Interface) Α.Ε., Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, ΕΚΠΑ) [Πάτρα, 21/10/2002].
 349. Κεχαγιάς, Χ. (2002). Μελέτη Βιωσιμότητας του έργου «Λαέρτης- Πιλοτική αξιοποίηση Δικτυακής και Υπολογιστικής Υποδομής στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση της Ενέργειας ‘Οδύσσεια’» (φορείς: ΥΠΕΠΘ, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Conceptum Α.Ε., Exodus Α.Ε., Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες (Interface) Α.Ε., Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, ΕΚΠΑ), [Τελική Έκθεση, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών]. Πάτρα.
 350. Σύνταξη Μελέτης Βιωσιμότητας του έργου «Λαέρτης»- Πιλοτική αξιοποίηση Δικτυακής και Υπολογιστικής Υποδομής στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση της Ενέργειας «Οδύσσεια». (ΥΠΕΠΘ, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Conceptum Α.Ε., Exodus Α.Ε., Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες (Interface) Α.Ε., Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, ΕΚΠΑ) [Πάτρα, 18/10/2002].
 351. Προσωδία, βιοκοινωνικές δομές και πολιτισμική παραγωγή, Αθήνα  (άρθρο)
 352. Οι λειτουργίες του Μέτρου και της Προσωδίας, Αθήνα  (άρθρο)
 353. Σύντομη Ιστορία της Μετρικής στους νεότερους χρόνους, Αθήνα (άρθρο)
 354. Σύντομη Ιστορία της Μετρικής στην αρχαιότητα, Αθήνα  (άρθρο)
 355. Αρχαία Ελληνική Μουσική & Ήθος αυτής, Αθήνα (άρθρο)
 356. Ελληνική Γλώσσα, Ρυθμός & Μέτρο, Αθήνα (άρθρο)
 357. Το Ελληνικό Μέτρο – ένα υψίστης σημασίας βιοκοινωνικό και πολιτιστικό φαινόμενο (άρθρο)
 358. Περί τελεολογίας Κοινωνιολογίας, Kechagias C. & Λυγερός Ν., (lygeros.org ) | (άρθρο)
 359. Παραγωγή καινοτόμων λογισμικών για αυτόματη μετρική ανάλυση. (http://benl.primedu.uoa.gr/database.html )| (άρθρο)
 360. Τα δακτυλικά εξάμετρα του Ομήρου. Θεώρημα: (Κεχαγιάς-Λυγερός): Το εξάμετρο του Ομήρου, με την έννοια της θεωρίας αυτομάτων, αναγνωρίζει τη γλώσσα που παράγουν οι κανόνες της οικογένειας των δακτύλων (lygeros.org) | (άρθρο)
 361. Κεχαγιάς, Χ. (2002). Η συμβολή του Αισχύλου στην παγκόσμια καλλιτεχνική δημιουργία. Διάλεξη στο Πνευματικό Κέντρο «Η Εργάνη». [Αθήνα, 2002]. (presentation)
 362. Ολοκλήρωση Α΄ Φάση Εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, (50 ώρες) (2ο ΠΕΚ Αθήνας). [23/9/2002-17/10/2002].
 363. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Κοινωνιολογία Παιδείας» [Κ.Μ.140] ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη) [Αθήνα, 01/10/2002].
 364. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Φιλοσοφία Παιδείας [Κ.Μ.146]. ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη) [Αθήνα, 01/10/2002].
 365. Διδασκαλία φροντιστηριακού μαθήματος Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης [Κ.Μ.Α013].  ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Τζάνη). [Αθήνα, 01/10/2002].
 366. Μέλος του Σπουδαστηρίου Κοινωνιολογίας και Φιλοσοφίας της Παιδείας (υπ. Καθ. Μ. Τζάνη). Μελέτη και διερεύνηση ζητημάτων, όπως Εκπαίδευση και εξουσιαστικές σχέσεις, Παιδεία-Αγωγή και πολιτικές επιλογές, σύνδεση των αξιών με μοντέλα αγωγής, παιδαγωγική στήριξη λογισμικών κλπ. [Αθήνα, 01/10/2002-17/08/2012]. 
 367. Απόσπαση από την Α’θμια Εκπαίδευση στο ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ [Αθήνα, 28/08/2002].
 368. Οριστική τοποθέτηση στο ΠΥΣΠΕ Γ’ Αθήνας [Αθήνα, 01/07/2002].
 369. Επιστημονικός Υπεύθυνος για την διεξαγωγή της εκδήλωσης «Παμβοιώτια Άθλα: Άθλα στη Βοιωτία, αναβίωση- ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων του αρχαίου πεντάθλου» (Νομαρχία Βοιωτίας). Οι αγώνες διεξήχθησαν στις 21-22/09/2002 υπό τον συντονισμό του ΟΝΝΑΒ, μετά την παραίτηση του επ. υπευθύνου [Λειβαδιά, 02/04/2002-01/07/2002]. 
 370. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Συμμαχία-Εκπαιδευτικό πολυχρηστικό εργαλείο προσομοίωσης», ΥΠΕΠΘ, ΕΚΠΑ. [01/04/2002-30/06/2002].
 371. Μέλος του Πολιτιστικού Δικτύου Νομού Μαγνησίας και συμμετοχή στην Ιδρυτική Συνέλευση. Ιδρυτική πράξη για τη σύσταση του πολιτιστικού Δικτύου Νομού Μαγνησίας στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου, με κυρίαρχο σκοπό τη συσπείρωση των πολιτιστικών «δυνάμεων» του Νομού και την αξιοποίηση της δράσης των περιφερειακών πολιτιστικών οργανισμών, φορέων και συλλόγων. (ΕΚΠΟΛ, Νομαρχία Μαγνησίας) [Βόλος, 24/11/2001]. [link
 372. Εκπαιδευτικός διορισμένος στην Α’θμια Εκπαίδευση (Γ’ Αθήνας), μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ [Αθήνα, 09/09/2001].
 373. 3ος επιτυχών στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, σε σύνολο 11.894 υποψηφίων [ΦΕΚ διορισμού: 31/08/2001].
 374. Κεχαγιάς, Χ. (2001). Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μηλεών Μαγνησίας με σκοπό την έναρξη συνεργασίας με το Ariston University. [Μηλιές Μαγνησίας, 13/07/2001].
 375. Κεχαγιάς Χ. (2001). Αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων και πολιτιστική πολιτική. Εισήγηση στο Δίκτυο Πολιτιστικών Οργανισμών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας. [Νομαρχία Μαγνησίας, 5/7/2001]. (pdf)
 376. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Πιλοτική αξιοποίηση δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής σε Ενιαία Λύκεια», ΕΑΙΤΥ/ΥΠΕΠΘ, ΕΚΠΑ. [01/06/2001-31/12/2001].
 377. Αξιολόγηση Προγράμματος TEE «ΛΑΕΡΤΗΣ» [ΕΚΠΑ, εταιρεία «Conceptum”. [Αθήνα, 2001].
 378. Κεχαγιάς, Χ. (2001). Το ποιητικό μέτρο ως δομικό  στοιχείο του ελληνικού ήθους. Ανταπόκριση σε συναισθηματικές φορτίσεις, κοινωνικές συμπεριφορές (πρότυπα, νόρμες) και πολιτικές συμπεριφορές [Τελική Έκθεση, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών]. Αθήνα.
 379. Το ποιητικό μέτρο ως δομικό  στοιχείο του ελληνικού ήθους. Ανταπόκριση σε συναισθηματικές φορτίσεις, κοινωνικές συμπεριφορές (πρότυπα, νόρμες) και πολιτικές συμπεριφορές. [Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών]. [Αθήνα, 2001].
 380. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής εορτασμών της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού, Ξένιος, ΑΠΟΔΠ Πορταριάς [Πορταριά, 19/05/2001].
 381. Διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές». (60 ώρες), (ΝΕΛΕ Μαγνησίας), [Βόλος, 26/04/2001-14/06/2001].
 382. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα Ε12-«Λαέρτης» Πιλοτική αξιοποίηση δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) (70/3/5279) ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α. ΙΤΥ), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Β’, Γ’ ΚΠΣ ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. [26/1/2001-18/10/2002]. (info)
 383. Διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στους Η/Υ-Πληροφορική». (Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης Μαγνησίας), (108 ώρες). [Βόλος, 23/01/2001-21/03/2001].
 384. Κεχαγιάς, Χ. (2001). Εισήγηση για την δημιουργία μόνιμης αθλητικής- πολιτιστικής κατασκήνωσης με την επωνυμία «Κένταυρος Χείρων: Σχολείο Αθλητισμού-Πολιτισμού», στην τοποθεσία Μετόχι (μεταξύ Πορταριάς-Χανίων, στο Πήλιο Ν. Μαγνησίας. [Βόλος, 02/01/2001].
 385. Μέλος του Πολιτιστικού- Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Πορταριάς Μαγνησίας (ΑΠΟΔΠ), [Πορταριά, 01/01/2001-31/12/2002].
 386. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Συμμαχία-Εκπαιδευτικό πολυχρηστικό εργαλείο προσομοίωσης», ΥΠΕΠΘ, ΕΚΠΑ. [01/01/2001-31/12/2001].
 387. Μέλος του Δικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων Μαγνησίας (ΔΙΚΕΟΜΑ), [Βόλος, 12/12/2000-30/12/2001].
 388. Μέλος του Πολιτιστικού- Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Πορταριάς Μαγνησίας (ΑΠΟΔΠ), [Πορταριά, 09/12/2000-31/12/2001].
 389. Επιστημονικός Υπεύθυνος προγραμμάτων Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού Δήμου Πορταριάς: α) Παιδί & αθλητισμός, β) Άθληση και Γυναίκα, γ) Ορειβασία- Πεζοπορία, δ) Ελληνική μουσική αγωγή [Πορταριά, 10/11/2000].
 390. Διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στους Η/Υ-Πληροφορική». (ΝΕΛΕ Μαγνησίας) (120 ώρες). [Βόλος, 01/11/2000-30/12/2000].
 391. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Stage [16/10/2000-07/09/2001] .
 392. Κεχαγιάς, Χ. (2000). Τηλεοπτική συζήτηση με θέμα:  «Άθλα επί Πηλίω». [Τηλεόραση TRT Θεσσαλίας, 02/10/2000].
 393. Επιστημονικός υπεύθυνος προετοιμασίας και διεξαγωγής των Αγώνων «Άθλα επί Πηλίω» (προσπάθεια αναβίωσης των σημαντικότερων αθλητικών – μουσικών αγωνισμάτων (πάλη, πυγμή, παγκράτιο, άλμα εις μήκος με αλτήρες, ακοντισμός εκηβόλος, δισκοβολία από στάση, όρχηση, μονωδία, έφιππος λαμπαδηδρομία, δρόμος σταδίου, δόλιχος δρόμος κλπ.), Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού [Πορταριά, 01/10/2000].
 394. Υπεύθυνος σύνταξης ιστοσελίδων (προβολή-δημοσιότητα) για το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εργαζομένων στην Πληροφορική», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 38203/4240 Υπουργείου Ανάπτυξης). [Βόλος, 02/08/2000].
 395. Υπεύθυνος προώθησης στην Αγορά Εργασίας προγράμματος «Χρήση Η/Υ για Γραμματείς (Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών)». Πρόγραμμα Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας  (εγκριτ. απόφ. 6482/14-12-99 ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ). [Βόλος, 02/08/2000].
 396. Υπεύθυνος σύνταξης ιστοσελίδων (προβολή-δημοσιότητα) του προγράμματος «Γραμματεία Διοικήσεως», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Γεν. Γραμ. Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων Α.Π. 300694/31-12-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 25/07/2000].
 397. Κεχαγιάς, Χ. (2000). Ραδιοφωνική συζήτηση με θέμα: «Δυνατότητες αναβίωσης αρχαίων αθλητικών αγώνων. Η σημασία τους για τον σύγχρονο πολιτισμό». [ALPHA Radio, 23/07/2000].
 398. Μέλος επιτροπής διοργάνωσης του 3ου Διεθνούς Παιδικού Φεστιβάλ Χορού, Πλ. Μελίνας Μερκούρη, Καλλιτεχνικός Οργανισμός Δήμου Πορταριάς [Πορταριά, 11/07/2000].
 399. Παρακολούθηση σεμιναρίου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Δημόσιας Διοίκησης – Νέες Τεχνολογίες & Ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες» (6 ώρες), ΚΕΚ-ΝΕΛΕ Μαγνησίας [Βόλος, 09/07/2000].
 400. Υπεύθυνος διεξαγωγής αθλητικών- μουσικών αγώνων, Δημοτικό Σχολείο Άλλης Μεριάς Μαγνησίας [Βόλος, 14/06/2000].
 401. Διοικητικό προσωπικό για το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εργαζομένων στην Πληροφορική», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 38203/4240 Υπουργείου Ανάπτυξης). [Βόλος, 05/06/2000-10/08/2000].
 402. Υπεύθυνος Σύνταξης ιστοσελίδων στο internet (δημοσιότητα) Προγράμματος «Εκπαίδευση Εργαζομένων στην Πληροφορική», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 38203/4240 Υπουργείου Ανάπτυξης). [Βόλος, 05/06/2000-10/08/2000].
 403. Υπεύθυνος προώθησης στην Αγορά Εργασίας προγράμματος «Χρήση Η/Υ για Γραμματείς (Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών)». Πρόγραμμα Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας  (εγκριτ. απόφ. 6482/14-12-99 ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ). [01/06/2000-29/09/2000].
 404. Μέλος Επιτροπής για το σχεδιασμό, έρευνα και τις ειδικές ενέργειες προετοιμασίας για τη δημιουργία του Πολιτιστικού- Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Πορταριάς Μαγνησίας (ΑΠΟΔΠ) [Πορταριά, 01/06/2000-08/12/2000].
 405. Μέλος Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος «Εκπαίδευση Εργαζομένων στην Πληροφορική», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 38203/4240 Υπουργείου Ανάπτυξης). [Βόλος, 31/05/2000].
 406. Υπεύθυνος σύνταξης ιστοσελίδων (δημοσιότητα) του προγράμματος «Γραμματεία Διοικήσεως», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Γεν. Γραμ. Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων Α.Π. 300694/31-12-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 15/05/2000-30/06/2000]. 
 407. Διδασκαλία Τοπική Ιστορία Μαγνησίας. Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στο Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Δ.Σ. Πορταριάς Πηλίου, Μαγνησία, επιστ. υπεύθ. Καθ. Μ. Τζάνη, ΕΛΚΕ/ ΕΚΠΑ). [Αθήνα, Πορταριά, 08/05/2000-14/06/2000].
 408. Διδασκαλία Παραδοσιακοί Χοροί (36 ώρες). Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στο Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Δ.Σ. Πορταριάς Πηλίου, Μαγνησία, επιστ. υπεύθ. Καθ. Μ. Τζάνη, ΕΛΚΕ/ ΕΚΠΑ). [Αθήνα, Πορταριά, 08/05/2000-14/06/2000].
 409. Υπεύθυνος δημιουργίας ιστοσελίδων (δημοσιότητα web) προγράμματος «Χρήση Η/Υ για Γραμματείς (Προκατάρτιση)». Πρόγραμμα Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών (εγκριτ. απόφ. 6482/14-12-99 ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ). [28/04/2000]. 
 410. Υπεύθυνος Σύνταξης προγράμματος «Χρήση Η/Υ για Γραμματείς (προετοιμασία- υποβολή αιτήσεων – Κατάρτιση)». Πρόγραμμα Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών (εγκριτ. απόφ. 6482/14-12-99 ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ). [24/04/2000].
 411. Υπεύθυνος Σύνταξης προγράμματος «Χρήση Η/Υ για Γραμματείς (προκατάρτιση)». Πρόγραμμα Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών (εγκριτ. απόφ. 6482/14-12-99 ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ). [27/03/2000].
 412. Διοικητικό προσωπικό στο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης & προώθησης στην απασχόληση «Ορεινές Τουριστικές Διαδρομές», (6523ΠΕΠ/20-12-1999/Περιφέρεια Θεσσαλίας). ΚΕΚ – ΝΕΛΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. [Βόλος, Πήλιο, 24/03/2000-21/06/2000].
 413. Διδασκαλία στο πρόγραμμα «Ορεινές Τουριστικές Διαδρομές». Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης & προώθησης στην απασχόληση ΚΕΚ – ΝΕΛΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, (25 ώρες). [Βόλος, Πήλιο, 24/03/2000-21/06/2000].
 414. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Γραμματεία Διοικήσεως», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 108285/19-03-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 24/03/2000-30/06/2000].
 415. Αξιολογητής στο πρόγραμμα «Ορεινές Τουριστικές Διαδρομές». Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης & προώθησης στην απασχόληση ΚΕΚ – ΝΕΛΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. [Βόλος, Πήλιο, 24/03/2000-21/06/2000].
 416. Υπεύθυνος δημοσιότητας στο πρόγραμμα «Ορεινές Τουριστικές Διαδρομές», (6523ΠΕΠ/20-12-1999/Περιφέρεια Θεσσαλίας). ΚΕΚ – ΝΕΛΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. [Βόλος, Πήλιο, 24/03/2000-21/06/2000].
 417. Διδασκαλία στο πρόγραμμα «Χρήση Η/Υ για Γραμματείς». Πρόγραμμα Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών (εγκριτ. απόφ. 6482/14-12-99 ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ). [Βόλος, 21/03/2000].
 418. Παρακολούθηση σεμιναρίου με τίτλο «Σχεδιασμός, Διαχείριση, παρακολούθηση κοινοτικών προγραμμάτων (ΕΚΤ). Ανεργία και τρόποι αντιμετώπισής της» (6 ώρες), ΚΕΚ-ΝΕΛΕ Μαγνησίας [Βόλος, 12/3/2000].
 419. Αξιολογητής του προγράμματος «Τεχνολογία φυσικού αερίου», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 08/03/2000].
 420. Συμμετοχή στην ημερίδα «Τοπική Αυτοδιοίκηση & Μαζικός Αθλητισμός«, Αθλ. Οργανισμός Δ. Αλμυρού, ΓΓΑ [Πολιτιστικό Κέντρο Αλμυρού Μαγνησίας, 05/03/2000].
 421. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος «Άθλα επί Πηλίω – Αγώνες Ελλήνων» (προσπάθεια αναβίωσης των σημαντικότερων αθλητικών – μουσικών αγωνισμάτων (πάλη, πυγμή, παγκράτιο, άλμα εις μήκος με αλτήρες, ακοντισμός εκηβόλος, δισκοβολία από στάση, όρχηση, μονωδία, έφιππος λαμπαδηδρομία, δρόμος σταδίου, δόλιχος δρόμος κλπ.), Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού [Μαγνησία, 01/03/2000-01/10/2000].
 422. Υπεύθυνος σύνταξης ιστοσελίδων στο internet του προγράμματος «Χρήση Η/Υ για Γραμματείς – Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών». Πρόγραμμα Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών (εγκριτ. απόφ. 6482/14-12-99 ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ). ΚΕΚ-ΝΕΛΕ Μαγνησίας [Βόλος, 28/02/2000-30/06/2000].
 423. Υπεύθυνος Προώθησης στην Αγορά Εργασίας για το πρόγραμμα «Χρήση Η/Υ για Γραμματείς – Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών». Πρόγραμμα Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών (εγκριτ. απόφ. 6482/14-12-99 ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ). ΚΕΚ-ΝΕΛΕ Μαγνησίας [Βόλος, 28/02/2000-28/12/2000].
 424. Διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στους Η/Υ – Πληροφορική». (ΝΕΛΕ Μαγνησίας) (50 ώρες). [18/02/2000-03/04/2000].
 425. Υπεύθυνος δημιουργίας-δημοσίευσης ιστοσελίδων στο internet για το πρόγραμμα Καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού «Οργάνωση μικρών επιχειρήσεων- Τσιγγάνοι», (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας, εγκρ. 1000078/30/04/1999 Υπ. Εργασίας) [Βόλος, 10/01/2000-24/01/2000].
 426. Διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στους Η/Υ – Πληροφορική». (80 ώρες). (ΝΕΛΕ Μαγνησίας). [Βόλος, 17/12/1999-18/02/2000].
 427. Υπεύθυνος σύνταξης ιστοσελίδων στο internet – δημοσιότητα στο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης & προώθησης στην απασχόληση «Ορεινές Τουριστικές Διαδρομές», (6523ΠΕΠ/20-12-1999/Περιφέρεια Θεσσαλίας). ΚΕΚ – ΝΕΛΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. [Βόλος, 29/11/1999].
 428. Αξιολογητής του προγράμματος «Τεχνολογία Φυσικού Αερίου«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (ΥΑ 107980/02-07-1998  Υπουργείο Εργασίας). [Βόλος, 29/11/1999-23/03/2000].
 429. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος «Προσαρμογή των ΜΜΕ στο Ευρώ«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (ΚΥΑ 34024/3098/16-11-1999 & Υ.Α. 34456/3086/22-11-1999 Υπουργείο Ανάπτυξης). [Βόλος, 23/11/1999].
 430. Υπεύθυνος σύνταξης του προγράμματος «Προσαρμογή των ΜΜΕ στο Ευρώ«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (ΚΥΑ 34024/3098/16-11-1999 & Υ.Α. 34456/3086/22-11-1999 Υπουργείο Ανάπτυξης). [Βόλος, 23/11/1999].
 431. Υπεύθυνος σύνταξης του προγράμματος «Ίδρυση- Οργάνωση – Διοίκηση & Λειτουργία ΜΜΕ (Νέοι επιχειρηματίες)«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (ΚΥΑ 34024/3098/16-11-1999 & Υ.Α. 34456/3086/22-11-1999 Υπουργείο Ανάπτυξης). [Βόλος, 23/11/1999].
 432. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Σχεδιασμός με Η/Υ – συστήματα CAD – Βιομηχανικές εφαρμογές«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (ΚΥΑ 34024/3098/16-11-1999 & Υ.Α. 34456/3086/22-11-1999 Υπουργείο Ανάπτυξης). [Βόλος, 23/11/1999].
 433. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Logistics – Management«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (ΚΥΑ 34024/3098/16-11-1999 & Υ.Α. 34456/3086/22-11-1999 Υπουργείο Ανάπτυξης). [Βόλος, 23/11/1999].
 434. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Εκπαίδευση Εργαζομένων στην Πληροφορική«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (ΚΥΑ 34024/3098/16-11-1999 & Υ.Α. 34456/3086/22-11-1999 Υπουργείο Ανάπτυξης). [Βόλος, 23/11/1999].
 435. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Προσαρμογή των ΜΜΕ στο Ευρώ«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (ΚΥΑ 34024/3098/16-11-1999 & Υ.Α. 34456/3086/22-11-1999 Υπουργείο Ανάπτυξης). [Βόλος, 23/11/1999].
 436. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Διοίκηση Έργων«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (ΚΥΑ 34024/3098/16-11-1999 & Υ.Α. 34456/3086/22-11-1999 Υπουργείο Ανάπτυξης). [Βόλος, 23/11/1999].
 437. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Συγκολλήσεις -Επεξεργασία μετάλλων«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (ΚΥΑ 34024/3098/16-11-1999 & Υ.Α. 34456/3086/22-11-1999 Υπουργείο Ανάπτυξης). [Βόλος, 23/11/1999].
 438. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Διοίκηση Ολικής ¨Ποιότητας/ Διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικός έλεγχος«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (ΚΥΑ 34024/3098/16-11-1999 & Υ.Α. 34456/3086/22-11-1999 Υπουργείο Ανάπτυξης). [Βόλος, 23/11/1999].
 439. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Ίδρυση- Οργάνωση – Διοίκηση & Λειτουργία ΜΜΕ (Νέοι επιχειρηματίες)«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (ΚΥΑ 34024/3098/16-11-1999 & Υ.Α. 34456/3086/22-11-1999 Υπουργείο Ανάπτυξης). [Βόλος, 23/11/1999].
 440. Διδασκαλία Κενταύριες Διαδρομές. Μάθημα (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Δ. Πορταριάς Μαγνησίας). [01/11/1999-30/06/2000].
 441. Εκπαιδευτής σε προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης & προώθησης στην απασχόληση.  (6523ΠΕΠ/20-12-1999/Περιφέρεια Θεσσαλίας). ΚΕΚ – ΝΕΛΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. [Βόλος, 1999].
 442. «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» (Επιμόρφωση στη ΝΕΛΕ-ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας). [Βόλος, 1999].
 443. Υπεύθυνος σύνταξης του προγράμματος «Συνοδοί Ορεινών Δραστηριοτήτων«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/01/07/1998 Υπουργείο Εργασίας). [Βόλος, 22/09/1999-02/02/2000].
 444. Αξιολογητής του προγράμματος «Τεχνολογία μετάλλων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 21/09/1999].
 445. Αξιολογητής του προγράμματος «Αυτοματισμός Γραφείου», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 21/09/1999].
 446. Αξιολογητής του προγράμματος «Εφαρμογές του ίντερνετ στην τηλεεργασία, τηλεϊατρική, ηλεκτρονικό εμπόριο», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 21/09/1999].
 447. Αξιολογητής του προγράμματος «Μηχανογραφημένη Λογιστική- Κοστολόγηση – Φοροτεχνικά», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 21/09/1999].
 448. Αξιολογητής του προγράμματος «Ορεινές τουριστικές διαδρομές», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 21/09/1999].
 449. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Τεχνολογία μετάλλων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 21/09/1999].
 450. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Αυτοματισμός Γραφείου», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 21/09/1999].
 451. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Εφαρμογές του ίντερνετ στην τηλεεργασία, τηλεϊατρική, ηλεκτρονικό εμπόριο», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 21/09/1999].
 452. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Μηχανογραφημένη Λογιστική- Κοστολόγηση – Φοροτεχνικά», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 21/09/1999].
 453. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Ορεινές τουριστικές διαδρομές», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 21/09/1999].
 454. Υπεύθυνος προβολής-δημοσιότητας για το πρόγραμμα Καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού «Οργάνωση μικρών επιχειρήσεων- Τσιγγάνοι», (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας, εγκρ. 1000078/30/04/1999 Υπ. Εργασίας) [Βόλος, 13/09/1999-17/02/2000].
 455. Υπεύθυνος σύνταξης-υποβολής του προγράμματος «Ανάπτυξη συστημάτων βάσεων δεδομένων -εφαρμογές internet», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 108285/19-03-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 08/09/1999].
 456. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Γραμματεία Διοικήσεως», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 108285/19-03-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 08/09/1999].
 457. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Ηλεκτρονικό Εμπόριο», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 108285/19-03-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 08/09/1999].
 458. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Συστήματα πολυμέσων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 108285/19-03-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 08/09/1999].
 459. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού – συνοδοί ορεινών δραστηριοτήτων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 108285/19-03-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 08/09/1999].
 460. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 108285/19-03-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 08/09/1999].
 461. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Σχεδιασμός -διαχείριση -παρακολούθηση κοινοτικών προγραμμάτων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 108285/19-03-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 08/09/1999].
 462. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα -βοηθοί χρηματιστηριακών εργασιών», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 108285/19-03-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 08/09/1999].
 463. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Στελέχη τουριστικών γραφείων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 108285/19-03-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 08/09/1999].
 464. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Αυτοματισμός γραφείου», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 108285/19-03-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 08/09/1999].
 465. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Ανάπτυξη συστημάτων βάσεων δεδομένων -Εφαρμογές internet», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 108285/19-03-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 08/09/1999].
 466. Επιστημονικός Υπεύθυνος για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση του Προγράμματος Μαζικού Αθλητισμού Δήμου Πορταριάς – Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) «Αθλητισμός και Γυναίκα«. [Αθήνα -Πορταριά Μαγνησίας, 01/09/1999-08/12/1999].
 467. Επιστημονικός Υπεύθυνος για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση του Προγράμματος Μαζικού Αθλητισμού Δήμου Πορταριάς – Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) «Αθλητισμός και Παιδί«. [Αθήνα -Πορταριά Μαγνησίας, 01/09/1999-08/12/1999].
 468. Επιστημονικός Υπεύθυνος για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση του Προγράμματος Μαζικού Αθλητισμού Δήμου Πορταριάς – Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) «Καινοτόμα Προγράμματα«. [Αθήνα -Πορταριά Μαγνησίας, 01/09/1999-08/12/1999].
 469. Επιστημονικός Υπεύθυνος για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση του Προγράμματος Μαζικού Αθλητισμού Δήμου Πορταριάς – Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) «Ελληνική Ρυθμική-Κινητική Αγωγή«. [Αθήνα -Πορταριά Μαγνησίας, 01/09/1999-08/12/1999].
 470. Αρχηγός και υπεύθυνος της εκπαιδευτικής μεθόδου διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας της διαπολιτισμικής κατασκήνωσης του Ταμιείου Θράκης, με τη συμμετοχή 150 μαθητών από τα ορεινά χωριά της Θράκης, από την Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Γεωργία. (Ταμιείον Θράκης, Δ’ Σώμα Στρατού, Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου [Άβδηρα, Ξάνθη, 16/08/1999-28/08/1999]. 
 471. Κεχαγιάς, Χ. (1999). Η σημασία της Ελληνικής μουσικο-κινητικής αγωγής για τον πολιτισμό του ανθρώπου [Πραγματεία, για την αδελφοποίηση των πόλεων Tourtour (Ν. Γαλλία) και Πορταριά Μαγνησίας (Ελλάδα)]. Βόλος.
 472. Κεχαγιάς Χ. (1999). Η σημασία της Ελληνικής μουσικο-κινητικής αγωγής για τον πολιτισμό του ανθρώπου. Διάλεξη στο πλαίσιο της αδελφοποίησης πόλεων Tourtour (Ν. Γαλλία) και Πορταριάς Μαγνησίας (Ελλάδα). [Πορταριά, 12/8/1999] | (presentation)
 473. Διδασκαλία. Φυσική Αγωγή. Δημ. Σχολείο Άλλης Μεριάς Μαγνησίας [Άλλη Μεριά, 30/06/1999-11/08/1999].
 474. Συγγραφή θεατρικού έργου με τίτλο «Πένταθλο στην Πορταριά» (& σκηνοθετική επιμέλεια). Παράσταση από μαθητές του Πιλοτικού Ολοημέρου Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς. [Αύλειος χώρος ξενοδοχείου Θεοξένεια Πορταριάς, 01/07/1999].
 475. Διδασκαλία. Αρχαία Ελληνικά, Έκθεση, Ιστορία, παράδοση ιδιαίτερων-φροντιστηριακών μαθημάτων. [Ν. Ιωνία Μαγνησίας, 30/06/1999-02/11/1999].
 476.  Παρακολούθηση ημερίδας με θέμα «Συνεργασία ΝΕΛΕ -ΚΕΚ-ΝΕΛΕ Μαγνησίας με φορείς για Αγορά Εργασίας» (Διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μηχανογράφηση -κοστολόγηση- φοροτεχνικά, Προγράμματα ΟΑΕΔ). ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας [Βόλος, 30/06/1999].
 477. Κεχαγιάς, Χ. (1999). Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα: Ένας ιδιαίτερος ρόλος για την Μαγνησία. Περιοδικό Αθλόραμα Μαγνησίας, 1. [Βόλος, 01/09/1999]. (άρθρο)
 478. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Εισαγωγή στους Η/Υ – Αυτοματισμός γραφείου», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 479. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 480. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Εφαρμογές του internet στην τηλεεργασία, τηλεϊατρική, ηλεκτρονικό εμπόριο», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 481. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Στελέχη τουριστικών γραφείων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 482. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Τεχνολογία φυσικού αερίου», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 483. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Τεχνολογία μετάλλων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 484. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Ανάπτυξη πολυμέσων σε δικτυακό περιβάλλον», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 485.  Αξιολογητής του προγράμματος «Εισαγωγή στους Η/Υ – Αυτοματισμός γραφείου», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 486. Αξιολογητής του προγράμματος «Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 487. Αξιολογητής του προγράμματος «Εφαρμογές του internet στην τηλεεργασία, τηλεϊατρική, ηλεκτρονικό εμπόριο», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 488. Αξιολογητής του προγράμματος «Στελέχη τουριστικών γραφείων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 489. Αξιολογητής του προγράμματος «Τεχνολογία φυσικού αερίου», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 490. Αξιολογητής του προγράμματος «Τεχνολογία μετάλλων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 491. Αξιολογητής του προγράμματος «Ανάπτυξη πολυμέσων σε δικτυακό περιβάλλον», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 492. Υπεύθυνος σύνταξης-υποβολής του προγράμματος «Χρήση Η/Υ για Γραμματείς», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 109158/20-04-1999 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 14/05/1999].
 493. Υπεύθυνος σύνταξης-υποβολής του προγράμματος «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 109158/20-04-1999 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 14/05/1999].
 494. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Χρήση Η/Υ για Γραμματείς», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 109158/20-04-1999 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 14/05/1999-17/01/2000].
 495. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Κατάρτιση παλιννοστούντων σε δραστηριότητες ταξιδιωτικών γραφείων και υποδοχής πελατών», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 109158/20-04-1999 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 14/05/1999].
 496. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Χρήση Η/Υ στον τουρισμό», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 109158/20-04-1999 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 14/05/1999].
 497. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 109158/20-04-1999 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 14/05/1999].
 498. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Μηχανολογία- Ηλεκτρολογία αυτοκινήτου», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 109158/20-04-1999 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 14/05/1999].
 499. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Προώθηση αγροτικών προϊόντων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 109158/20-04-1999 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 14/05/1999].
 500. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 109158/20-04-1999 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 14/05/1999]. 
 501. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Ε13 – «ΕΛΠΗΝΩΡ» Πιλοτική αξιοποίηση δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής σε Ενιαία Λύκεια. (ΚΑ 70/3/5860) ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ  Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Β’,Γ’ ΚΠΣ ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο [Αθήνα, 30/4/1999-18/2/2003].
 502. Δίπλωμα επιμόρφωσης «Εισαγωγή στους Η/Υ», (80 ώρες). (Επιμόρφωση Εθνικών Προγραμμάτων, ΝΕΛΕ Μαγνησίας). [Βόλος, 19/4/1999-07/07/1999].
 503. Υπεύθυνος υλοποίησης προγράμματος «Ρυθμική Κινητική Αγωγή» (4 τμήματα). Δήμος Πορταριάς Μαγνησίας, Ενιαία Επιτροπή Προγραμμάτων Άθλησης, Εθνική Επιτροπή Μαζικού Αθλητισμού Υπουργείο Πολιτισμού [Πορταριά Μαγνησίας, 01/04/1999-30/07/1999].
 504. Παρακολούθηση ημερίδας: «Προγράμματα κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας (Υπ:5/Μέτρο:2)». ΚΕΚ-ΝΕΛΕ Μαγνησίας [Βόλος, 15/03/1999].
 505. Επιστημονικός Υπεύθυνος πιλοτικού προγράμματος Ελληνικής ρυθμικής αγωγής υπό τον τίτλο «Κένταυρος» (συνδυασμός αθλητικών ασκήσεων και παραδοσιακής μουσικής). Δήμος Πορταριάς Μαγνησίας [Πορταριά, 10/03/1999-20/06/1999].
 506. Υπεύθυνος προγράμματος διδασκαλίας στοιχείων θεάτρου και γλώσσας, σε συνδυασμό με γυμναστική, μουσική και χορό, υπό τον τίτλο «Πένταθλο». [Πορταριά, 01/03/1999-30/06/1999].
 507. Διδασκαλία. Φυσική Αγωγή. Νηπιαγωγείο Πορταριάς Μαγνησίας [Πορταριά, 03/01/1999-30/06/1999].
 508. Παρακολούθηση στο σεμινάριο: «Σχεδιασμός – Διαχείριση – παρακολούθηση κοινοτικών προγραμμάτων (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)», Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, Οικονομική διαχείριση προγραμμάτων (6 ώρες). ΚΕΚ-ΝΕΛΕ Μαγνησίας [Βόλος, 25/11/1998].
 509. Παρακολούθηση στο Πρόγραμμα-Σεμινάριο Πληροφορικής (εκμάθηση Windows, Word, Excel, Internet, PowerPoint), (80 ώρες) (Εθνικά Προγράμματα Επιμόρφωσης, ΝΕΛΕ Μαγνησίας). [Βόλος, 23/11/1998-12/2/1999].
 510. Κεχαγιάς, Χ. (1999). Ραδιοφωνική συζήτηση με θέμα:  «Μύθοι – Θρύλοι – Παραδόσεις της Θράκης». Ραδιόφωνο ΕΡΑ Κομοτηνής.
 511. Υπεύθυνος προετοιμασίας & υποβολής προγράμματος Καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού «Οργάνωση μικρών επιχειρήσεων- Τσιγγάνοι», (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας, εγκρ. 1000078/30/04/1999 Υπ. Εργασίας) [Βόλος, 16/11/1998-30/11/1999].
 512. Διδασκαλία Σωματική Αγωγή-Αθλητισμός. Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, (16 ώρες). [Κομοτηνή, 01/11/1998-30/11/1998].
 513. Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στα Δημοτικά Σχολεία της ορεινής Ροδόπης και της Ξάνθης (πομακοχώρια) [1998-1999].
 514. Διδασκαλία. Ελληνική Μουσικοκινητική Αγωγή, (240 ώρες). Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. [Δήμος Πορταριάς Μαγνησίας, 10/1998-06/1999].
 515. Συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Μαζικού Αθλητισμού στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης καινοτόμων δραστηριοτήτων και ειδικότερα στο πρόγραμμα «Γυμναστική και Μουσική». Εθνική Επιτροπή Μαζικού Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Υπουργείο Πολιτισμού [Αθήνα, 1998-1999].
 516. Εύφημος μνεία από τον Στρατηγό Γ. Αικατερίνη (Δ΄ Σώμα Στρατού) για την συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα του στρατού (διδακτικό έργο στα πομακοχώρια της Ξάνθης και Ροδόπης), καθώς και για την συγγραφή μελετών: α) εκμάθησης Ελληνικών παραδοσιακών χορών και ρυθμών, β) διοργάνωσης διαπολιτισμικών μαθητικών κατασκηνώσεων. [Δ’ Σώμα Στρατού, Ξάνθη, 10/1998].
 517. Διδασκαλία Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός, Διαπολιτισμική Κατασκήνωση Αβδήρων 75 μαθητών από βαλκάνιες και παρευξείνιες χώρες, Ταμιείον Θράκης. [Ξάνθη, 06/08/1998-24/08/1998].
 518. Αρχηγός και υπεύθυνος της εκπαιδευτικής μεθόδου διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας της πολιτισμικής και μορφωτικής κατασκήνωσης του Ταμιείου Θράκης, με τη συμμετοχή 75 μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου, προερχομένων από τις Ελληνικές κοινότητες των Βαλκανικών και παρευξεινίων χωρών [Άβδηρα, Ξάνθη, 06/08/1998-24/08/1998].
 519. Κεχαγιάς, Χ. (1998). Διδασκαλία Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών στις Ένοπλες Δυνάμεις και πρόταση διδασκαλίας τους προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας [Πραγματεία, Πιλοτικό πρόγραμμα Δ’ Σώματος Στρατού]. Ξάνθη.
 520. Διδασκαλία Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών στις Ένοπλες Δυνάμεις και Πρόταση διδασκαλίας τους προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας-Στρατός Ξηράς [Δ’ Σώμα Στρατού, Ξάνθη, 10/10/1998].
 521. Κεχαγιάς, Χ. (1998). Ραδιοφωνική συζήτηση με θέμα:  «Τα δρώμενα των Ελλήνων. Το μέλλον του Κέντρου Λαϊκών δρωμένων Κομοτηνής». Ραδιόφωνο ΕΡΑ Κομοτηνής.
 522. Αξιολογητής του προγράμματος «Μηχανολογία αυτοκινήτου», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας) [Βόλος, 16/01/1998-30/01/1999].
 523. Αξιολογητής του προγράμματος «Χρήση Η/Υ για Γραμματείς», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας) [Βόλος, 16/01/1998-30/01/1999].
 524. Αξιολογητής του προγράμματος «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας) [Βόλος, 16/01/1998-30/01/1999].
 525. Αξιολογητής του προγράμματος «Χρήση της Πληροφορικής στον τουρισμό», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας) [Βόλος, 16/01/1998-30/01/1999].
 526. Αξιολογητής του προγράμματος «Οργάνωση μικρών επιχειρήσεων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας) [Βόλος, 16/01/1998-30/01/1999].
 527. Υπεύθυνος για την «προετοιμασία και υποβολή προγράμματος Καταπολέμησης του Κοινωνικού αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας: Οργάνωση μικρών επιχειρήσεων: Τσιγγάνοι«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας, εγκρ. 1000078/30/04/1999 Υπ. Εργασίας) [Βόλος, 16/01/1998-30/01/1999].
 528. Υπεύθυνος για την κατασκευή και δημοσίευση ιστοσελίδων στο internet του προγράμματος «Μηχανολογία αυτοκινήτου», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας) [Βόλος, 16/01/1998-30/01/1999].
 529. Υπεύθυνος για την κατασκευή και δημοσίευση ιστοσελίδων στο internet του προγράμματος «Χρήση Η/Υ για Γραμματείς«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας) [Βόλος, 16/01/1998-30/01/1999].
 530. Υπεύθυνος για την κατασκευή και δημοσίευση ιστοσελίδων στο internet του προγράμματος «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας) [Βόλος, 16/01/1998-30/01/1999].
 531. Υπεύθυνος για την κατασκευή και δημοσίευση ιστοσελίδων στο internet του προγράμματος «Χρήση της Πληροφορικής στον τουρισμό«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας) [Βόλος, 16/01/1998-30/01/1999].
 532. Υπεύθυνος για την κατασκευή και δημοσίευση ιστοσελίδων στο internet του προγράμματος «Οργάνωση μικρών επιχειρήσεων«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας) [Βόλος, 16/01/1998-30/01/1999].
 533. Κεχαγιάς, Χ. (1998). Ραδιοφωνική συζήτηση με θέμα:  «Τα δρώμενα των Ελλήνων. Το μέλλον του Κέντρου Λαϊκών δρωμένων Κομοτηνής». Ραδιόφωνο ΕΡΑ Κομοτηνής.
 534. Κεχαγιάς Χ. (1998). 3 ομιλίες-σεμιναριακά μαθήματα, σε δασκάλους και καθηγητές νομού Ροδόπης, ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής, Δ΄ Σώμα Στρατού [Κομοτηνή, 30/3/1998, 1/4/1998, 6/4/1998] | (presentation)
 535. Διδασκαλία Ελληνικό Μέτρο & Ρυθμός. Σειρά μαθημάτων στο πρόγραμμα: Κοινωνική Προσφορά του Στρατού (Πιλοτικό Πρόγραμμα), Ξάνθη-Κομοτηνή [1997-1998].
 536. Κεχαγιάς Χ. (1998). Το στοιχείο του Ρυθμού στο θέατρο, Διάλεξη ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής [1998]. | (presentation)
 537. Κεχαγιάς, Χ. (1997, Αύγουστος). Τηλεοπτική παρουσίαση των διαπολιτισμικών Κατασκηνώσεων στα Άβδηρα της Θράκης. ΑΝΤ1 TV. [Άβδηρα, 08/1997].
 538. Δίπλωμα για την συμμετοχή στην διοργάνωση των «Ελευθερίων Θράκης». [Κομοτηνή, 1997]. 
 539. Διευθυντής προγράμματος «Διδασκαλία Μουσικής-Κινητικής Αγωγής (προσωδία, μέτρο, ρυθμός, σχήματα, αγωγή του λόγου)«. Μ.Γ.Σ. Α.Ε.Κομοτηνής. [Κομοτηνή, 1997]. [leaflet|εφημερίδα]
 540. Υλοποίηση προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. [Ξάνθη-Κομοτηνή, 1997].
 541. Κεχαγιάς, Χ. (1997). Πρακτικές Εφαρμογές του Αρχαίου Ελληνικού Μέτρου στην προσχολική Αγωγή, Διάλεξη στο Παράρτημα Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής, ΟΜΕΡ Αλεξανδρούπολης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. [Αλεξανδρούπολη, 18/3/1997]. | (presentation)
 542. Σκηνοθετική επιμέλεια στο θεατρικό μονόπρακτο «Μαγική εικόνα», διαπολιτισμική κατασκήνωση ‘Ταμιείου Θράκης’. [Άβδηρα Ξάνθη, 23/08/1996].
 543. Δίπλωμα για την συμμετοχή στην διοργάνωση των «Ελευθερίων Θράκης». [Κομοτηνή, 1996].
 544. Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας, ρυθμικής-κινητικής αγωγής. Υπεύθυνος προγράμματος  στην διαπολιτισμική κατασκήνωση του ‘Ταμιείου Θράκης’ για 150 Σαρακατσάνους από την Βουλγαρία. (συνεργασία με Καθ. Γεώργιο Παύλο, Κωνσταντίνο Μοράρο) [Άβδηρα Ξάνθη, 11-26/08/1996].
 545. Κεχαγιάς, Χ. (1996). Όρχηση, Μετρική διδασκαλία, Έρευνα: i) Α’ Πυθιόνικος Πινδάρου, ii) Σίκιννις (πανάρχαιος χορός του σατυρικού δράματος). Βραδιά έντεχνου χορού, (συνεργασία με Μπακαλίδου, Φ.), Δημοτική Σχολή Χορού Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κομοτηνής, Ελευθέρια ’96. [Κομοτηνή, 15/05/1996]. [πρόγραμμα].
 546. Κεχαγιάς, Χ. (1996). Συνέντευξη στην εφημερίδα «Παρατηρητής της Θράκης» με θέμα την αρχαία ελληνική όρχηση και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. [15/05/1996]. [εικόνα]
 547. Συμμετοχή στην θεατρική παράσταση «Αισχύλου Ευφορίωνος Προμηθεύς Δεσμώτης» στην αρχαία ελληνική (Ωκεανός, μέλος Χορού). Εστία Θεάτρου ‘Ερινεώς’, τελετή έναρξης του 4ου διεθνούς συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  [Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή, μεγάλο αμφιθέατρο, Μάιος, 1996].
 548. Τιμητική διάκριση [Βόλος, 24/02/1996].
 549. Διδασκαλία ρυθμικών και κινητικών μοντέλων. Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης. Δήμος Κομοτηνής [Κομοτηνή, 1996].
 550. Διευθυντής προγράμματος «Διδασκαλία Μουσικής-Κινητικής Αγωγής (προσωδία, μέτρο, ρυθμός, σχήματα, αγωγή του λόγου)«. Μ.Γ.Σ. Α.Ε.Κομοτηνής. (συνεργασία με Ανέστη Κώστογλου) [Κομοτηνή, 1996]. [leaflet|εφημερίδα]
 551. Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. [Ξάνθη-Κομοτηνή, 1996].
 552. Συμμετοχή στα Σεμινάρια Επιμόρφωσης Πολιτιστικών Στελεχών του Δήμου Κομοτηναίων. [Κομοτηνή, 15/11/1995-08/02/1996].
 553. Συμμετοχή στην θεατρική παράσταση «Εαρινή Παραμυθία Παθών και Αναστάσεως» του Ιωάννη Τράντα, βασισμένη στις «Βάκχες» του Ευριπίδη σε μετάφραση Γ. Χειμωνά, στα «Απόκρυφα Ευαγγέλια» του Νικοδήμου, καθώς και σε τραγούδια και κάλαντα της Πασχαλινής περιόδου. Σε σύμπραξη με το έντεχνο μουσικό συγκρότημα «Νάϊ». [Δημοτικό Θέατρο Βόλου, Ζαγορά και Μακρινίτσα Πηλίου, Στεφανοβίκειο, 1995].
 554. Συμμετοχή στην θεατρική παράσταση «Αισχύλου Ευφορίωνος Προμηθεύς Δεσμώτης» στην αρχαία ελληνική (Ωκεανός, μέλος Χορού). Εστία Θεάτρου ‘Ερινεώς’, παραστάσεις για Γυμνάσια και Λύκεια της Μαγνησίας σε συνεργασία με την B’θμια  Δ/νση Μαγνησίας [Ελληνογαλλική Σχολή «Αγιος Ιωσήφ» Βόλου, 1995].
 555. Συμμετοχή στην θεατρική παράσταση «Αισχύλου Ευφορίωνος Προμηθεύς Δεσμώτης» στην αρχαία ελληνική (Ωκεανός, μέλος Χορού). Εστία Θεάτρου ‘Ερινεώς’, στα ερείπια του «Θεοξένεια». [Πορταριά Πηλίου, 1995].
 556. Κεχαγιάς, Χ. (1995). Εφαρμογές του αρχαίου Ελληνικού Μέτρου στην σύγχρονη Εκπαίδευση και τον Αθλητισμό [Διπλωματική εργασία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης]. Κομοτηνή.
 557. Συμμετοχή στην θεατρική παράσταση «Αισχύλου Ευφορίωνος Προμηθεύς Δεσμώτης» στην αρχαία ελληνική (Ωκεανός, μέλος Χορού). Εστία Θεάτρου ‘Ερινεώς’, στο πλαίσιο της τελετής ενάρξεως του European I.H.P.B.A. congress Athens ’95. [Αθήνα, Ωδείον Ηρώδου του Αττικού, Τετάρτη 24/05/1995]. [αφίσα]
 558. «Κ. Παλαμά, Ολυμπιακός Ύμνος«, Συμμετοχή στην τελετή έναρξης του 3ου διεθνούς συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, μεγάλο αμφιθέατρο, [Κομοτηνή, 05/1995].
 559. Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. [Ξάνθη-Κομοτηνή, 1995].
 560. Διευθυντής προγράμματος «Διδασκαλία Μουσικής-Κινητικής Αγωγής (προσωδία, μέτρο, ρυθμός, σχήματα, αγωγή του λόγου)«. Μ.Γ.Σ. Α.Ε. Κομοτηνής. (συνεργασία με Ανέστη Κώστογλου) [Κομοτηνή, 1995]. [leaflet|εφημερίδα]
 561. Διδασκαλία ρυθμικών και κινητικών μοντέλων. (συνεργασία με Φωτεινή Μπακαλίδου, Μαρία Λάμπρου) Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης. Δήμος Κομοτηνής [Κομοτηνή, 1995].
 562. Διδασκαλία-παράδοση ιδιαίτερων, φροντιστηριακών μαθημάτων: «Αρχαία Ελληνικά«, «Έκθεση«, «Ιστορία«. [Κομοτηνή, 1995].
 563. Διδασκαλία αρχαίου ελληνικού μέτρου και όρχησης. Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης. Δήμος Κομοτηνής. [Κομοτηνή, 1994].
 564. Μαθητεία (στην Βυζαντινή Μουσική) κοντά στον άρχοντα πρωτοψάλτη Αθανάσιο Σαλαμάνη [Κομοτηνή, 05/1994-12/1994].
 565. Αθλητική διάκριση: 1η Πανελλήνια νίκη, Πανεπιστημιάδα ‘94, β’ Προπονητής Πανεπιστημιακής Ομάδας Καλαθοσφαίρισης Γυναικών Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης, (head coach: Γιώργος Μαυρίδης). [Κομοτηνή, 06/1994].
 566. Διδασκαλία-παράδοση ιδιαίτερων, φροντιστηριακών μαθημάτων: «Αρχαία Ελληνικά«, «Έκθεση«, «Ιστορία«. [Κομοτηνή, 1994].
 567. Συμμετοχή στο Ερευνητικό πρόγραμμα «Ένταξη μειονεκτουσών κοινωνικών ομάδων μέσω προγραμμάτων αγωγής, χρήσης υπηρεσιών υγείας και διαχείρισης περιβάλλοντος» ΕΚΠΑ, [01/04/1994-30/07/1994].
 568. Συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο «Το μπάσκετ σήμερα και αύριο», (θεωρία και πράξη). Ελληνογερμανική Αγωγή. [Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα, 04-06/06/1993].
 569. Δίπλωμα στους Η/Υ. Κατάρτιση στην Πληροφορική: Σχολή Πληροφορικής «Expert» Κομοτηνής. (Εισαγωγή στην Πληροφορική, MS-DOS 5.0, Wordstar 200 Plus, Lotus 123, SPSS/PC Plus etc). [Κομοτηνή, 03/02/1992]
 570. Αριστείο προόδου Γ’ Λυκείου. Απολυτήριο Λυκείου: Άριστα (19 2/10). [Βόλος]
 571. 3ος, Σκυταλοδρομία 4x100m Ανδρών. (προπονητής: Γιάννης Κουτσοφλίνης) [Κατερίνη, 23/9/1989].
 572. 2ος, Τριπλούν, Διασυλλογικοί Αγώνες Στίβου. (προπονητής: Γιάννης Κουτσοφλίνης) [Λάρισα, 22/4/1989].
 573. 1ος, Τριπλούν, Νομαρχιακοί Αγώνες Στίβου. (προπονητής: Γιάννης Κουτσοφλίνης) [Βόλος, 10/4/1989].
 574. Τιμητική διάκριση για την 3η νίκη στο άλμα εις μήκος Παίδων και για την συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα Στίβου, με τα χρώματα του Γ.Σ. Βόλου. [Βόλος, 12/2/1989].
 575. Μέλος Εθνικής Ελλάδος Στίβου Παίδων (προπονητής: Γιάννης Κουτσοφλίνης) [1988-1989].
 576. 2ος, Άλμα εις Μήκος Ανδρών. (προπονητής: Γιάννης Κουτσοφλίνης) [Βόλος, 24/9/1988].
 577. 2ος, Άλμα εις Μήκος Παίδων. (προπονητής: Γιάννης Κουτσοφλίνης) [Κατερίνη, 18/9/1988].
 578. 3ος, Άλμα εις Μήκος Παίδων. Διεθνής συνάντηση εθνικών ομάδων. Άτυπο πανελλήνιο ρεκόρ στο τριπλούν. (προπονητής: Γιάννης Κουτσοφλίνης) [Στάδιο Λεμεσού, Κύπρος, 6-7/8/1988]. 
 579. 3ος, Πανελλήνιοι Αγώνες Στίβου Παίδων. (προπονητής: Γιάννης Κουτσοφλίνης) [ΟΑΚΑ, Αθήνα, 23/7/1988]
 580. Αριστείο προόδου Β’ Λυκείου (19 10/13). [Βόλος]
 581. 1ος, Άλμα εις Μήκος Παίδων. (προπονητής: Γιάννης Κουτσοφλίνης) [Τρίκαλα, 7-8/5/1988]
 582. 1ος, Άλμα εις Μήκος Παίδων. (προπονητής: Γιάννης Κουτσοφλίνης) [Λάρισα, 2/4/1988]
 583. Τιμητική διάκριση αριστευσάντων μαθητών του Πανθεσσαλικού Διαγωνισμού Έκθεσης-Δοκιμίου (βράβευση από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος, μακαριστό Χριστόδουλο). [Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, Βόλος, 1987].
 584. 2ος, Άλμα εις Μήκος Παίδων (προπονητής: Γιάννης Κουτσοφλίνης). [Λάρισα, 26/9/1987]
 585. 3ος, Σκυταλοδρομία 4×300 m. Διασυλλογικοί Αγώνες Στίβου (προπονητής: Γιάννης Κουτσοφλίνης). [Λαμία, 5/9/1987]
 586. Αριστείο προόδου Α’ Λυκείου (19 2/10). [Βόλος]
 587. Νίκες σε διασυλλογικούς αγώνες Στίβου-πρωταθλήματα Κεντρικής-Βορείου Ελλάδας, στα αγωνίσματα 100m, 200 m, Άλμα εις Μήκος, Τριπλούν, Άλμα εις Ύψος, Ακοντισμός, 4x100m, 4x400m, με τα χρώματα του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου (προπονητής: Γιάννης Κουτσοφλίνης).
 588. Αριστείο προόδου Γ’ Γυμνασίου. Απολυτήριο Γυμνασίου: Άριστα (19 12/14). [Βόλος].
 589. 2ος, Άλμα εις Μήκος παμπαίδων. (προπονητής: Γιάννης Κουτσοφλίνης) [Λάρισα, 13/4/1986]
 590. Αριστείο προόδου Β’ Γυμνασίου (19 10/13). [Βόλος]
 591. 3ος, Τρίαθλον παμπαίδων. (προπονητές: Γιάννης Κουτσοφλίνης, Κων/νος Νεοφώτιστος) [Βόλος, 18/5/1985]
 592. 1ος, Τρίαθλον παμπαίδων. (προπονητής: Γιάννης Κουτσοφλίνης) [Βόλος, 2/2/1985]
 593. Αριστείο προόδου Α’ Γυμνασίου [Βόλος]
Advertisement

Οδηγίες για την εκπόνηση επιστημονικών εργασιών

Κεχαγιάς, Χ. (2021). Οδηγίες για την εκπόνηση επιστημονικών εργασιών. Αθήνα: Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (doi: 10.13140/RG.2.2.13834.80324) [RG] [ACA]  [link]

Η προσπάθεια θέσπισης γενικών κανόνων συγγραφής για την εκπόνηση μιας οιασδήποτε εργασίας υψηλής ποιότητας σχετίζεται τόσο με δεοντολογικά κριτήρια γύρω από τις αναγκαιότητες και τις απαιτήσεις μιας πλήρους επιστημονικής εργασίας, αλλά και με τις δεξιότητες που αναμένεται να αποκτήσουν οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί κλπ.).

1. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η έκταση κάθε εργασίας υπόκειται σε φυσικούς και επιβαλλομένους περιορισμούς. Η πρακτική που έχει υιοθετηθεί από το εν λόγω Σπουδαστήριο αφενός επιχειρεί να διασφαλίζεται η συνοχή κάθε εργασίας, αφετέρου να καθοδηγούνται οι ερευνητές – φοιτητές, με μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους, στον δύσκολο δρόμο της αναζήτησης της Γνώσης. Έτσι, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα να παρουσιάζουν οι φοιτητές τις εργασίες τους με σαφήνεια, δίχως να έχει τεθεί συγκεκριμένο όριο ως προς τον μέγιστο αριθμό σελίδων στον οποίο θα φθάσει μια εργασία. Επιπλέον και προκειμένου να επιτυγχάνεται η ομοιομορφία και η συμβατότητα με τα πλέον διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα και προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, αναφέρονται οι εξής προδιαγραφές:

2. ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τίτλος

Ευχαριστίες

Πρόλογος

Πίνακας Περιεχομένων

Κατάλογος πινάκων-εικόνων-γραφημάτων κλπ.

Συντομογραφίες

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Β. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Β.1 Αναγκαιότητα της διερεύνησης

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Γ.1 Ερευνητικά ερωτήματα

Γ.2 Υποθέσεις της έρευνας

Γ.3 Όρια της έρευνας

Γ.4 Περιορισμοί

Γ.5 Προβλήματα της έρευνας

Δ.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Δ.2 Ορισμοί

Ε ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ

Ε.1 Επιλογή μεθοδολογίας

ΣΤ. ΑΝΑΛΥΣΗ

Ζ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Θ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ι. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τίτλος

Η σελίδα τίτλου γράφεται τυπικά με έντονα ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα (16-20 στιγμών). Στην ίδια σελίδα πρέπει να δίνονται οι απόλυτα απαραίτητες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη επιστημονική εργασία. Αυτές είναι: α) ολόκληρος ο τίτλος, β) μια δήλωση που να λέει π.χ. “Εργασία στο μάθημα ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ». Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, γ) το έτος δημοσίευσης , δ) το όνομα του συγγραφέα.

Ευχαριστίες

Αν και οι ευχαριστίες δεν είναι υποχρεωτικές, συνήθως περιλαμβάνονται στην τελική έκδοση για να αναφερθεί σε ανθρώπους ή οργανισμούς στους οποίους ο/η συγγραφέας χρωστά πολλά όσον αφορά την προετοιμασία και περαίωση της εργασίας.

Πρόλογος

Στον πρόλογο ο ερευνητής επιχειρεί να διασαφηνίσει μερικά σημαντικά στοιχεία που σχετίζονται με την καλύτερη κατανόηση της εργασίας του. Αναφέρεται περιληπτικά στην επικρατούσα αντίληψη γύρω από το θέμα του και δηλώνει την πρόθεσή του να διερευνήσει καλύτερα τους συναφείς με το θέμα του γνωστικούς τομείς.

Πίνακας Περιεχομένων

Ο Πίνακας περιεχομένων εισάγεται αυτόματα στο πρόγραμμα MS-Word, με την εντολή Insert, Reference, Index and Tables, Table of Contents. Καλό είναι πριν την τελευταία αποθήκευση να ανανεώνεται ο πίνακας περιεχομένων.

Κατάλογος πινάκων εικόνων-γραφημάτων κλπ.

Δίδεται μία λίστα με όλους του πίνακες-εικόνες-διαγράμματα κλπ. και τις αντίστοιχες σελίδες (εισάγεται επίσης αυτόματα).

Συντομογραφίες

Κατάλογος με συντομογραφίες που έχουν χρησιμοποιηθεί στο σώμα της εργασίας.

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην Εισαγωγή κατατίθενται οι γενικότερες αναφορές και αποσαφηνίσεις γύρω από το προς εξέταση θέμα. Εδώ κατατίθενται συνοπτικά οι επικρατέστερες σχολές σκέψης γύρω από το ζήτημα.

Β. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Συνοπτικά κατατίθεται η προβληματική του ερευνητή, καθώς και μία πρώτη εκτίμηση της συμφωνίας ή διαφωνίας του με τις επικρατούσες απόψεις γύρω από το προς διερεύνησιν ζήτημα.

Β.1 Αναγκαιότητα της διερεύνησης

Εφόσον θα διερευνηθούν κάποιες περιοχές και θα απαντηθούν ερωτήματα, τί είναι αυτό που προσφέρει τελικώς η εργασία στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο/περιοχή. (Αλλάζουν απόψεις, αντιλήψεις, στάσεις κλπ; θα τεκμηριωθεί το ότι αυτή η περιοχή χρειάζεται περισσότερη και καλύτερη διερεύνηση; θα χρησιμεύσει η εργασία στον εκπαιδευτικό και ως προς τί; θα χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο για τους επόμενους ερευνητές; κλπ.)

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πολύ συνοπτικά (1 παράγραφος). Τί εξετάζεται; ποιός είναι ο σκοπός.

Γ.1 Ερευνητικά ερωτήματα

Ένα ή περισσότερα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία κίνησαν τον ερευνητή στην ανάληψη αυτής της εργασίας και στα οποία φιλοδοξεί να απαντήσει. (Π.χ. «Είναι αναγκαία η από καθέδρας διδασκαλία στην σύγχρονη εκπαίδευση;»)

Γ.2 Υποθέσεις της έρευνας

Οι υποθέσεις είναι δηλώσεις υπό μορφήν προτάσεων, οι οποίες θα επαληθευθούν ή θα απορριφθούν εν συνόλω ή εν μέρει μετά το πέρας της εργασίας.

Γ.3 Όρια της έρευνας

Από πού έως πού θα κινηθεί ο ερευνητής. (Π.χ. Εξετάζεται η αντίληψη των Ελλήνων περί αγωγής από τον 7ο έως τον 5ο π.Χ. αι., μέσα από κείμενα της λογοτεχνικής παραγωγής. Εξετάζονται μόνον οι απόψεις των φιλοσόφων της πλατωνικής ακαδημίας, όπως αυτές διασώζονται μέσα από πρωτότυπα έργα τους και δεν περιλαμβάνονται οι απόψεις νεότερων μελετητών κλπ.) Δηλαδή, ο ερευνητής δηλώνει ότι δεν προτίθεται να ασχοληθεί με όλες τις συναφείς περιοχές διερεύνησης, αλλά διευκρινίζει τα όρια της διερεύνησής του.

Γ.4 Περιορισμοί

Π.χ. Σχετικά με το έργο «Φάουστ» του Γκαίτε δεν ήταν δυνατόν να συγκεντρωθούν άλλα κείμενα πλην εκείνων που είναι γραμμένα στην Ελληνική Γλώσσα (μεταφράσεις, μελέτες κλπ). Ή δεν ήταν δυνατόν να γίνει πλήρης επεξεργασία των κειμένων Γραμμικής Β΄ από τα γνωστά προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, διότι δεν υπάρχει ακόμη στην αγορά το ανάλογο λογισμικό κλπ.

Γ.5 Προβλήματα της έρευνας

Ποιά ήταν τα σημαντικότερα προβλήματα που συνάντησε ο ερευνητής κατά την διερεύνηση; (λίγος χρόνος, οικονομικοί λόγοι, αδυναμία πρόσβασης στις σχετικές βιβλιοθήκες, απουσία πολλών βιβλιογρα;φιών αναφορών, πολυπλοκότητα κλπ).

Δ.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Παρουσιάζονται αναλυτικά οι σχολές σκέψεις, όπως αυτές παρουσιάζονται μέσα από την βιβλιογραφική διερεύνηση.

Δ.2 Ορισμοί

Ποιοί ορισμοί υιοθετήθηκαν από τον ερευνητή. Υπάρχουν ειδικοί όροι; Αποδόθηκαν νέες σημασίες; Μεταφράστηκαν από το πρωτότυπο διότι δεν κάλυπτε τον ερευνητή η προτεινομένη μετάφραση; κλπ.

Ε ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ

Κατατίθενται οι μεθοδολογίες που προτείνονται από τους οικείους ερευνητές. Ποιοί είναι οι πιθανοί τρόποι προσέγγισης και ανάλυσης του θέματος;

Ε.1 Επιλογή μεθοδολογίας

Ο ερευνητής καταθέτει την μεθοδολογία που επέλεξε (ή δημιούργησε), την παρουσιάζει συνοπτικά και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αυτή προκρίνεται έναντι άλλων. (π.χ. βλέπε Tzani, M., & Kechagias, C. (2005). Methodology of Social Sciences. Athens: National and Kapodistrian University of Athens. [pdf]).

ΣΤ. ΑΝΑΛΥΣΗ

Με βάση την μεθοδολογία που έχει επιλεγεί επιχειρείται η σε βάθος ανάλυση – διερεύνηση του ζητήματος και των συσχετισμών που προκύπτουν. Είναι το κύριο μέρος της εργασίας.

Ζ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ποιά είναι τα αποτελέσματα τα οποία εξάγει ο ερευνητής; Είναι ικανοποιητικά; Μέχρι ποιου βαθμού; Απαντήθηκαν τα αρχικά ερωτήματα; (Προσοχή: καλό είναι να απαντηθούν τα ερωτήματα με την σειρά που κατετέθησαν στην αρχή της εργασίας). Ο ερευνητής οφείλει έντιμα να απαντήσει στο εάν επιλύθηκαν τα προβλήματα που τέθηκαν εξ αρχής, καθώς και να ασκήσει κριτική στα αποτελέσματά του, ώστε να ελέγξει το εάν αυτά ισχύουν.

Η. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Πολύ συνοπτική αποτίμηση (τελική αξιολόγηση της εργασίας).

Θ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Οι βιβλιογραφικές πηγές ταξινομούνται με αλφαβητική σειρά. Όταν ένας συγγραφέας αναφέρεται με περισσότερες από μια παραπομπές, αυτές τοποθετούνται χρονολογικά ξεκινώντας από την πιο παλιά. Όταν ένας συγγραφέας αναφέρεται με περισσότερες από μια παραπομπές και μερικές τις έχει δημοσιεύσει μόνος του και μερικές με άλλους, πρώτα παρατίθενται αυτές που ο συγγραφέας είναι μόνος του και στη συνέχεια οι υπόλοιπες, με αλφαβητική σειρά ως προς τον δεύτερο συγγραφέα (βλ. και «Βιβλιογραφικές Παραπομπές«).

Ι. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο Παράρτημα εισάγονται όλοι εκείνοι οι πίνακες, οι εικόνες, οι χάρτες, τα ερωτηματολόγια κλπ., που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία, αλλά δεν κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθούν στο κύριο σώμα του κειμένου.

3. Συγγραφή και Επεξεργασία του κειμένου σε Κειμενογράφο

Όλες οι επιστημονικές εργασίες πρέπει να γράφονται σε κάποιο από τα γνωστά προγράμματα επεξεργασίας κειμένου (π.χ. MS-Word του MS-Office) και να εκτυπώνονται σε λευκό χαρτί Α4 φωτοτυπικής ποιότητας. Όλες οι εργασίες πρέπει να βιβλιοδετούνται, αλλά και να παραδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή.

A) Σώμα κειμένου

 • 1. Γραμματοσειρά (fonts): Times New Roman ή Arial
 • 2. Μέγεθος: 12 στιγμών
 • 3. Στοίχιση: Πλήρης (justify)
 • 4. Διάστιχο: 1,5 γραμμής
 • 5. Περιθώρια: 2 – 2,54 cm (από πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά)
 • 6. Χαρτί: A4, προσανατολισμός: κατακόρυφος (portrait)

Β) Αρίθμηση σελίδων

Όλες οι σελίδες πρέπει να αριθμούνται, εκτός από την σελίδα του τίτλου, με αραβικά σύμβολα (1,2,3,…). Ο αριθμός της σελίδας εισάγεται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας στο μέσον (στοίχιση: center) και το μέγεθος της γραμματοσειράς του αριθμού να είναι 10 στιγμές. Η συνεχής σελιδοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο το κείμενο, αλλά και τις προκαταρκτικές σελίδες, τα διαγράμματα, τους πίνακες, τους χάρτες, τις φωτογραφίες ή άλλες καλλιτεχνικές απεικονίσεις.

Γ) Κεφάλαια

Κάθε κεφάλαιο πρέπει να έχει τον δικό του τίτλο, και μόνο ο τίτλος ολόκληρης της εργασίας πρέπει να βρίσκεται σε μια ξεχωριστή σελίδα μόνος του, μαζί με τα στοιχεία του ερευνητή, του Τμήματος κλπ. (βλ. υπόδειγμα). Οι τίτλοι των κεφαλαίων πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 4 εκ. από την κορυφή της σελίδας και το κείμενο να αρχίζει τουλάχιστον 2 εκ. μετά από αυτούς.

Δ) Υπογράμμιση και χρήση χρωμάτων: Η υπογράμμιση λέξεων και η χρήση χρωμάτων καλό είναι να αποφεύγεται.

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΓΡΑΦΗΣ

 • Αξιοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας. Χρήση σωστής γραμματικής & συντακτικού. Ακρίβεια και απλότητα.
 • Η φυσική ροή του κειμένου σημαντική, και κάθε τμήμα πρέπει να ‘συνδέεται’ νοηματικά με τα προηγούμενα και τα επόμενα διασφαλίζοντας την συνάφεια και την συνοχή στον λόγο.
 • Ορθή χρήση των χρόνων.
 • Αποφυγή του α΄ ενικού προσώπου. Καλό είναι ο γράφων να αποφεύγει εκφράσεις του τύπου «θα πω…», «θα προσπαθήσω…», αλλά να χρησιμοποιεί είτε το γ΄ενικό και πληθυντικό είτε το α΄πληθυντικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υιοθετηθεί ένας τρόπος γραφής από την αρχή έως το τέλος της εργασίας, που επιλέγεται από τον ερευνητή.

Προσοχή: στο τέλος της εργασίας, στην «Βιβλιογραφία» αναφέρονται πλήρως οι εργασίες που χρησιμοποιήθηκαν στο κείμενο, ως εξής:

 • ΒΙΒΛΙΑ: Ball, S.J., Maguire, M. & MacRae, S. (2000). Choice, Pathways and Transitions Post-16: New Youth, New Economies in the Global City. London & New York: Routledge/Falmer.
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: Hλιού, M. (1976). Γεωγραφική κατανομή εκπαιδευτικών ευκαιριών. Eπιθεώρηση Kοινωνικών Eρευνών, 28(1), 259-274. 
 • ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ & ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Nikta, A. (1991). Reform of Greek secondary education from 1974 to 1989. (Unpublished Ph. D. Thesis, University of Manchester).
 • ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: Fowler, R.C. (April 22, 2003). The Massachusetts Signing Bonus Program for New Teachers: A model of teacher preparation worth copying? Education Policy Analysis Archives,11(13). Ημερομηνία πρόσβασης [02/10/03] από http://epaa.asu.edu/epaa/v11n13/ .

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ: Κατά τη διάρκεια της συγγραφής μιας εργασίας (κυρίως στην εισαγωγή, όπου επιχειρείται η βιβλιογραφική ανασκόπηση) ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ποικίλες βιβλιογραφικές πηγές (από βιβλία, από επιστημονικά περιοδικά, από διδακτορικές διατριβές, από ανακοινώσεις σε συνέδρια, κλπ.). Οι κανόνες επιστημονικής δεοντολογίας επιβάλλουν την παράθεση – εκ μέρους του συγγραφέα – όλων των απαραίτητων πληροφοριών, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να εντοπίσει την πηγή και να τη συμβουλευτεί. Τα στοιχεία ‘ταυτότητας’ των βιβλιογραφικών πηγών δίνονται στο τέλος της εργασίας (βλ. «Βιβλιογραφία»). Βιβλιογραφικές παραπομπές μέσα στο κείμενο. Όταν θα πρέπει να παραθέσουμε μια βιβλιογραφική παραπομπή στη ροή του κειμένου, οι απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται ο αναγνώστης είναι το επώνυμο του συγγραφέα της ερευνητικής δουλειάς που παραθέτουμε, καθώς και η χρονολογία στην οποία δημοσιεύτηκε αυτή η εργασία:

 • Α) «…σε πρόσφατες σχετικές μελέτες (Μυλωνάκου, 2004) επισημαίνεται ότι…».
 • Β) «…όπως απέδειξε η Δραγώνα Θ. (2014) η οικονομική προέλευση…»
 • Γ) για δύο συγγραφείς (Κεχαγιάς & Κούσουλας, 2003)
 • Δ) για τρεις συγγραφείς και περισσότερους (Willke et al., 1993)
 • Ε) για δύο διαφορετικές πηγές (Εξαρχάκος, 1991; Ματσαγγούρας, 2007)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Κεκές Ιωάννης (2004). Μεθοδολογία Επιστημονικής Εργασίας: Αξιοποίηση του Σωκρατικού Διαλόγου – Χρήση πηγών από το Διαδίκτυο. Αθήνα: Ατραπός.
 2. Κεχαγιάς, Χ. (2006). Παραδείγματα εφαρμογής της Μεθοδολογίας του Πιλοτικού Ολοημέρου Δημοτικού Σχολείου: Μουσικοκινητική και Φυσική Αγωγή. Στο Ελληνική πρόταση για το σχολείο του μέλλοντος: Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, (σελ: 197-235). Θεσσαλονίκη: Ερωδιός.
 3. Kechagias, C. (2009). On the nature of position. Athens: Herodotos.
 4. Tzani, M., & Kechagias, C. (2005). Methodology of Social Sciences. Athens: National and Kapodistrian University of Athens. [pdf]
 5. Stefanopoulou, S., Kechagias, C. T., & Malafantis, K. D. (2021). Education in Fictional Dystopian Societies: The Case of Veronica Roth’s “Divergent”. Journal of Advances in Education Research6(1), 49.