Κεχαγιάς Χ. (2004), Η σημασία των Ολυμπιακών Αγώνων στη διαμόρφωση του πολιτικού ανθρώπου. Στο: Τζάνη Μ. (2004) Κοινωνιολογία Παιδείας, (σσ: 62-78), Αθήνα: Γρηγόρης, 2004 [ISBN: 960-333-369-7]

Κεχαγιάς Χ. (2004), Η σημασία των Ολυμπιακών Αγώνων στη διαμόρφωση του πολιτικού ανθρώπου. Στο: Τζάνη Μ. (2004) Κοινωνιολογία Παιδείας, (σσ: 62-78), Αθήνα: Γρηγόρης, 2004 [ISBN: 960-333-369-7]

Αγώνες, Ιδεώδη και Ελληνικό θαύμα – Η Κοινωνία ως κορυφαία εκπαιδεύουσα δύναμη – Ολυμπιακό Ιδεώδες και αξιακό σύστημα – Ήθος και πρωτοποριακό εκπαιδευτικό σύστημα – “mens sana in corpore sano” – Προϋποθέσεις για τη δημιουργία πολιτικού ανθρώπου – Οι ήρωες ως κοινωνικά πρότυπα – Σχολείο άμιλλας και αριστείας – Πανελλήνιοι Αγώνες και διαμόρφωση εθνικής συνείδησης – Θέωση και κοινωνική απο-θέωση – Λειτουργική αρχή της κοινωνικής ζωής – Αμφικτυονίες και το πρώτο Διεθνές Δίκαιο – «Ολυμπιακοί Αγώνες» ή «Olympic Games»

Advertisement