Κεχαγιάς Χ., (2009) «Προλεγόμενα». Στο: Κορκιδάκης Ε., «Μία προσέγγισις των Ηθικών του Χαιρωνέως μυσταγωγού του δελφικού ιερού φιλοσόφου Πλουτάρχου», (σσ. 9-15), Αθήνα: Επιμενίδης ο Κρης, [ISBN: 978-960-521-212-4]

Κεχαγιάς Χ., (2009) "Προλεγόμενα". Στο: Κορκιδάκης Ε., "Μία προσέγγισις των Ηθικών του Χαιρωνέως μυσταγωγού του δελφικού ιερού φιλοσόφου Πλουτάρχου", (σσ. 9-15), Αθήνα: Επιμενίδης ο Κρης, [ISBN: 978-960-521-212-4]

..Από την μελέτη του παρόντος πονήματος, καθίσταται προφανές ότι σε παιδευτικό πεδίο, το ουσιώδες της Επιστήμης ή της Παιδείας δεν είναι τελικώς, ο ενστερνισμός μιας φενακιστικής ή χιμαιρικής θεωρίας που θα επιλύει όλα τα προβλήματα, εν είδει ολικής τυποποίησης ή πειραματικού πρωτοκόλλου, αλλά η θεμελίωση μιας ειλικρινούς σχέσης ανάμεσα στο υποκείμενο και το κατηγόρημα και η φροντίδα αυτής της σχέσης, που θα επαναπροσδιορίζει αυτό που θα δρα και τις αναμενόμενες ποιότητες του δρώντος υποκειμένου. (…)

Advertisement