Research

Ε.1. Κύρια Επιστημονικά πεδία
 1. Φιλοσοφία Παιδείας & λειτουργικές αρχές
 2. Παιδεία – Κοινωνική δομή & Πολιτισμική Ανάπτυξη
 3. Μετρική – Προσωδία
 4. Ηθική – Ανθρώπινη Οντολογία & Κοινωνική Τελεολογία
 5. Κοινωνιολογία της Παιδείας
 6. Επιστημολογία – Γνωσιοθεωρία
 7. Συστημική σκέψη και Κυβερνητική
 8. Νοητική – Τεχνητή Νοημοσύνη – Θεωρία Αυτομάτων
 9. Εκπαιδευτική Πολιτική
 10. Εκπαίδευση και Ψυχαγωγία (edutainment)
Ε.2. Επιστημονικές Συνεργασίες με Πανεπιστημιακά-Ερευνητικά Ιδρύματα

Ε.2.1. Εξωτερικού

 1. Charles Sturt University- School of Social Sciences and Liberal Studies (Australia)
 2. McGill University- Department of Philosophy (Canada)
 3. Universidad de Chile- Facultad de Filosofía y Humanidades (Chile)
 4. University of Beijing- Faculty of Arts (China)
 5. Cyprus Research Foundation (Cyprus)
 6. University of Helsinki- Department of Applied Sciences of Education (Finland)
 7. International Delphic Council (Germany)
 8. Technical University of Berlin (Germany)
 9. University of Saarbrücken- Department of Geology (Germany)
 10. St.Petersburg University -Department of Byzantine and Modern Greek Studies (Russia)
 11. University of Belgrad- Faculty of Education (Serbia)
 12. University of Kragujevac- Faculty of Education in Jagodina (Serbia)
 13. University of NIS-Vranje- Faculty of Education (Serbia)
 14. University of Primorska- Faculty of Education (Slovenia)
 15. Complutense University of Madrid – School of Education (Spain)
 16. University of Bristol – Faculty of Arts (United Kingdom)
 17. University of Cambridge (United Kingdom)
 18. Faculty of Modern & Medieval Languages, Selwyn College (United Kingdom)
 19. Department of Applied Mathematics & Theoretical Physics (United Kingdom)
 20. Massachusetts Institute of Technology (MIT) (USA)
 21. Southwest Research Institute SwRI – Space Sciences Department  (USA)
 22. University of Georgia- Department of History (USA)

 

Ε.2.2. Εσωτερικού

 1. Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ & Πληροφορικής [ΕΠΥ]
 2. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου [ΙΕΛ]
 3. Ινστιτούτο Πολιτιστικής & Εκπ/κής Τεχνολογίας [ΙΠΕΤ] (ΔΠΘ)
 4. Ινστιτούτο Φυσικοχημείας [ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος]
 5. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας [ΚΕΕ]
 6. Νομική Σχολή (ΔΠΘ)
 7. Νοσηλευτική Σχολή [ΕΚΠΑ]
 8. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο [ΠΙ]
 9. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΕΚΠΑ)
 10. Πολυτεχνείο Κρήτης
 11. Τμήμα Βιολογίας [ΕΚΠΑ]
 12. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΔΠΘ)
 13. Τμήμα Κοινωνιολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών)
 14. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΕΚΠΑ)
 15. ΤΕΙ Καβάλας-ΣΤΕΦ Τμήμα Μηχανολογίας (ΔΠΘ)
 16. ΤΕΙ Πειραιά
 17. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού [ΔΠΘ]
 18. Τμήμα Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
 19. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
Ε.3. Κύρια Ερευνητικά έργα
 1. Κεχαγιάς, Χ. (2021). Μετρική ανάλυση και έρευνα στην τραγωδία Πέρσες του Αισχύλου. Διάλεξη στην ερευνητική ομάδα «Χορός & αρχαίο δράμα Σεμινάρια Λάζου Άννα Dance & Ancient Drama A. Lazou», zoom meeting. [Αθήνα, 05/01/2021, 13/02/2021].
 2. Κεχαγιάς, Χ. & Λάζου, Α. (2020). Εισαγωγή στην τραγωδία Πέρσες του Αισχύλου. Διάλεξη στην ερευνητική ομάδα «Χορός & αρχαίο δράμα Σεμινάρια Λάζου Άννα Dance & Ancient Drama A. Lazou», zoom meeting, [Αθήνα, 29/12/2020].
 3. Κεχαγιάς, Χ., & Λάζου, Α. (2020). Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική Μετρική. Διάλεξη στην ερευνητική ομάδα «Χορός & αρχαίο δράμα Σεμινάρια Λάζου Άννα Dance & Ancient Drama A. Lazou», zoom meeting. [Αθήνα, 15/12/2020].
 4. Stefanidou, C., Skordoulis, C., & Kechagias, C. (2018). The Relationship between Student Science Teachers’ Views on Nature of Science and Classroom Practice: Is There Any? Journal of Studies in Education, 8(4). [academia] [pdf]
 5. Stefanopoulou, S., & Kechagias, C. (2018). Improving the educational practice using simulations in science education. The contribution of Althusser’s theory on the cognitive procedureEuropean Journal of Education Studies 4(3), 61-78. [academia] [pdf]
 6. Teaching ethical principles and sustainable entrepreneurship at schools and at their related communities-Ethicsboard 2017‐1‐EL01‐KA201‐036386. Key-action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Program Erasmus+. School of Education (NKUA, Greece), Maraslios (Greece), Escola Montserrat (Spain), European Projects Association (Belgium), Mathemagenesis LTD (Bulgaria), Escola Dr. Horacio Bento de Gouveia (Portugal) (2017/10/01-2018/07/21).
 7. Κεχαγιάς, Χ. (2017). Έρευνα για τις εκπαιδευτικές διαστάσεις του έργου ‘Look back in anger’ του John Osborne. Μετάφραση πρωτοτύπου στην ελληνική γλώσσαΕπιστημονικός υπεύθυνος: δρ. Χ. Κεχαγιάς. [Εταιρεία Androdely Θεατρικές παραγωγές, ΕΚΠΑ]. Αθήνα. (2017/10/19-2018/01/10)
 8. Kechagias, C. (2017). (Consultant on issues of Philosophy and Epistemology). In Paipetis, S.A., Ancient Greece and Contemporary World. The influence of Greek Thought on Philosophy, Science and Technology. Athens: University of Patras. [ISBN 978-960-530-171-2] [academia] [pdf]
 9. Κεχαγιάς, Χ. (2017). (Σύμβ. έκδ. για θέματα Φιλοσοφίας και Επιστημολογίας). Στο Παϊπέτης Σ.Α. (επιμ.) Η αρχαία Ελλάδα και ο σύγχρονος κόσμος: Η επίδραση της αρχαίας ελληνικής σκέψης στη φιλοσοφία, την επιστήμη και την τεχνολογία. Αθήνα: Παν/μιο Πατρών/Λιβάνης [ISBN 978-960-530-170-5]
 10. Μέλος του Εργαστηρίου «Εργαστήριο Παιδαγωγικών Εφαρμογών και Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού» (ΦΕΚ 10493 τ.β’./7-4-2017). (υπ. Καθ. Κ. Μαλαφάντης). ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Αθήνα, 07/04/2017- )
 11. Kechagias, C. (2015). Αρετές και Αξίες (Virtues and Values), 11th International Symposium of Delphi Idea: The future of the youth”, National and Kapodistrian University of Athens, Central Building. [Athens, Greece, 16/10/2015]  (presentations)
 12. Post Doc Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τίτλος: Οι αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για τη δημιουργική προσωπικότητα και τις αξίες της Ελληνικής κοινωνίας. Καθ. Γώγου Λέλα (ΔΠΘ – επιβλέπουσα), Καθ. Τζάνη Μαρία (ΕΚΠΑ), Καθ. Κυρίδης Αργύρης (ΠΔΜ). [Ολοκλήρωση έρευνας: Οκτώβριος 2012. χωρίς παρουσίαση]
 13. Διοργάνωση 8ου Διεθνούς Συμποσίου Δελφικής Ιδέας: «Εμβολή Παγκοσμιοποίησης: Περίπτωση Ελλάδας» (‘Globalize Impact: Case Greece’). Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» και «Εργαστήριο Βιοφυσικό Περιβάλλον, Νευροεπιστήμες και Μάθηση», ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δρακόπουλος, ΕΚΠΑ [Αθήνα, 11-14/07/2012].
 14. Συμμετοχή στο Εργαστήριο για τον εμπλουτισμό της Wikipedia στα Ελληνικά. Αίθουσα εκδηλώσεων Βιβλιοθήκης Σχολής Θετικών Επιστημών, Παν/λη Ζωγράφου [Αθήνα, 03/04/2012].
 15. Συνεργασία με τον εθελοντικό οργανισμό «το Χαμόγελο του Παιδιού» – ενεργοποίηση σπουδαστών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για παροχή εθελοντικής ενισχυτικής διδασκαλίας, για τα παιδιά που διαμένουν στα Σπίτια του Συλλόγου. [Πάτρα, 13/03/2012].
 16. Συμμετοχή στην Έρευνα: Στάθμιση για την Ελλάδα του Runco Ideational Behavior Scale (RIBS-III), on behalf of Professor Marc Runco (http://www.markrunco.com/), University of Georgia USA [01/09/2011-30/12/2012].
 17. Research: “Moral values in scholar books: a comparative approach”, C. Kechagias. & M. Atzampou, [1st presentation at the 8th International Symposium of Delphi Idea: ‘Globalize Impact: Case Greece’, National and Kapodistrian University of Athens, Central Building, [Athens, 12/07/2012].
 18. Έρευνα: Παραμετροποίηση – Ανάπτυξη – Μοντελοποίηση κριτηρίων για την ανίχνευση και επιλογή ταλέντων, κλίσεων και δεξιοτήτων στην εφηβική ηλικία. Δρ. Κεχαγιάς Χ., Δρ. Κούσουλας Φ. (Πρόγραμμα & χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών ΕΚΠΑ, πρόγραμμα Καποδίστριας – ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας μελών ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ) [11/05/2011-31/08/2011].
 19. Διοργάνωση του 2ου Διεθνούς Συμποσίου Δελφών, με θέμα «Κοινωνία 2030: Κοινότητες, Επικοινωνία, Πολιτισμός». (2nd International Delphi Symposium: «Society 2030: Communities, Communication, Culture»). Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» και «Εργαστήριο Βιοφυσικό Περιβάλλον, Νευροεπιστήμες και Μάθηση», ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ. [Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 28-31/07/2010]. 
 20. Τιμητικό ερευνητικό μέλος του Πανεπιστημίου Complutense Madrid (Spain). “UCM-PROMOCIÓN DE LA EXCELENCIA EN EL QUEHACER EDUCATIVO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 951345. Este grupo ha sido evaluado positivamente por la ANEP” Complutense University of Madrid. Excellence in Education within Knowledge Society. nº 951345. It has been recognized by the Spanish Secretary of Education and Complutense University. Greek members: Dr. C. Kechagias. [Madrid, 25/11/2010].
 21. Τοποθέτηση στο Εργαστήριο «Βιοφυσικό Περιβάλλον: Νευροεπιστήμες και Μάθηση». (απόφ. πρυτ. συμβ. ΕΚΠΑ). [Αθήνα, 13/04/2010].
 22. Τζάνη, Μ., & Κεχαγιάς, Χ. (2010). Έρευνα «Διερεύνηση του βαθμού ενημέρωσης & ετοιμότητας των δημοτών Λαυρεωτικής για τις επικείμενες αλλαγές και μετασχηματισμούς στον Δήμο», Δ. Λαυρεωτικής, ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ. Κύριος ερευνητής: δρ. Χ. Κεχαγιάς. [Λαύριο, Αθήνα, 01/01/2010-26/07/2010].
 23. Κεχαγιάς, Χ. (2010). Eρευνα με τίτλο: «Πειραματική εφαρμογή διδακτικού μεθοδολογικού μοντέλου βασισμένου στους κανόνες του μέτρου και της προσωδίας για την διδασκαλία της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας σε παιδιά 6-12 ετών» (ΕΜΜΕΛΕΙΑ), (Πρόγραμμα & χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών ΕΚΠΑ) [Αθήνα, 01/01/2010-30/09/2010].
 24. N. K. Kakizis, A. Baldoukas, A. Tasios, C. Kechagias, M. Tzani (2009). “Technological Recycling of Materials: A novel concept framework for reinforcing communication and strengthening synergetic integrated education in science and technology principles”. [International Scientific Conference (eRA-4),  The Conference for the contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education & International Scientific Conference, SynEnergy Forum (S.E.F.-2) – Science and Society Session, (Alternative Educational & Science Communication Concepts). [Spetses, Greece, 25/09/09].
 25. N. K. Kakizis, A. Baldoukas, A. Tasios , C. Kechagias, M. Tzani (2009). “The exchange of S&T experiences and the cognitive integration of generations through the implementation of the ‘Technological-Recycling’ concept framework: developing a framework for the exchange of experiences, views and scientific knowledge between parents, pupils and teachers”. [International Scientific Conference (eRA-4),  The Conference for the contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education & International Scientific Conference, SynEnergy Forum (S.E.F.-2) – Science and Society Session, (Alternative Educational & Science Communication Concepts). [Spetses, Greece, 25/09/09].
 26. N. Kakizis, A. Baldoukas, A. Tasios, C. Kechagias, M. Tzani (2009). “The integration of scientific knowledge and technological experiences through hands-on science communication workshops”. [International Scientific Conference (eRA-4),  The Conference for the contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education & International Scientific Conference, SynEnergy Forum (S.E.F.-2) – Science and Society Session, (Alternative Educational & Science Communication Concepts). [Spetses, Greece, 25/09/09].
 27. Έρευνα στο πλαίσιο του έργου “Curriculum Reform in Teacher Education” (CRTE)-Curriculum Development, [Project ID: JEP-41074200, Project Type: Cards 2006 Curriculum Development, Target Country: Republic of Serbia, Subject area: T820-Education and Teacher Training]. TEMPUS Project, Education and Culture-Joint European Projects, ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Grant holder: University of Helsinki (Finland), Coordinator: University Kragujevac (Serbia), Partners: Laboratory «Biophysical Environment: Neurosciences & Learning» University of Athens, University of Belgrade, University of NIS-Vranje, University of Primorska. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Curriculum Reform at Teacher Education faculties in Serbia. Introduction of new methodology of work for development of specific competencies and skills in teacher education: “Introduction of new methodology of work for development of specific competencies and skills in teacher education” Tempus Joint European Project” EU, [02/09/2009-12/01/2010].
 28. Διοργάνωση του 1ου Διεθνούς Συμποσίου Δελφών, με θέμα «Φύση και Ηθική: Διάλογος για την επιβίωση». Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» και «Εργαστήριο Βιοφυσικό Περιβάλλον, Νευροεπιστήμες και Μάθηση», ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ. [Δελφοί, 12-18/07/2009].
 29. Tzani, M., & Kechagias, C. (2009). Criteria and Methodology of evaluation in Teacher Education. In M. Meri (ed.). Promoting Teacher Education-From Intake system to teaching practice, vol II, (pp. 197-202). Faculty of Education in Jagodina. [academia] [pdf]
 30. Κύριος Ερευνητής σε έρευνα με τίτλο: «Πειραματική εφαρμογή διδακτικού μεθοδολογικού μοντέλου βασισμένου στους κανόνες του μέτρου και της προσωδίας για την διδασκαλία της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας σε παιδιά 6-12 ετών» (ΕΜΜΕΛΕΙΑ), (Πρόγραμμα & χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών ΕΚΠΑ) [Αθήνα, 01/01/2009-31/12/2009].
 31. Συμμετοχή με παρουσίαση στην Έκθεση «Το Αέριο Χθες, το Αέριο Σήμερα», Εργαστήριο Βιοφυσικό Περιβάλλον, Νευροεπιστήμες και Μάθηση», ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ, «Αθηναϊκό Αέριο Α.Ε.», Δήμος Αθηναίων. [Τεχνόπολις, Αθήνα, 04-05/11/2008].
 32. Διοργάνωση του Δ’ Θερινού Σχολείου Δελφών, με θέμα «Η αποτελεσματικότητα της Ελληνικής σκέψης». Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» και «Εργαστήριο Βιοφυσικό Περιβάλλον, Νευροεπιστήμες και Μάθηση», ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ. [Δελφοί, 07-12/08/2008].
 33. Συμμετοχή στην Αξιολόγηση Προγραμμάτων, ως Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου (ΙΠΕ). [09/06/2008-11/07/2008].
 34. Συμμετοχή στην προετοιμασία της πρότασης για την αναγόρευση σε Επίτιμο Διδάκτορα του ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ του μουσικοσυνθέτη κ. Βαγγέλη Παπαθανασίου [Αθήνα, 12/05/2008].
 35. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Δημιουργία μιας δυναμικής δικτυακής πύλης για την αλιεία στην Ελλάδα» (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΕΚΠΑ) [Αθήνα, 01/04/2008-30/06/2008].
 36. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Λαυρεωτικής στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2013») Δήμος Λαυρεωτικής [Λαύριο, Αθήνα, 29/02/2008-30/10/2008].
 37. Έρευνα στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης (Master στις Επιστήμες της Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατεύθυνση: «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση»): Ο ρόλος του επιστημονικού θέτειν στο φιλοσοφικώς θεωρείν και πράττειν της Παιδείας (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: Καθ. Τζάνη Μαρία, Επ. Καθ. Μυλωνάκου Ηρώ) [Αθήνα, 01/01/2008 – 21/12/2009].
 38. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο εφαρμογής αλιευτικού τουρισμού στην Ελλάδα με την δραστηριοποίηση των γυναικών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την αλιεία» (Γ’ ΚΠΣ, Ε.Π. Αλιεία, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας. Επ. Υπεύθ.: Καστρίτση Ιωάννα, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ. Κ.Π.: 8549) [Αθήνα, 01/01/2008-31/03/2008].
 39. Συμμετοχή στην Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διακρατικής Συνεργασίας, ως Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου (ΙΠΕ). [03/12/2007]
 40. Έρευνα στο πλαίσιο του έργου “Tempus: Curriculum Reform in Teacher Education”. TEMPUS Project, Education and Culture-Joint European Projects, ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Grant holder: University of Helsinki (Finland), Coordinator: University Kragujevac (Serbia), Partners: Laboratory «Biophysical Environment: Neurosciences & Learning» University of Athens, University of Belgrade, University of NIS-Vranje, University of Primorska. [01/09/2007-30/04/2008].
 41. Διοργάνωση του Γ’ Θερινού Σχολείου Δελφών, με θέμα «Τον Κόσμον μου έδωσαν Ελληνικόν». Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» και «Εργαστήριο Βιοφυσικό Περιβάλλον, Νευροεπιστήμες και Μάθηση», ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ. [Δελφοί, 20-26/08/2007].
 42. Έρευνα με τίτλο: «Πιλοτική έρευνα της λειτουργίας των μετρικών προτύπων (patterns) στην ποιητική δημιουργία του Αισχύλου. Αναζήτηση παιδαγωγικών και δομολειτουργικών προδιαγραφών, με σκοπό την ανάπτυξη ενός ιδιοφυούς, πολυδυνάμου, εκπαιδευτικού, αυτοπροσαρμοζομένου, πολυμεσικού, νοήμονος συστήματος» (ΕΚΠΑ) [Αθήνα, 01/02/2007-13/06/2007].
 43. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Ψηφιοποίηση ιστορικού υλικού δήμου Άργους» (Δήμος Άργους – Κοινωνία της Πληροφορίας) [Άργος, Αθήνα, 01/04/2007-30/09/2007].
 44. Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου (ΙΠΕ). [31/10/2006].
 45. Διοργάνωση του Β’ Θερινού Σχολείου Δελφών, με θέμα «Νοοστρατηγική Διαπραγμάτευση του Μέντορα». Εργαστήριο Βιοφυσικό Περιβάλλον, Νευροεπιστήμες και Μάθηση ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ. [Δελφοί, 21-25/08/2006].
 46. Κύριος Ερευνητής στην χρηματοδοτούμενη έρευνα «Πιλοτική έρευνα της λειτουργίας των μετρικών προτύπων (patterns) στην ποιητική δημιουργία του Αισχύλου. Αναζήτηση παιδαγωγικών και δομολειτουργικών προδιαγραφών, με σκοπό την ανάπτυξη ενός ιδιοφυούς, πολυδυνάμου, εκπαιδευτικού αυτοπροσαρμοζόμενο συστήματος». Συμμετέχοντες ερευνητές: δρ. Κεχαγιάς, Χ. (κύριος ερευνητής), δρ. Λυγερός, Ν. (κύριος ερευνητής). Επιστ. Υπεύθ.: Καθ. Μ. Τζάνη. Συμμετέχοντες-μέλη ΔΕΠ: Καθ. Γ. Καλκάνης, Καθ. Εμ. Κολιάδης. Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Καποδίστριας», Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών ΕΚΠΑ. [Αθήνα, 03/07/2006-03/07/2007].
 47. Μετέχων Ερευνητής στην χρηματοδοτούμενη έρευνα «Σχεδιασμός ερευνητικού εργαλείου αξιολόγησης του δημιουργικού κλίματος μιας σχολικής μονάδας ως χώρου εργασίας». Συμμετέχοντες ερευνητές: δρ. Φ. Κούσουλας (κύριος ερευνητής), δρ. Κεχαγιάς, Χ. (ερευνητής). Επιστ. Υπεύθ.: Καθ. Μ. Τζάνη. Συμμετέχοντες-μέλη ΔΕΠ: Λέκτ. Η. Μυλωνάκου. Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Καποδίστριας», Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών ΕΚΠΑ. [Αθήνα, 03/07/2006-03/07/2007].
 48. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη – προβολή πολιτιστικής κληρονομιάς Λαυρεωτικής (Δήμος Λαυρεωτικής (Διακήρυξη αριθμός: 1/2005, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, EL_008/04/2005, Ε.Κ.Π.Α., Εργαστήριο Βιοφυσικό Περιβάλλον: Νευροεπιστήμες & Μάθηση, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος) [02/02/2006-30/04/2006] & [01/07/2006-31/08/2006].
 49. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δάσκαλοι) 2002-2005-ΠΤΔΕ» στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηματοδοτήθηκε από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους για τα διαστήματα [01/01/2006-30/06/2006] & [01/09/2006-30/11/2006].
 50. Διοργάνωση του Α’ Θερινού Σχολείου Δελφών, με θέμα «Δυναμικές Στρατηγικές στην Εκπαίδευση». Εργαστήριο Βιοφυσικό Περιβάλλον, Νευροεπιστήμες και Μάθηση ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ. [Δελφοί, 17-21/08/2005].
 51. Συμμετοχή στην Έκθεση: «Το ΕΚΠΑ στην Εβδομάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας» Ερμής. Εργαστήρια: Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος. Βιοφυσικό Περιβάλλον, Νευροεπιστήμες και Μάθηση ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ. Προβολή δειγμάτων από το ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου Αθηνών στους τομείς του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης, των Θετικών Επιστημών, της Τεχνολογίας και της Ιατρικής. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ζάππειο Μέγαρο [Αθήνα, 30/06/2005-07/07/2005].
 52. Κεχαγιάς, Χ. (2005). Μεθοδολογία της Φυσικής Αγωγής». Στο Τζάνη, Μ. Πιλοτικό Ολοήμερο Σχολείο: Μια Ελληνική πρόταση για το σχολείο του μέλλοντος. Θεσσαλονίκη: Ερωδιός. (βιβλίο)
 53. Έρευνα στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. PhDΤμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βαθμός: «Άριστα» (παμψηφεί). Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Το αγωνιστικό πνεύμα των Ελλήνων μέσα από τους Επιταφίους Αθλητικούς Αγώνες ως λειτουργική αρχή της κοινωνικής ζωής». Επταμελής εξεταστική επιτροπή: Καθ. Σαρρής Νεοκλής (Πάντειο Παν/μιο – επιβλέπων), Καθ. Τζάνη Μαρία (ΕΚΠΑ), Επ. Καθ. Μυστακίδου Αικ. (ΑΠΘ), Καθ. Τριλιανός Αθανάσιος (ΕΚΠΑ), Καθ. Καλκάνης Γεώργιος (ΕΚΠΑ), Αν. Καθ. Μελετιάδης Χάρης (ΑΠΘ), Καθ. Περεντίδης Σταύρος (Παν/μιο Θεσσαλίας). [Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 16/06/2005].
 54. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δάσκαλοι) 2002-2005-ΠΤΔΕ» στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηματοδοτήθηκε από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους για τα διαστήματα [01/06/2005-31/7/2005] & [1/9/2005-31/12/2005].
 55. Κύριος Ερευνητής στην χρηματοδοτούμενη έρευνα «Το Ελληνικό Μέτρο. Μια κωδικοποιημένη μορφή του Φυσικού Νόμου (ΙΙ). Εφαρμογές στην Διδακτική της Φυσικής και της Μουσικοκινητικής Αγωγής στην Α’βάθμια Εκπαίδευση. Παραγωγή ειδικών καινοτόμων λογισμικών». Συμμετέχοντες ερευνητές: Κεχαγιάς, Χ. (κύριος ερευνητής), Στατεράς, Χ. (δρ. ερευνητής, Μαθηματικός), Κούσουλας, Φ. (δρ. ερευνητής, εκπαιδευτικός), Σταμάτη, Ε. (ερευν. εκπαιδευτικός), Καραμπίνη, Π. (ερευνητής φιλόλογος), Κρέμου, Έ. (ερευνητής, εκπαιδευτικός). Επιστ. Υπεύθ.: Καθ. Μ. Τζάνη. Συμμετέχοντες-μέλη ΔΕΠ: Καθ. Αθ. Τριλιανός, Καθ. Εμ. Κολιάδης, Αν. Καθ. Ι. Κεκές, Λέκτ. Η. Μυλωνάκου. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Καποδίστριας», Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών ΕΚΠΑ. [Αθήνα, 24/01/2005-24/01/2006].
 56. Ιδρυτικό μέλος του Εργαστηρίου «Βιοφυσικό Περιβάλλον: Νευροεπιστήμες & Μάθηση» (ΦΕΚ 1262/17-08-2004) : Έρευνα των Βιολογικών – Φυσιολογικών παραμέτρων των συναισθηματικών και γνωστικών λειτουργιών. Μελέτη των παραγόντων μάθησης από την περιοχή του περιβάλλοντος στο οποίο ζει και αναπτύσσεται ο άνθρωπος (βιολογικού και κοινωνικού) και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εξέλιξη της φιλοσοφίας, υπό το πρίσμα των ερευνών των νευροεπιστημών και την επίδραση των νέων τεχνολογιών. Συστημική θεώρηση στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Συνδρομή των νέων πορισμάτων από τους τομείς της φυσιολογίας, βιολογίας και των νευροεπιστημών στην εκπαίδευση κλπ. ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ. [Αθήνα, 17/08/2004-06/04/2017]
 57. Συμμετοχή στην έρευνα «Διάγνωση της αποτελεσματικότητας του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος και δημιουργία μοντέλου μόνιμης αξιολόγησής του» (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, [Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ] «Αποτίμηση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών και των θεσμοθετημένων οργάνων της εκπαίδευσης» (Ενέργεια 2.1.2, κατηγορία πράξεων (β) του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, αρ. πρωτ. 196/ΚΕΕ/11-03-03) [01/01/2004-30/04/2004].
 58. Ερευνητική συνεργασία με τον Em. Professor Robert Sonkowsky (Classical and Near East Studies Department, University of Minnesota, USA) πάνω σε ζητήματα αρχαίας Ελληνικής Μετρικής και εγκεφαλικής δραστηριότητας (brain wave activity associated with poetic rhythm). Professor Sonkowsky passed away peacefully /November 16th 2014. Επίσης, με τον Em. Professor Stephen Daitz (Department of Classical Languages and Hebrew at The City College and the CUNY Graduate Center, σε θέματα μελέτης της αρχαίας ελληνικής μετρικής στις Κωμωδίες του Αριστοφάνη και των μετρικών – ρητορικών σχημάτων. (Prof. Daitz died in June 19, 2014) [24/03/2003-30/11/2007].
 59. Συμμετοχή στην έρευνα «Διάγνωση της αποτελεσματικότητας του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος και δημιουργία μοντέλου μόνιμης αξιολόγησής του» (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, [Πανεπιστήμιο Αθηνών-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Κέντρο εκπαιδευτικής Έρευνας] «Αποτίμηση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών και των θεσμοθετημένων οργάνων της εκπαίδευσης» (Ενέργεια 2.1.2, κατηγορία πράξεων (β) του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, αρ. πρωτ. 196/ΚΕΕ/11-03-03) [01/02/2003-20/09/2003].
 60. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Εκπαίδευση εκπαιδευτών κομμωτών» [Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 08/01/2003-20/03/2003] & [01/05/2003-29/06/2003].
 61. Κύριος Ερευνητής στην χρηματοδοτούμενη έρευνα «Το Ελληνικό Μέτρο. Μια κωδικοποιημένη μορφή του συμπαντικού νόμου. Εφαρμογές στην Διδακτική της Φυσικής και της Μουσικοκινητικής Αγωγής στην Α’βάθμια Εκπαίδευση. Παραγωγή ειδικών καινοτόμων λογισμικών». Επ. Υπεύθ.: Καθ. Μ. Τζάνη. Συμμετέχων Καθ. Αθ. Παππάς. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Καποδίστριας», Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών ΕΚΠΑ. [Αθήνα, 10/01/2003-10/06/2003].
 62. Κύριος Ερευνητής στην χρηματοδοτούμενη έρευνα «Η επίδραση της θεσμοθετημένης μαθηματικής εκπαίδευσης στην μαθηματική ικανότητα των μαθητών της Β’ θμιας εκπαίδευσης (γ’ γυμνασίου – γ’ λυκείου)». Επ. Υπεύθ.: Καθ. Μ. Τζάνη. Συμμετέχων Καθ. Γ. Δημάκος. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Καποδίστριας», Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών ΕΚΠΑ. [Αθήνα, 10/01/2003-10/06/2003].
 63. Μέλος της ομάδας για την Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου Λαέρτης»- Πιλοτική αξιοποίηση Δικτυακής και Υπολογιστικής Υποδομής στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση της Ενέργειας «Οδύσσεια», μετά τη δεύτερη σχολική χρονιά εφαρμογής του (ΥΠΕΠΘ, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Conceptum Α.Ε., Exodus Α.Ε., Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες (Interface) Α.Ε., Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, ΕΚΠΑ) [Πάτρα, 21/10/2002].
 64. Σύνταξη Μελέτης Βιωσιμότητας του έργου «Λαέρτης»- Πιλοτική αξιοποίηση Δικτυακής και Υπολογιστικής Υποδομής στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση της Ενέργειας «Οδύσσεια». (ΥΠΕΠΘ, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Conceptum Α.Ε., Exodus Α.Ε., Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες (Interface) Α.Ε., Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, ΕΚΠΑ) [Πάτρα, 18/10/2002].
 65. Μέλος του Σπουδαστηρίου Κοινωνιολογίας και Φιλοσοφίας της Παιδείας (υπ. Καθ. Μ. Τζάνη). Μελέτη και διερεύνηση ζητημάτων, όπως Εκπαίδευση και εξουσιαστικές σχέσεις, Παιδεία-Αγωγή και πολιτικές επιλογές, σύνδεση των αξιών με μοντέλα αγωγής, παιδαγωγική στήριξη λογισμικών κλπ. [Αθήνα, 01/10/2002-17/08/2012].
 66. Επιστημονικός Υπεύθυνος για την διεξαγωγή της εκδήλωσης «Παμβοιώτια Άθλα: Άθλα στη Βοιωτία, αναβίωση- ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων του αρχαίου πεντάθλου» (Νομαρχία Βοιωτίας). Οι αγώνες διεξήχθησαν στις 21-22/09/2002 υπό τον συντονισμό του ΟΝΝΑΒ, μετά την παραίτηση του επ. υπευθύνου [Λειβαδιά, 02/04/2002-01/07/2002]. 
 67. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Συμμαχία-Εκπαιδευτικό πολυχρηστικό εργαλείο προσομοίωσης», ΥΠΕΠΘ, ΕΚΠΑ. [01/04/2002-30/06/2002].
 68. Μέλος του Πολιτιστικού Δικτύου Νομού Μαγνησίας και συμμετοχή στην Ιδρυτική Συνέλευση. Ιδρυτική πράξη για τη σύσταση του πολιτιστικού Δικτύου Νομού Μαγνησίας στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου, με κυρίαρχο σκοπό τη συσπείρωση των πολιτιστικών «δυνάμεων» του Νομού και την αξιοποίηση της δράσης των περιφερειακών πολιτιστικών οργανισμών, φορέων και συλλόγων. (ΕΚΠΟΛ, Νομαρχία Μαγνησίας) [Βόλος, 24/11/2001]. [link
 69. Κεχαγιάς, Χ. (2001). Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μηλεών Μαγνησίας με σκοπό την έναρξη συνεργασίας με το Ariston University. [Μηλιές Μαγνησίας, 13/07/2001].
 70. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Πιλοτική αξιοποίηση δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής σε Ενιαία Λύκεια», ΕΑΙΤΥ/ΥΠΕΠΘ, ΕΚΠΑ. [01/06/2001-31/12/2001].
 71. Αξιολόγηση Προγράμματος TEE «ΛΑΕΡΤΗΣ» [ΕΚΠΑ, εταιρεία «Conceptum”. [Αθήνα, 2001].
 72. Έρευνα: «Το ποιητικό μέτρο ως δομικό  στοιχείο του ελληνικού ήθους. Ανταπόκριση σε συναισθηματικές φορτίσεις, κοινωνικές συμπεριφορές (πρότυπα, νόρμες) και πολιτικές συμπεριφορές». [Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών]. [Αθήνα, 2001]. Report
 73. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής εορτασμών της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού, Ξένιος, ΑΠΟΔΠ Πορταριάς [Πορταριά, 19/05/2001].
 74. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα Ε12-«Λαέρτης» Πιλοτική αξιοποίηση δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) (70/3/5279) ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α. ΙΤΥ), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Β’, Γ’ ΚΠΣ ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. [26/1/2001-18/10/2002]. (info)
 75. Μέλος του Πολιτιστικού- Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Πορταριάς Μαγνησίας (ΑΠΟΔΠ), [Πορταριά, 01/01/2001-31/12/2002].
 76. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Συμμαχία-Εκπαιδευτικό πολυχρηστικό εργαλείο προσομοίωσης», ΥΠΕΠΘ, ΕΚΠΑ. [01/01/2001-31/12/2001].
 77. Μέλος του Δικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων Μαγνησίας (ΔΙΚΕΟΜΑ), [Βόλος, 12/12/2000-30/12/2001].
 78. Μέλος του Πολιτιστικού- Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Πορταριάς Μαγνησίας (ΑΠΟΔΠ), [Πορταριά, 09/12/2000-31/12/2001].
 79. Επιστημονικός Υπεύθυνος προγραμμάτων Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού Δήμου Πορταριάς: α) Παιδί & αθλητισμός, β) Άθληση και Γυναίκα, γ) Ορειβασία- Πεζοπορία, δ) Ελληνική μουσική αγωγή [Πορταριά, 10/11/2000].
 80. Επιστημονικός υπεύθυνος προετοιμασίας και διεξαγωγής των Αγώνων «Άθλα επί Πηλίω» (προσπάθεια αναβίωσης των σημαντικότερων αθλητικών – μουσικών αγωνισμάτων (πάλη, πυγμή, παγκράτιο, άλμα εις μήκος με αλτήρες, ακοντισμός εκηβόλος, δισκοβολία από στάση, όρχηση, μονωδία, έφιππος λαμπαδηδρομία, δρόμος σταδίου, δόλιχος δρόμος κλπ.), Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού [Πορταριά, 01/10/2000].
 81. Υπεύθυνος σύνταξης ιστοσελίδων (προβολή-δημοσιότητα) για το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εργαζομένων στην Πληροφορική», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 38203/4240 Υπουργείου Ανάπτυξης). [Βόλος, 02/08/2000].
 82. Υπεύθυνος προώθησης στην Αγορά Εργασίας προγράμματος «Χρήση Η/Υ για Γραμματείς (Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών)». Πρόγραμμα Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας  (εγκριτ. απόφ. 6482/14-12-99 ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ). [Βόλος, 02/08/2000].
 83. Υπεύθυνος σύνταξης ιστοσελίδων (προβολή-δημοσιότητα) του προγράμματος «Γραμματεία Διοικήσεως», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Γεν. Γραμ. Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων Α.Π. 300694/31-12-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 25/07/2000].
 84. Μέλος επιτροπής διοργάνωσης του 3ου Διεθνούς Παιδικού Φεστιβάλ Χορού, Πλ. Μελίνας Μερκούρη, Καλλιτεχνικός Οργανισμός Δήμου Πορταριάς [Πορταριά, 11/07/2000].
 85. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων και πολιτιστική πολιτική», με σκοπό τη δημιουργία Δικτύου Πολιτιστικών Οργανισμών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας [05/07/2001] (pdf)
 86. Διοικητικό προσωπικό για το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εργαζομένων στην Πληροφορική», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 38203/4240 Υπουργείου Ανάπτυξης). [Βόλος, 05/06/2000-10/08/2000].
 87. Υπεύθυνος Σύνταξης ιστοσελίδων στο internet (δημοσιότητα) Προγράμματος «Εκπαίδευση Εργαζομένων στην Πληροφορική», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 38203/4240 Υπουργείου Ανάπτυξης). [Βόλος, 05/06/2000-10/08/2000].
 88. Υπεύθυνος προώθησης στην Αγορά Εργασίας προγράμματος «Χρήση Η/Υ για Γραμματείς (Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών)». Πρόγραμμα Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας  (εγκριτ. απόφ. 6482/14-12-99 ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ). [01/06/2000-29/09/2000].
 89. Μέλος Επιτροπής για το σχεδιασμό, έρευνα και τις ειδικές ενέργειες προετοιμασίας για τη δημιουργία του Πολιτιστικού- Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Πορταριάς Μαγνησίας (ΑΠΟΔΠ) [Πορταριά, 01/06/2000-08/12/2000].
 90. Μέλος Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος «Εκπαίδευση Εργαζομένων στην Πληροφορική», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 38203/4240 Υπουργείου Ανάπτυξης). [Βόλος, 31/05/2000].
 91. Υπεύθυνος σύνταξης ιστοσελίδων (δημοσιότητα) του προγράμματος «Γραμματεία Διοικήσεως», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Γεν. Γραμ. Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων Α.Π. 300694/31-12-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 15/05/2000-30/06/2000]. 
 92. Υπεύθυνος δημιουργίας ιστοσελίδων (δημοσιότητα web) προγράμματος «Χρήση Η/Υ για Γραμματείς (Προκατάρτιση)». Πρόγραμμα Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών (εγκριτ. απόφ. 6482/14-12-99 ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ). [28/04/2000]. 
 93. Υπεύθυνος Σύνταξης προγράμματος «Χρήση Η/Υ για Γραμματείς (προετοιμασία- υποβολή αιτήσεων – Κατάρτιση)». Πρόγραμμα Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών (εγκριτ. απόφ. 6482/14-12-99 ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ). [24/04/2000].
 94. Υπεύθυνος Σύνταξης προγράμματος «Χρήση Η/Υ για Γραμματείς (προκατάρτιση)». Πρόγραμμα Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών (εγκριτ. απόφ. 6482/14-12-99 ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ). [27/03/2000].
 95. Διοικητικό προσωπικό στο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης & προώθησης στην απασχόληση «Ορεινές Τουριστικές Διαδρομές», (6523ΠΕΠ/20-12-1999/Περιφέρεια Θεσσαλίας). ΚΕΚ – ΝΕΛΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. [Βόλος, Πήλιο, 24/03/2000-21/06/2000].
 96. Διδασκαλία στο πρόγραμμα «Ορεινές Τουριστικές Διαδρομές». Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης & προώθησης στην απασχόληση ΚΕΚ – ΝΕΛΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, (25 ώρες). [Βόλος, Πήλιο, 24/03/2000-21/06/2000].
 97. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Γραμματεία Διοικήσεως», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 108285/19-03-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 24/03/2000-30/06/2000].
 98. Αξιολογητής στο πρόγραμμα «Ορεινές Τουριστικές Διαδρομές». Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης & προώθησης στην απασχόληση ΚΕΚ – ΝΕΛΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. [Βόλος, Πήλιο, 24/03/2000-21/06/2000].
 99. Υπεύθυνος δημοσιότητας στο πρόγραμμα «Ορεινές Τουριστικές Διαδρομές», (6523ΠΕΠ/20-12-1999/Περιφέρεια Θεσσαλίας). ΚΕΚ – ΝΕΛΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. [Βόλος, Πήλιο, 24/03/2000-21/06/2000].
 100. Διδασκαλία στο πρόγραμμα «Χρήση Η/Υ για Γραμματείς». Πρόγραμμα Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών (εγκριτ. απόφ. 6482/14-12-99 ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ). [Βόλος, 21/03/2000].
 101. Αξιολογητής του προγράμματος «Τεχνολογία φυσικού αερίου», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 08/03/2000].
 102. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος «Άθλα επί Πηλίω – Αγώνες Ελλήνων» (προσπάθεια αναβίωσης των σημαντικότερων αθλητικών – μουσικών αγωνισμάτων (πάλη, πυγμή, παγκράτιο, άλμα εις μήκος με αλτήρες, ακοντισμός εκηβόλος, δισκοβολία από στάση, όρχηση, μονωδία, έφιππος λαμπαδηδρομία, δρόμος σταδίου, δόλιχος δρόμος κλπ.), Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού [Μαγνησία, 01/03/2000-01/10/2000].
 103. Υπεύθυνος σύνταξης ιστοσελίδων στο internet του προγράμματος «Χρήση Η/Υ για Γραμματείς – Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών». Πρόγραμμα Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών (εγκριτ. απόφ. 6482/14-12-99 ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ). ΚΕΚ-ΝΕΛΕ Μαγνησίας [Βόλος, 28/02/2000-30/06/2000].
 104. Υπεύθυνος Προώθησης στην Αγορά Εργασίας για το πρόγραμμα «Χρήση Η/Υ για Γραμματείς – Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών». Πρόγραμμα Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών (εγκριτ. απόφ. 6482/14-12-99 ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ). ΚΕΚ-ΝΕΛΕ Μαγνησίας [Βόλος, 28/02/2000-28/12/2000].
 105. Υπεύθυνος δημιουργίας-δημοσίευσης ιστοσελίδων στο internet για το πρόγραμμα Καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού «Οργάνωση μικρών επιχειρήσεων- Τσιγγάνοι», (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας, εγκρ. 1000078/30/04/1999 Υπ. Εργασίας) [Βόλος, 10/01/2000-24/01/2000].
 106. Υπεύθυνος σύνταξης ιστοσελίδων στο internet – δημοσιότητα στο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης & προώθησης στην απασχόληση «Ορεινές Τουριστικές Διαδρομές», (6523ΠΕΠ/20-12-1999/Περιφέρεια Θεσσαλίας). ΚΕΚ – ΝΕΛΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. [Βόλος, 29/11/1999].
 107. Αξιολογητής του προγράμματος «Τεχνολογία Φυσικού Αερίου«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (ΥΑ 107980/02-07-1998  Υπουργείο Εργασίας). [Βόλος, 29/11/1999-23/03/2000].
 108. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος «Προσαρμογή των ΜΜΕ στο Ευρώ«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (ΚΥΑ 34024/3098/16-11-1999 & Υ.Α. 34456/3086/22-11-1999 Υπουργείο Ανάπτυξης). [Βόλος, 23/11/1999].
 109. Υπεύθυνος σύνταξης του προγράμματος «Προσαρμογή των ΜΜΕ στο Ευρώ«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (ΚΥΑ 34024/3098/16-11-1999 & Υ.Α. 34456/3086/22-11-1999 Υπουργείο Ανάπτυξης). [Βόλος, 23/11/1999].
 110. Υπεύθυνος σύνταξης του προγράμματος «Ίδρυση- Οργάνωση – Διοίκηση & Λειτουργία ΜΜΕ (Νέοι επιχειρηματίες)«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (ΚΥΑ 34024/3098/16-11-1999 & Υ.Α. 34456/3086/22-11-1999 Υπουργείο Ανάπτυξης). [Βόλος, 23/11/1999].
 111. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Σχεδιασμός με Η/Υ – συστήματα CAD – Βιομηχανικές εφαρμογές«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (ΚΥΑ 34024/3098/16-11-1999 & Υ.Α. 34456/3086/22-11-1999 Υπουργείο Ανάπτυξης). [Βόλος, 23/11/1999].
 112. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Logistics – Management«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (ΚΥΑ 34024/3098/16-11-1999 & Υ.Α. 34456/3086/22-11-1999 Υπουργείο Ανάπτυξης). [Βόλος, 23/11/1999].
 113. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Εκπαίδευση Εργαζομένων στην Πληροφορική«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (ΚΥΑ 34024/3098/16-11-1999 & Υ.Α. 34456/3086/22-11-1999 Υπουργείο Ανάπτυξης). [Βόλος, 23/11/1999].
 114. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Προσαρμογή των ΜΜΕ στο Ευρώ«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (ΚΥΑ 34024/3098/16-11-1999 & Υ.Α. 34456/3086/22-11-1999 Υπουργείο Ανάπτυξης). [Βόλος, 23/11/1999].
 115. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Διοίκηση Έργων«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (ΚΥΑ 34024/3098/16-11-1999 & Υ.Α. 34456/3086/22-11-1999 Υπουργείο Ανάπτυξης). [Βόλος, 23/11/1999].
 116. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Συγκολλήσεις -Επεξεργασία μετάλλων«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (ΚΥΑ 34024/3098/16-11-1999 & Υ.Α. 34456/3086/22-11-1999 Υπουργείο Ανάπτυξης). [Βόλος, 23/11/1999].
 117. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Διοίκηση Ολικής ¨Ποιότητας/ Διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικός έλεγχος«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (ΚΥΑ 34024/3098/16-11-1999 & Υ.Α. 34456/3086/22-11-1999 Υπουργείο Ανάπτυξης). [Βόλος, 23/11/1999].
 118. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Ίδρυση- Οργάνωση – Διοίκηση & Λειτουργία ΜΜΕ (Νέοι επιχειρηματίες)«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (ΚΥΑ 34024/3098/16-11-1999 & Υ.Α. 34456/3086/22-11-1999 Υπουργείο Ανάπτυξης). [Βόλος, 23/11/1999].
 119. Εκπαιδευτής σε προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης & προώθησης στην απασχόληση.  (6523ΠΕΠ/20-12-1999/Περιφέρεια Θεσσαλίας). ΚΕΚ – ΝΕΛΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. [Βόλος, 1999].
 120. Υπεύθυνος σύνταξης του προγράμματος «Συνοδοί Ορεινών Δραστηριοτήτων«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/01/07/1998 Υπουργείο Εργασίας). [Βόλος, 22/09/1999-02/02/2000].
 121. Αξιολογητής του προγράμματος «Τεχνολογία μετάλλων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 21/09/1999].
 122. Αξιολογητής του προγράμματος «Αυτοματισμός Γραφείου», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 21/09/1999].
 123. Αξιολογητής του προγράμματος «Εφαρμογές του ίντερνετ στην τηλεεργασία, τηλεϊατρική, ηλεκτρονικό εμπόριο», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 21/09/1999].
 124. Αξιολογητής του προγράμματος «Μηχανογραφημένη Λογιστική- Κοστολόγηση – Φοροτεχνικά», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 21/09/1999].
 125. Αξιολογητής του προγράμματος «Ορεινές τουριστικές διαδρομές», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 21/09/1999].
 126. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Τεχνολογία μετάλλων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 21/09/1999].
 127. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Αυτοματισμός Γραφείου», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 21/09/1999].
 128. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Εφαρμογές του ίντερνετ στην τηλεεργασία, τηλεϊατρική, ηλεκτρονικό εμπόριο», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 21/09/1999].
 129. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Μηχανογραφημένη Λογιστική- Κοστολόγηση – Φοροτεχνικά», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 21/09/1999].
 130. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Ορεινές τουριστικές διαδρομές», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 21/09/1999].
 131. Υπεύθυνος προβολής-δημοσιότητας για το πρόγραμμα Καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού «Οργάνωση μικρών επιχειρήσεων- Τσιγγάνοι», (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας, εγκρ. 1000078/30/04/1999 Υπ. Εργασίας) [Βόλος, 13/09/1999-17/02/2000].
 132. Υπεύθυνος σύνταξης-υποβολής του προγράμματος «Ανάπτυξη συστημάτων βάσεων δεδομένων -εφαρμογές internet», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 108285/19-03-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 08/09/1999].
 133. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Γραμματεία Διοικήσεως», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 108285/19-03-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 08/09/1999].
 134. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Ηλεκτρονικό Εμπόριο», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 108285/19-03-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 08/09/1999].
 135. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Συστήματα πολυμέσων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 108285/19-03-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 08/09/1999].
 136. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού – συνοδοί ορεινών δραστηριοτήτων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 108285/19-03-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 08/09/1999].
 137. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 108285/19-03-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 08/09/1999].
 138. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Σχεδιασμός -διαχείριση -παρακολούθηση κοινοτικών προγραμμάτων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 108285/19-03-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 08/09/1999].
 139. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα -βοηθοί χρηματιστηριακών εργασιών», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 108285/19-03-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 08/09/1999].
 140. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Στελέχη τουριστικών γραφείων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 108285/19-03-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 08/09/1999].
 141. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Αυτοματισμός γραφείου», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 108285/19-03-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 08/09/1999].
 142. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Ανάπτυξη συστημάτων βάσεων δεδομένων -Εφαρμογές internet», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 108285/19-03-1999 & Υ.Α. 107454/02-06-1998 Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) [Βόλος, 08/09/1999].
 143. Επιστημονικός Υπεύθυνος για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση του Προγράμματος Μαζικού Αθλητισμού Δήμου Πορταριάς – Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) «Αθλητισμός και Γυναίκα«. [Αθήνα -Πορταριά Μαγνησίας, 01/09/1999-08/12/1999].
 144. Επιστημονικός Υπεύθυνος για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση του Προγράμματος Μαζικού Αθλητισμού Δήμου Πορταριάς – Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) «Αθλητισμός και Παιδί«. [Αθήνα -Πορταριά Μαγνησίας, 01/09/1999-08/12/1999].
 145. Επιστημονικός Υπεύθυνος για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση του Προγράμματος Μαζικού Αθλητισμού Δήμου Πορταριάς – Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) «Καινοτόμα Προγράμματα«. [Αθήνα -Πορταριά Μαγνησίας, 01/09/1999-08/12/1999].
 146. Επιστημονικός Υπεύθυνος για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση του Προγράμματος Μαζικού Αθλητισμού Δήμου Πορταριάς – Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) «Ελληνική Ρυθμική-Κινητική Αγωγή«. [Αθήνα -Πορταριά Μαγνησίας, 01/09/1999-08/12/1999].
 147. Αρχηγός και υπεύθυνος της εκπαιδευτικής μεθόδου διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας της διαπολιτισμικής κατασκήνωσης του Ταμιείου Θράκης, με τη συμμετοχή 150 μαθητών από τα ορεινά χωριά της Θράκης, από την Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Γεωργία. (Ταμιείον Θράκης, Δ’ Σώμα Στρατού, Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου [Άβδηρα, Ξάνθη, 16/08/1999-28/08/1999]. 
 148. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Εισαγωγή στους Η/Υ – Αυτοματισμός γραφείου», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 149. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 150. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Εφαρμογές του internet στην τηλεεργασία, τηλεϊατρική, ηλεκτρονικό εμπόριο», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 151. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Στελέχη τουριστικών γραφείων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 152. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Τεχνολογία φυσικού αερίου», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 153. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Τεχνολογία μετάλλων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 154. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Ανάπτυξη πολυμέσων σε δικτυακό περιβάλλον», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 155.  Αξιολογητής του προγράμματος «Εισαγωγή στους Η/Υ – Αυτοματισμός γραφείου», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 156. Αξιολογητής του προγράμματος «Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 157. Αξιολογητής του προγράμματος «Εφαρμογές του internet στην τηλεεργασία, τηλεϊατρική, ηλεκτρονικό εμπόριο», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 158. Αξιολογητής του προγράμματος «Στελέχη τουριστικών γραφείων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 159. Αξιολογητής του προγράμματος «Τεχνολογία φυσικού αερίου», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 160. Αξιολογητής του προγράμματος «Τεχνολογία μετάλλων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 161. Αξιολογητής του προγράμματος «Ανάπτυξη πολυμέσων σε δικτυακό περιβάλλον», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107980/02-07-1998 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 25/05/1999].
 162. Υπεύθυνος σύνταξης-υποβολής του προγράμματος «Χρήση Η/Υ για Γραμματείς», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 109158/20-04-1999 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 14/05/1999].
 163. Υπεύθυνος σύνταξης-υποβολής του προγράμματος «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 109158/20-04-1999 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 14/05/1999].
 164. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Χρήση Η/Υ για Γραμματείς», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 109158/20-04-1999 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 14/05/1999-17/01/2000].
 165. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Κατάρτιση παλιννοστούντων σε δραστηριότητες ταξιδιωτικών γραφείων και υποδοχής πελατών», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 109158/20-04-1999 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 14/05/1999].
 166. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Χρήση Η/Υ στον τουρισμό», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 109158/20-04-1999 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 14/05/1999].
 167. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 109158/20-04-1999 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 14/05/1999].
 168. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Μηχανολογία- Ηλεκτρολογία αυτοκινήτου», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 109158/20-04-1999 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 14/05/1999].
 169. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Προώθηση αγροτικών προϊόντων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 109158/20-04-1999 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 14/05/1999].
 170. Υπεύθυνος δημοσιότητας του προγράμματος «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 109158/20-04-1999 ΠΕΠ Θεσσαλίας) [Βόλος, 14/05/1999]. 
 171. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Ε13 – «ΕΛΠΗΝΩΡ» Πιλοτική αξιοποίηση δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής σε Ενιαία Λύκεια. (ΚΑ 70/3/5860) ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ  Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Β’,Γ’ ΚΠΣ ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο [Αθήνα, 30/4/1999-18/2/2003].
 172. Υπεύθυνος υλοποίησης προγράμματος «Ρυθμική Κινητική Αγωγή» (4 τμήματα). Δήμος Πορταριάς Μαγνησίας, Ενιαία Επιτροπή Προγραμμάτων Άθλησης, Εθνική Επιτροπή Μαζικού Αθλητισμού Υπουργείο Πολιτισμού [Πορταριά Μαγνησίας, 01/04/1999-30/07/1999].
 173. Επιστημονικός Υπεύθυνος πιλοτικού προγράμματος Ελληνικής ρυθμικής αγωγής υπό τον τίτλο «Κένταυρος» (συνδυασμός αθλητικών ασκήσεων και παραδοσιακής μουσικής). Δήμος Πορταριάς Μαγνησίας [Πορταριά, 10/03/1999-20/06/1999].
 174. Υπεύθυνος προγράμματος διδασκαλίας στοιχείων θεάτρου και γλώσσας, σε συνδυασμό με γυμναστική, μουσική και χορό, υπό τον τίτλο «Πένταθλο». [Πορταριά, 01/03/1999-30/06/1999].
 175. Υπεύθυνος προετοιμασίας & υποβολής προγράμματος Καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού «Οργάνωση μικρών επιχειρήσεων- Τσιγγάνοι», (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας, εγκρ. 1000078/30/04/1999 Υπ. Εργασίας) [Βόλος, 16/11/1998-30/11/1999].
 176. Διδασκαλία. Ελληνική Μουσικοκινητική Αγωγή, (240 ώρες). Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. [Δήμος Πορταριάς Μαγνησίας, 10/1998-06/1999].
 177. Συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Μαζικού Αθλητισμού στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης καινοτόμων δραστηριοτήτων και ειδικότερα στο πρόγραμμα «Γυμναστική και Μουσική». Εθνική Επιτροπή Μαζικού Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Υπουργείο Πολιτισμού [Αθήνα, 1998-1999].
 178. Αρχηγός και υπεύθυνος της εκπαιδευτικής μεθόδου διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας της πολιτισμικής και μορφωτικής κατασκήνωσης του Ταμιείου Θράκης, με τη συμμετοχή 75 μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου, προερχομένων από τις Ελληνικές κοινότητες των Βαλκανικών και παρευξεινίων χωρών [Άβδηρα, Ξάνθη, 06/08/1998-24/08/1998].
 179. Διδασκαλία Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών στις Ένοπλες Δυνάμεις και Πρόταση διδασκαλίας τους προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας-Στρατός Ξηράς [Δ’ Σώμα Στρατού, Ξάνθη, 10/10/1998].
 180. Αξιολογητής του προγράμματος «Μηχανολογία αυτοκινήτου», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας) [Βόλος, 16/01/1998-30/01/1999].
 181. Αξιολογητής του προγράμματος «Χρήση Η/Υ για Γραμματείς», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας) [Βόλος, 16/01/1998-30/01/1999].
 182. Αξιολογητής του προγράμματος «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας) [Βόλος, 16/01/1998-30/01/1999].
 183. Αξιολογητής του προγράμματος «Χρήση της Πληροφορικής στον τουρισμό», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας) [Βόλος, 16/01/1998-30/01/1999].
 184. Αξιολογητής του προγράμματος «Οργάνωση μικρών επιχειρήσεων», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας) [Βόλος, 16/01/1998-30/01/1999].
 185. Υπεύθυνος για την «προετοιμασία και υποβολή προγράμματος Καταπολέμησης του Κοινωνικού αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας: Οργάνωση μικρών επιχειρήσεων: Τσιγγάνοι«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας, εγκρ. 1000078/30/04/1999 Υπ. Εργασίας) [Βόλος, 16/01/1998-30/01/1999].
 186. Υπεύθυνος για την κατασκευή και δημοσίευση ιστοσελίδων στο internet του προγράμματος «Μηχανολογία αυτοκινήτου», ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας) [Βόλος, 16/01/1998-30/01/1999].
 187. Υπεύθυνος για την κατασκευή και δημοσίευση ιστοσελίδων στο internet του προγράμματος «Χρήση Η/Υ για Γραμματείς«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας) [Βόλος, 16/01/1998-30/01/1999].
 188. Υπεύθυνος για την κατασκευή και δημοσίευση ιστοσελίδων στο internet του προγράμματος «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας) [Βόλος, 16/01/1998-30/01/1999].
 189. Υπεύθυνος για την κατασκευή και δημοσίευση ιστοσελίδων στο internet του προγράμματος «Χρήση της Πληροφορικής στον τουρισμό«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας) [Βόλος, 16/01/1998-30/01/1999].
 190. Υπεύθυνος για την κατασκευή και δημοσίευση ιστοσελίδων στο internet του προγράμματος «Οργάνωση μικρών επιχειρήσεων«, ΚΕΚ ΝΕΛΕ Μαγνησίας, (Υ.Α. 107934/16-10-1998 Υπουργείου Εργασίας) [Βόλος, 16/01/1998-30/01/1999].
 191. Υπεύθυνος προγράμματος  στην διαπολιτισμική κατασκήνωση του ‘Ταμιείου Θράκης’ για 150 Σαρακατσάνους από την Βουλγαρία. (συνεργασία με Καθ. Γεώργιο Παύλο, Κωνσταντίνο Μοράρο). Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας, ρυθμικής-κινητικής αγωγής. [Άβδηρα Ξάνθη, 11-26/08/1996].
 192. Κεχαγιάς, Χ. (1996). Όρχηση, Μετρική διδασκαλία, Έρευνα: i) Α’ Πυθιόνικος Πινδάρου, ii) Σίκιννις (πανάρχαιος χορός του σατυρικού δράματος). Βραδιά έντεχνου χορού, (συνεργασία με Μπακαλίδου, Φ.), Δημοτική Σχολή Χορού Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κομοτηνής, Ελευθέρια ’96. [Κομοτηνή, 15/05/1996]. [πρόγραμμα].
 193. Διευθυντής προγράμματος «Διδασκαλία Μουσικής-Κινητικής Αγωγής (προσωδία, μέτρο, ρυθμός, σχήματα, αγωγή του λόγου)«. Μ.Γ.Σ. Α.Ε.Κομοτηνής. (συνεργασία με Ανέστη Κώστογλου) [Κομοτηνή, 1996]. [leaflet|εφημερίδα]
 194. Κεχαγιάς, Χ. (1995). Εφαρμογές του αρχαίου Ελληνικού Μέτρου στην σύγχρονη Εκπαίδευση και τον Αθλητισμό,  (διπλωματική εργασία-ειδικότητα), ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. [Κομοτηνή, 09/09/1995]. 
 195. Διευθυντής προγράμματος «Διδασκαλία Μουσικής-Κινητικής Αγωγής (προσωδία, μέτρο, ρυθμός, σχήματα, αγωγή του λόγου)«. Μ.Γ.Σ. Α.Ε. Κομοτηνής. (συνεργασία με Ανέστη Κώστογλου) [Κομοτηνή, 1995]. [leaflet|εφημερίδα]
 196. Συμμετοχή στο Ερευνητικό πρόγραμμα «Ένταξη μειονεκτουσών κοινωνικών ομάδων μέσω προγραμμάτων αγωγής, χρήσης υπηρεσιών υγείας και διαχείρισης περιβάλλοντος» ΕΚΠΑ, [01/04/1994-30/07/1994].

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s