Articles (scientific)

under construction-

ARTICLES (SCIENTIFIC)
 1. Κεχαγιάς, Χ.Θ., & Λάζου, Α. (2021). Ο θεραπευτικός ‘λόγος’ του αρχαίου χορού: λειτουργικές αρχές & φιλοσοφικές προϋποθέσεις. Στο Η Φιλοσοφία ως αντίδοτο του φόβου, 147-232. Αθήνα: Αγγελάκη. [ACA] [RG] [PRG] [pdf]
 2. Dalavouras, G., & Kechagias, C. T. (2021). Social Values and Education: A Brief Comparative Approach from Schwartz to White’s and Hand’s Theories. International Journal of Social Science and Human Research, 4(8), 2087-2091. (doi) [ACA] [RG] [ijssh] [PERG] [pdf] (publ. 2021/08/08)
 3. Skordis, I., Kechagias, CT. & Antoniou, AS. (2021). Letting Nietzsche inside schools? Educational potential and an acknowledgement of the optimism of his philosophySN Soc Sci 1157. (doi) [ACA] [RG] [Springer] [PERG] [pdf] (publ. 2021/06/03)
 4. Kechagias, C., Stefanopoulou, S., & Antoniou, A.-S. (2021). Thucydides and Brexit: Parallels and Functional Principles. European Journal Of Social Sciences Studies, 6(3), 51-68. (DOI) [ACA] [RG] [EJSSS] [PERG] [pdf] (publ. 2021/04/13)
 5. Chatzidaki, N., Kyridis, A., & Kechagias, C. (2021). A view on the Greek Shadow Education at the era of the economic crisis. How do private tutors’ working conditions are formed? European Journal of Education Studies, 8(3), 310-326. (doi) [ACA] [RG] [EJOES] [PERG] (2021/03/26)
 6. Κεχαγιάς, Χ. (2021). Οδηγίες για την εκπόνηση επιστημονικών εργασιών. Αθήνα: Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών [link]
 7. Stefanopoulou, S., Kechagias, C.-T., & Malafantis, K. (2021). Education in Fictional Dystopian Societies: The Case of Veronica Roth’s “Divergent”. Journal of Advances in Education Research, 6(1), 49-59. [ACA] [RG] [JAER] [PERG] (publ. 2021/01/11) 
 8. Κεχαγιάς, Χ-Θ. (2020). Μάθηση και Διδασκαλία στις Νεφέλες του Αριστοφάνη. Το «φροντιστήριον» του Σωκράτη. Eos, 7(1): 66-79. [links: 1, 2, 3, pdf]
 9. Κεχαγιάς, Χ. (2020). Άνθρωπος & μέτρο στον αισχύλειο Προμηθέα. Φιλοσοφία τέχνη θεραπεία-PATh, 1: 95-104. (doi) [RG] [ACA] [PRG].
 10. Κεχαγιάς, Χ. (2020). Προλογισμός. Στο Κορκιδάκης Ε. Η Εθνική Γλώσσα ημών Ελλήνων: Έξοχον σόφισμα και υπείροχον τέχνεργον. Αθήνα: Επιμενίδης ο Κρης, 11-19. [ACA] [RG] [PRG]
 11. Pella, K., Tsoukalochoriti, G., & Kechagias, CT. (2019). Collaborative Iconic And Symbolic Representation Activities Using Edusemiotics In English As A Second Language (ESL): A Philosophical Approach. Journal for Research Scholars and Professionals of English Language Teaching, 3(16), 1-13. [ACA] [RG] [jsrp-elt] [PRG] [pdf] (publ. 2019/11/30)
 12. Chatzidaki, N., & Kechagias, C.-T. (2019). Can We Teach Creativity? Extending Socrates’s Criteria to Modern EducationJournal of Aesthetic Education, 53(4), 86-98. [ACA] [RG] [JAE] [MUSE] [PRG] (publ. 2019/11/03)
 13. Kechagias, C.-T., Antoniou, A.-S. (2019). 7. Goddess Athena as leader and mentor in Homeric epics. In Antoniou, AS., Cooper, C., Gatrell, C. (Eds.), Women, Business and Leadership: Gender and Organisations, (pp. 106-120). Edward Elgar Publishing. (doi) [ACA] [books.google] [PRG] [Elgar] (publ. 2019/04/26)
 14. Κατσίμπρας, Α., & Κεχαγιάς, Χ.-Θ. (2019). Πολιτειότητα και Αμοιβαιότητα στο σύγχρονο Σχολείο: μια φιλοσοφική προσέγγιση. Επιστήμες Αγωγής, 2019(1), 39-56. [ACA] [pdf] [EA] [PRG] (publ. 2019/02/28)
 15. Κεχαγιάς, Χ-Θ., & Μπούτσικα, Ε. (2018). Διδασκαλία και μάθηση στον Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 66, 34-47. [ACA] [RG] [ΠΕΕ] [PRG]
 16. Stefanidou, C., Skordoulis, C., & Kechagias, C. (2018). The Relationship between Student Science Teachers’ Views on Nature of Science and Classroom Practice: Is There Any? Journal of Studies in Education, 8(4), 28-44. (doi) [ACA] [pdf] [RG] [PRG] [JSE] (publ. 2018/11/01)
 17. Kechagias, C., Papaioannou, G., & Antoniou, A.-S. (2018). Burning Socrates’ School down with Aristophanes: Learning and Teaching under Clouds. Revista Dramaturgias, (7), 512-527. [ACA] [RG] [RD] [pdf] [PRG]
 18. Κεχαγιάς, Χ. (2018). Προλογικά Σημειώματα. Στο Σ. Διγενή, Κίτρινο Υποβρύχιο, (σελ. 14-16). Αθήνα: Πατάκης. [ACA] [RG]
 19. Stefanopoulou, S., & Kechagias, C. (2018). Improving the educational practice using simulations in science education. The contribution of Althusser’s theory on the cognitive procedure. European Journal of Education Studies, 4(3), 61-78. (doi) [ACA] [RG] [PRG] [oapub] [pdf]
 20. Κεχαγιάς, Χ. (2016). Αμοιβαιότητα και ανταπόδοση: μορφές και οι απαρχές της φιλοσοφίας της Παιδείας. Eos: Journal of Scientific and Educational Research, 4(2), 151-168. [ACA] [RG] [pdf] [PRG]
 21. Kechagias, C., & Atzampou, M. (2012). Moral values in scholar books: a comparative approach. 8th International Symposium of Delphi Idea: Globalize Impact: Case Greece, National and Kapodistrian University of Athens, Central Building, [Athens, Greece 12/7/2012].
 22. Kechagias, C. (2009). Multidisciplinary approach in primary education. In M. Meri (ed.). Promoting Teacher Education-From Intake system to teaching practice, vol II. Faculty of Education in Jagodina, 7-19.  [academia] [pdf]
 23. Tzani, M., & Kechagias, C. (2009). The Guide and the Mentor. In M. Meri (ed.). Promoting Teacher Education-From Intake system to teaching practice., Faculty of Education in Jagodina, 35-46. [academia] [pdf]
 24. Tzani, M., & Kechagias, C. (2009). Criteria and Methodology of evaluation in Teacher Education. In M. Meri (ed.). Promoting Teacher Education-From Intake system to teaching practice, vol II. Faculty of Education in Jagodina, 197-202. [academia] [pdf]
 25. Κεχαγιάς, Χ. (2009). Προλεγόμενα. Στο Ε. Κορκιδάκης. Μία προσέγγισις των Ηθικών του Χαιρωνέως μυσταγωγού του δελφικού ιερού φιλοσόφου Πλουτάρχου, (σελ. 9-15). Αθήνα: Επιμενίδης ο Κρης. [academia] [pdf]
 26. Kakizis, N.K., Baldoukas, A., Tasios, A., Kechagias, C., Tzani, M. (2009). Technological Recycling of Materials: A novel concept framework for  reinforcing communication and strengthening synergetic integrated education in science and technology principles. International Scientific Conference (eRA-4),  The Conference for the contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education & International Scientific Conference, SynEnergy Forum (S.E.F.-2) – Science and Society Session, (Alternative Educational & Science Communication Concepts). [25/09/09, Spetses, Greece]
 27. Kakizis, N.K., Baldoukas, A., Tasios, A., Kechagias, C., Tzani, M. (2009). The exchange of S&T experiences and the cognitive integration of generations through the implementation of the ‘Technological-Recycling’ concept framework: developing a framework for the exchange of experiences, views and scientific knowledge between parents, pupils and teachers. International Scientific Conference (eRA-4),  The Conference for the contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education & International Scientific Conference, SynEnergy Forum (S.E.F.-2) – Science and Society Session, (Alternative Educational & Science Communication Concepts). [25/09/09, Spetses, Greece]
 28. Kakizis, N.K., Baldoukas, A., Tasios, A., Kechagias, C., Tzani, M. (2009). The integration of scientific knowledge and technological experiences through hands-on science communication workshops. International Scientific Conference (eRA-4),  The Conference for the contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education & International Scientific Conference, SynEnergy Forum (S.E.F.-2) – Science and Society Session, (Alternative Educational & Science Communication Concepts). [25/09/09, Spetses, Greece]
 29. Kechagias, C. (2009). The Doctrine and the Core Rupture. «UZDANICA», Magazine for language, literature and pedagogy. Faculty of Education in Jagodina, University of Kragujevac, Serbia. VI/2, November 2009.
 30. Κεχαγιάς, Χ. (2006). Κοινωνική Προσωδία: ένας νέος προσδιορισμός της προέλευσης και των τρόπων δράσεως των νοητικών οντοτήτων στο πλαίσιο της συνεξέτασης της ανθρώπινης οντολογίας και κοινωνικής τελεολογίας. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με θέμα «Φιλοσοφία των Επιστημών». Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. (6-8/5/2006).
 31. Κεχαγιάς, Χ. (2005). Κοινές Δομικές μορφές της λειτουργίας του νου και της αρχαίας Ελληνικής ποίησης. Η περίπτωση της προσωδίας. Εισήγηση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Βασικών Ιατρικών Επιστημών (Ε.Β.Ι.Ε.Ε. – Ευγενίδειο Ίδρυμα): «Από την Εργαστηριακή Εξέταση στην Κλινική Εφαρμογή & Πράξη«. Θέμα στρογγυλής τράπεζας: «Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» [Αθήνα, 10/12/2005]. | (pdf)
 32. Κρέμου, Ε., & Κεχαγιάς, Χ. (2006). Οι ορίζουσες ενός Σχολικού Πολιτισμού. Στο Κριτική, Δημιουργική, Διαλεκτική σκέψη στην Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη, (σελ. 13-18). Αθήνα: ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. [ACA] [pdf]
 33. Κεχαγιάς, Χ. (2006). Μεθοδολογία Πιλοτικού Ολοημέρου Δημοτικού Σχολείου. Στο Μ. Τζάνη, Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο: Η Ελληνική πρόταση για το σχολείο του μέλλοντος, (σελ: 159-169). Θεσσαλονίκη: Ερωδιός. [ACA] [pdf]
 34. Κεχαγιάς, Χ. (2006). Παραδείγματα εφαρμογής της Μεθοδολογίας του Πιλοτικού Ολοημέρου Δημοτικού Σχολείου: Μουσικοκινητική και Φυσική Αγωγή. Στο Μ. Τζάνη, Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο: Η Ελληνική πρόταση για το σχολείο του μέλλοντος, (σελ. 197-235). Θεσσαλονίκη: Ερωδιός. [ACA] [pdf
 35. Κεχαγιάς, Χ. (2006). Σημείωμα του επιμελητή της έκδοσης. Στο Μ. Τζάνη, Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο. Η Ελληνική πρόταση για το Σχολείο του Μέλλοντος. Θεσσαλονίκη: Ερωδιός. [ACA] [RG]
 36. Κεχαγιάς, Χ., & Τζάνη, Μ. (2005). Φιλοσοφία και Ρόλος της Αγωγής και Εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα. Στο Α. Τριλιανός, Ι. Καράμηνας, Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης, (σελ. 81-89), Αθήνα: Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ. («Πολιτισμική αβεβαιότητα εν… αριστοφανικώ ιγδίω») [ACA] [pdf]
 37. Τζάνη, Μ., & Κεχαγιάς, Χ. (2004). Η συμβολή της λακωνικής γης στη διαμόρφωση των αξιών του Ελληνισμού. Στο Λακωνία: Γλώσσα-Ιστορία-Πολιτισμός, (σελ. 205-217). Αθήνα: Ατραπός. [ACA] [pdf]
 38. Κεχαγιάς, Χ. (2004). Η σημασία των Ολυμπιακών Αγώνων στη διαμόρφωση του πολιτικού ανθρώπου. Στο Μ. Τζάνη. Κοινωνιολογία Παιδείας, (σελ. 62-78). Αθήνα: Γρηγόρης. [ACA] [pdf]
 39. Κεχαγιάς, Χ. (2004). Καλλιέργεια του ευ αγωνίζεσθαι και του ευ επιχειρείν ως μέσων αντιμετώπισης των θανασίμων απειλών από την κατίσχυση της Υψηλής Τεχνολογίας. Θέμα προσυνεδριακής ημερίδας Κοζάνης: Παγκοσμιοποίηση και Εκπαίδευση. Το Δημόσιο Σχολείο στο νέο περιβάλλον. [Κοζάνη, 23/03/2003]. (abs_pdf)
 40. Κεχαγιάς, Χ. (2004). Η προέλευση των Ολυμπιακών Αγώνων και των Ολυμπιακών Ιδεωδών. Στο Α. Παυλίδης. Ιστορία και περιεχόμενο της εκπαίδευσης, Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών της Εκπαίδευσης (σελ 197-213). Αθήνα: Ατραπός [ACA] [pdf]
 41. Κεχαγιάς, Χ. (2002). Μια διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση στη φράση Νους υγιής εν σώματι υγιεί. Εισήγηση στο συνέδριο Ερμηνεία Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s