Κεχαγιάς Χ. (2006) «Παραδείγματα εφαρμογής της Μεθοδολογίας του Πιλοτικού Ολοημέρου Δημοτικού Σχολείου: Μουσικοκινητική και Φυσική Αγωγή». Στο: Τζάνη Μ. , Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο: Η Ελληνική πρόταση για το σχολείο του μέλλοντος, (σσ: 197-235), Θεσσαλονίκη: Ερωδιός [ISBN 960-454-011-4]

Κεχαγιάς Χ. (2006) "Παραδείγματα εφαρμογής της Μεθοδολογίας του Πιλοτικού Ολοημέρου Δημοτικού Σχολείου: Μουσικοκινητική και Φυσική Αγωγή". Στο: Τζάνη Μ. , Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο: Η Ελληνική πρόταση για το σχολείο του μέλλοντος, (σσ: 197-235), Θεσσαλονίκη: Ερωδιός [ISBN 960-454-011-4]

Ο Αθλητισμός στο «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο» έχει ξεχωριστή θέση. Μέσα απ’ αυτόν τα παιδιά γυμνάζονται, διασκεδάζουν και ταυτόχρονα ενθαρρύνονται στην ευγενή άμιλλα…

Advertisement