Tzani M., Kechagias C. (2009) Criteria and Methodology of evaluation in Teacher Education. In: Meri M. «Promoting Teacher Education-From Intake system to teaching practice» (vol II), (pp. 197-202), Faculty of Education in Jagodina, [ISBN: 978-86-7604-080-3]

Tzani M., Kechagias C. (2009) Criteria and Methodology of evaluation in Teacher Education. In: Meri M. "Promoting Teacher Education-From Intake system to teaching practice" (vol II), (pp. 197-202), Faculty of Education in Jagodina, [ISBN: 978-86-7604-080-3]

…The teacher must reevaluate his or her role in order to continue being a valuable and irreplaceable agent of the humanizing process.

UNAPREðENJE OBRAZOVANJA UČITELJA I NASTAVNIKA OD SELEKCIJE DO PRAKSE

KRITERIJUMI I METODOLOGIJA EVALUACIJE U OBRAZOVANJU NASTAVNIKA
Rezime: Škola je glavna obrazovna institucija i ona se mora otvarati ka drugim izvorima
obrazovanja kao što su mas-mediji, video igre, porodica i slično. Nastavnik mora preispitati svoju ulogu kako bi ostao vredan i nezamenljiv element ovog humanizujućeg
procesa. U školi budućnosti, nastavnik će morati da preraste u izvornog mentora. Da bi u
potpunosti odgovarao toj ulozi, nastavnik ne treba biti biran samo na osnovu specifičnog
znanja koje stiče; glavni kriterijum za njegov/njen izbor trebalo bi da bude njegova/njena
duboka ljubav prema detetu u razvoju, neosporno poverenje u humanizujuće efekte
znanja i duboko razumevanje rezultata koji su povezani sa ovim procesom, što bi
ponudilo egzistencijalno oslobañanje ličnosti i ispunjenje obrazovane svesti. U ovom
radu kriterijumi i metodologija evaluacije nekog obrazovnog sistema biće prikazani kroz
jedan dinamički model, koji je implementiran i evaluiran u Evropskoj uniji od strane
nezavisnih ocenjivača.
Ključne reči: obrazovanje nastavnika, evaluacija, criterijumi evaluacije, metodologija
evaluacije

Volume: 2

More Info: UNAPREðENJE OBRAZOVANJA UČITELJA I NASTAVNIKA OD SELEKCIJE DO PRAKSE

Advertisement