Κεχαγιάς Χ.; Τζάνη Μ. (2005). Φιλοσοφία και Ρόλος της Αγωγής και Εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα. Στο: Τριλιανός, Α.,; Καράμηνας, Ι., «Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης», (σσ. 81-89), Αθήνα: Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ. [ISBN: 960-88357-3-9]

Κεχαγιάς Χ.; Τζάνη Μ. (2005). Φιλοσοφία και Ρόλος της Αγωγής και Εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα. Στο: Τριλιανός, Α.,; Καράμηνας, Ι., "Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης", (σσ. 81-89), Αθήνα: Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ. [ISBN: 960-88357-3-9]

Κεχαγιάς] Πολιτισμική αβεβαιότητα εν .. αριστοφανικώ ιγδίω

Main points:
– When confronted with the uncertainties of the future, we seek to determine the attributes of an educational system that will ensure the survival of human society.
– The consequences of recent results in biosocial environment research on the formation of examples and values of the coming era.
– Key issues for our survival as a species are the shaping of values, the guidance of human communities through education, the interaction of nations on a global scale, and the evolution of the ecosystem into a universal way of thinking.
– The great challenge of our times is to make a conscious political choice and apply on a global level an effort to shape a new way of thought and instill it in the younger generations.
– A way that, without dismissing or discarding old-established human and humanistic values, will allow them to face successfully the coming era of rapid and unpredictable change and complex global interconnectedness.

Advertisement