Τζάνη Μ. & Κεχαγιάς Χ. (2004), «Η συμβολή της λακωνικής γης στη διαμόρφωση των αξιών του Ελληνισμού», Στο: «Λακωνία: Γλώσσα-Ιστορία-Πολιτισμός, (σσ. 205-217), εκδ. Ατραπός

Τζάνη Μ. & Κεχαγιάς Χ. (2004), «Η συμβολή της λακωνικής γης στη διαμόρφωση των αξιών του Ελληνισμού», Στο: «Λακωνία: Γλώσσα-Ιστορία-Πολιτισμός, (σσ. 205-217), εκδ. Ατραπός

Αθήνα και Σπάρτη: Οι δύο μεγάλοι «αντίπαλοι» της Ελληνικής γης, προικοδοτούν και πλουτίζουν την ελληνική και την ανθρώπινη κοινωνική και πολιτική ζωή, όσο τα δύο συστήματα αγωγής που αμφότεροι υποστηρίζουν δημιουργούν πολίτες ικανούς να συμβιώνουν σε πόλιν και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις της δημιουργίας και της προόδου. Στην παρούσα εισήγηση ανασκευάζονται οι αναλήθειες της επίσημης Ιστορίας σχετικά με την εικόνα της γης της Λακεδαίμονος και τη θεωρία των «Ινδοευρωπαίων». Καταδεικνύεται ότι οι Δωριείς ήταν φύλο αμιγώς Ελληνικό και ότι η κάθοδός τους ερμηνεύεται ως «επιστροφή στα πάτρια εδάφη». Η αγάπη για την πατρίδα και ο αγώνας για την ελευθερία, η συμβολή στη γέννηση του πολιτικού ανθρώπου στην Ελλάδα έχει σπέρμα και της Λακωνικής γης, όπως και η αντίληψη της ενιαίας ελληνικής πατρίδας και του ενιαίου Ελληνισμού. Αυτό όμως που εκτιμούμε ότι αποτελεί την κατεξοχήν συμβολή στη γένεση του πολιτικού ανθρώπου και του Ελληνικού Ήθους είναι το αγωνιστικό ιδεώδες των Λακεδαιμονίων εκπεφρασμένο μέσα από σχεδιασμένες ενέργειες που οδήγησαν στην επανίδρυση και θεμελίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι πολιτικές κινήσεις της Σπάρτης αποκατέστησαν τις σχέσεις των πόλεων στην Πελοπόννησο, διασφαλίζοντας την ειρήνη και θέτοντας τις βάσεις για ευημερία και περαιτέρω ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, βάσεις μιας ευγενούς άμιλλας πόλεων σε πανελλήνιο επίπεδο (πολιτιστικό περιεχόμενο, σφυρηλάτηση κοινού και εθνικού συναισθήματος, ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών στον πολιτιστικό, πολιτικό τομέα, κοινή αντίληψη για το πολιτειακό σύστημα, Ολυμπιακή δικαιοσύνη, θεσμός Ελλανοδικών, Ολυμπιακής Βουλής, ουδετερότητα ιερών τόπων, εκεχειρία κλπ., ο αγερμός σε κοινό (ανεγνωρισμένο) τόπο έγινε αφορμή διαμόρφωσης πανελλήνιας πολιτικής συνείδησης, με τους νεο-εισηγμένους θεσμούς της προξενίας, των κηρύκων, των θεωριών, της διαιτησίας, της διαλλαγής, με βασικά στοιχεία την ευβουλία και την επιείκια για εφαρμογή των νομίμων. Η γη της Λακεδαίμονος προσχεδιασμένα ή μη κατάφερε την πραγμάτωση της ειρήνης σε μια εποχή που εμαστίζετο από πολέμους και έριδες δίνοντας μια υπέροχη και ολοκληρωμένη βάση για ειρήνευση και ευζωία στους μεταγενέστερους και δη στον ΟΗΕ, ο οποίος στη σύγχρονη εποχή χρησιμοποίησε τους θεσμούς και τις ρήτρες του Ολυμπιακού Δικαίου ως την κύρια πηγή διαπολιτειακού δικαίου.

Advertisement