Κρέμου Ε. & Κεχαγιάς Χ., (2006) «Οι ορίζουσες ενός Σχολικού Πολιτισμού», Στο: «Κριτική, Δημιουργική, Διαλεκτική σκέψη στην Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη», (σσ. 13-18), Αθήνα: ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ., [ISSN: 1790-8574]

Κρέμου Ε. & Κεχαγιάς Χ., (2006) «Οι ορίζουσες ενός Σχολικού Πολιτισμού», Στο: "Κριτική, Δημιουργική, Διαλεκτική σκέψη στην Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη", (σσ. 13-18), Αθήνα: ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ., [ISSN: 1790-8574]

Advertisement