Κεχαγιάς (2017), (Σύμβ. έκδ. για θέματα Φιλοσοφίας και Επιστημολογίας), στο: Παϊπέτης Σ.Α. (επιμ.) «Η αρχαία Ελλάδα και ο σύγχρονος κόσμος: Η επίδραση της αρχαίας ελληνικής σκέψης στη φιλοσοφία, την επιστήμη και την τεχνολογία», (σσ. 840), Αθήνα: Παν/μιο Πατρών/Λιβάνης [ISBN 978-960-530-170-5]

Κεχαγιάς (2017), (Σύμβ. έκδ. για θέματα Φιλοσοφίας και Επιστημολογίας), στο: Παϊπέτης Σ.Α. (επιμ.) "Η αρχαία Ελλάδα και ο σύγχρονος κόσμος: Η επίδραση της αρχαίας ελληνικής σκέψης στη φιλοσοφία, την επιστήμη και την τεχνολογία", (σσ. 840), Αθήνα: Παν/μιο Πατρών/Λιβάνης [ISBN 978-960-530-170-5]

Παϊπέτης Σ.Α. (επιμ.) Η αρχαία Ελλάδα και ο σύγχρονος κόσμος: Η επίδραση της αρχαίας ελληνικής σκέψης στη φιλοσοφία, την επιστήμη και την τεχνολογία. Κεχαγιάς Χ. (Σύμβουλος έκδοσης για θέματα Φιλοσοφίας και Επισυημολογίας)