Κεχαγιάς Χ. (2006) [επιμέλεια]. Στο: Τζάνη Μ. , Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο: Η Ελληνική πρόταση για το σχολείο του μέλλοντος, [σσ: 238], Θεσσαλονίκη: Ερωδιός [ISBN 960-454-011-4]

Κεχαγιάς Χ. (2006) [επιμέλεια]. Στο: Τζάνη Μ. , Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο: Η Ελληνική πρόταση για το σχολείο του μέλλοντος, [σσ: 238], Θεσσαλονίκη: Ερωδιός [ISBN 960-454-011-4]

Το παρόν βιβλίο αποτελεί την πεμπτουσία της φιλοσοφίας και της μεθοδολογίας του καλυτέρου και πιο τολμηρού εγχειρήματος που προτάθηκε και δοκιμάστηκε στα εκπαιδευτικά πράγματα της μεταπολιτευτικής Ελλάδος. Το «Πιλοτικό Ολοήμερο Σχολείο» δεν ταυτίζεται επ’ ουδενί με το σημερινό «Ολοήμερο Σχολείο»• ο αναγνώστης είναι σε θέση να διαπιστώσει το ‘γιατί’ σε κάθε σελίδα αυτού του βιβλίου. Η συγγραφέας προσανατολίζει τον αναγνώστη σε εντελώς καινοτόμες επιστημολογικές και παιδαγωγικές περιοχές, δίνοντάς του ένα εγχειρίδιο περί δημιουργίας και λειτουργίας ενός Ολοημέρου Σχολείου, ακολουθώντας έναν τρόπο μοναδικό στο είδος του..
Το «Ολοήμερο» της Μ. Τζάνη δεν είναι κάποια ‘καλή μεταγραφή ή μετάφραση’ ενός ξένου εγχειριδίου, ούτε αποτελεί αντιγραφή κάποιου καλού παραδείγματος σχολείου ‘δυτικού τύπου’. Αντιθέτως, πρόκειται για ένα πηγαίο και αυθόρμητο δημιούργημα, που σχεδιάστηκε προκειμένου, αφ’ ενός να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της Εκπαιδεύσεως στον 21ο αιώνα, αφ’ ετέρου για να επιχειρήσει μία ολοκληρωμένη, δυναμική και τελεσίδικη απάντηση στα δύσλυτα προβλήματα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της νέας εποχής σε σχέση με την Παιδεία, προερχομένης από την χώρα που πρώτη διετύπωσε και θεμελίωσε τόσο τις επιστημονικές και ερευνητικές βάσεις, όσο και τις αντίστοιχες αξιολογικές ορίζουσες της ανθρωπίνης οντότητας. Είναι γι’ αυτό που ο διακαής πόθος και η πρώτιστη μέριμνα της συγγραφέως, τα τελευταία χρόνια, είναι η δημιουργία και η γνωστοποίηση στον διεθνή χώρο της Ελληνικής Σχολής Παιδαγωγικής Σκέψης…